Badanie trwałości związku będącego alkinowym znacznikiem fluorescencyjnym

master
dc.abstract.enThis thesis describes the research about the stability of 9H-fluoren-9yl-methyloxy prop-2-yn-1-yloxy carbonyl. This compound found as alkyne fluorescent dye. Theoretical part of this thesis describes the nature of fluorescence, use of fluorescent dyes in practice, the stability of chemical compounds and kinetics of chemical reaction.In experimental part checked if the substance fulfil Lambert-Beer’s law. Next step was checking the stability of the substance in ethanol solution in 55ºC and 65ºC by UV spectroscopy. The stability was also checked in buffer solution in pH=2- 11 in different temperatures.pl
dc.abstract.plPrezentowana praca dotyczy badania trwałości 9H-fluoren-9-ylometyloksy prop-2-yn-1-yloksy karbonylu. Związek w praktyce znajduje zastosowanie jako alkinowy znacznik fluorescencyjny. W części teoretycznej pracy omówiono fluorescencję jako zjawisko, zastosowanie znaczników fluorescencyjnych w praktyce oraz trwałość związków i kinetykę reakcji chemicznych.W części eksperymentalnej sprawdzono, czy substancja stosuje się do prawa Lamberta-Beera. Następnie metodą spektrofotometryczną w UV badano trwałość substancji w etanolowym roztworze w temperaturze 55ºC i 65ºC. Trwałość badano również w roztworach buforowych o pH=2-11 w różnych temperaturach.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorTarsa, Monika - 133652 pl
dc.contributor.authorFoksa, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerTarsa, Monika - 133652 pl
dc.contributor.reviewerCegła, Marek - 128972 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:22:41Z
dc.date.available2020-07-27T13:22:41Z
dc.date.submitted2019-01-15pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-120631-186371pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225352
dc.languagepolpl
dc.subject.enfluorescent dye, chemical compound stabilitypl
dc.subject.plznaczniki fluorescencyjne, stabilność związku chemicznegopl
dc.titleBadanie trwałości związku będącego alkinowym znacznikiem fluorescencyjnympl
dc.title.alternativeStability research of alkyne fluorescent dyepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis describes the research about the stability of 9H-fluoren-9yl-methyloxy prop-2-yn-1-yloxy carbonyl. This compound found as alkyne fluorescent dye. Theoretical part of this thesis describes the nature of fluorescence, use of fluorescent dyes in practice, the stability of chemical compounds and kinetics of chemical reaction.In experimental part checked if the substance fulfil Lambert-Beer’s law. Next step was checking the stability of the substance in ethanol solution in 55ºC and 65ºC by UV spectroscopy. The stability was also checked in buffer solution in pH=2- 11 in different temperatures.
dc.abstract.plpl
Prezentowana praca dotyczy badania trwałości 9H-fluoren-9-ylometyloksy prop-2-yn-1-yloksy karbonylu. Związek w praktyce znajduje zastosowanie jako alkinowy znacznik fluorescencyjny. W części teoretycznej pracy omówiono fluorescencję jako zjawisko, zastosowanie znaczników fluorescencyjnych w praktyce oraz trwałość związków i kinetykę reakcji chemicznych.W części eksperymentalnej sprawdzono, czy substancja stosuje się do prawa Lamberta-Beera. Następnie metodą spektrofotometryczną w UV badano trwałość substancji w etanolowym roztworze w temperaturze 55ºC i 65ºC. Trwałość badano również w roztworach buforowych o pH=2-11 w różnych temperaturach.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Tarsa, Monika - 133652
dc.contributor.authorpl
Foksa, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Tarsa, Monika - 133652
dc.contributor.reviewerpl
Cegła, Marek - 128972
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:22:41Z
dc.date.available
2020-07-27T13:22:41Z
dc.date.submittedpl
2019-01-15
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-120631-186371
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225352
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
fluorescent dye, chemical compound stability
dc.subject.plpl
znaczniki fluorescencyjne, stabilność związku chemicznego
dc.titlepl
Badanie trwałości związku będącego alkinowym znacznikiem fluorescencyjnym
dc.title.alternativepl
Stability research of alkyne fluorescent dye
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Siemianowice Śląskie
2
Dublin
1
Katowice
1
Krakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available