Analiza opłacalności wprowadzenia sprzedaży on-line w P.H. Ataya Bis.

master
dc.abstract.enNowadays the face of trade changes at a rapid pace, and the development of new technologies affect consumer behavior and way of buying. The surge in popularity of on-line sales shows that the future of trade will depend on the integration of traditional sales and sales via the Web. Success are able to refer only to those sellers who are focusing their efforts on maximizing their profits in a variety of sales channels (multichannel). The main question that guided the work undertaken in this analysis, refers to the profitability launch additional sales channel (on-line sales) in the studied trading company.pl
dc.abstract.plW dzisiejszych czasach oblicze handlu zmienia się w błyskawicznym tempie, arozwój nowych technologii wpływa na zachowania konsumentów i sposóbkupowania. Gwałtowny wzrost popularności działań on-line ukazuje, że przyszłość handlu będzie polegać na integracji sprzedaży tradycyjnej i sprzedaży za pośrednictwem Sieci. Sukces są w stanie odnieść tylko ci sprzedawcy, którzykoncentrują swoje działania na maksymalizacji swoich zysków w różnych kanałach sprzedaży (wielokanałowość). Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętej w niniejszej pracy analizie, odnosi się do opłacalności uruchomienia dodatkowego kanału sprzedaży (sprzedaż on-line) w badanym przedsiębiorstwie handlowym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStępniewski, Jan - 132105 pl
dc.contributor.authorWłodarz, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStępniewski, Jan - 132105 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:40:25Z
dc.date.available2020-07-25T01:40:25Z
dc.date.submitted2014-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-87983-171865pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196509
dc.languagepolpl
dc.subject.ensales – sales management – new technology – e-commerce - multichannelpl
dc.subject.plsprzedaż – zarządzanie sprzedażą – nowe technologie – e-commerce - wielokanałowośćpl
dc.titleAnaliza opłacalności wprowadzenia sprzedaży on-line w P.H. Ataya Bis.pl
dc.title.alternativeAnalysis of the profitability of the introduction of online sales in a trading company Ataya Bis.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nowadays the face of trade changes at a rapid pace, and the development of new technologies affect consumer behavior and way of buying. The surge in popularity of on-line sales shows that the future of trade will depend on the integration of traditional sales and sales via the Web. Success are able to refer only to those sellers who are focusing their efforts on maximizing their profits in a variety of sales channels (multichannel). The main question that guided the work undertaken in this analysis, refers to the profitability launch additional sales channel (on-line sales) in the studied trading company.
dc.abstract.plpl
W dzisiejszych czasach oblicze handlu zmienia się w błyskawicznym tempie, arozwój nowych technologii wpływa na zachowania konsumentów i sposóbkupowania. Gwałtowny wzrost popularności działań on-line ukazuje, że przyszłość handlu będzie polegać na integracji sprzedaży tradycyjnej i sprzedaży za pośrednictwem Sieci. Sukces są w stanie odnieść tylko ci sprzedawcy, którzykoncentrują swoje działania na maksymalizacji swoich zysków w różnych kanałach sprzedaży (wielokanałowość). Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętej w niniejszej pracy analizie, odnosi się do opłacalności uruchomienia dodatkowego kanału sprzedaży (sprzedaż on-line) w badanym przedsiębiorstwie handlowym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stępniewski, Jan - 132105
dc.contributor.authorpl
Włodarz, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stępniewski, Jan - 132105
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:40:25Z
dc.date.available
2020-07-25T01:40:25Z
dc.date.submittedpl
2014-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-87983-171865
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196509
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sales – sales management – new technology – e-commerce - multichannel
dc.subject.plpl
sprzedaż – zarządzanie sprzedażą – nowe technologie – e-commerce - wielokanałowość
dc.titlepl
Analiza opłacalności wprowadzenia sprzedaży on-line w P.H. Ataya Bis.
dc.title.alternativepl
Analysis of the profitability of the introduction of online sales in a trading company Ataya Bis.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Kielce
1
Krakow
1
Mielec
1

No access

No Thumbnail Available