Ocena czynników wpływających na aktywność osuwiska w Zaborowie w województwie podkarpackim

licenciate
dc.abstract.enLandslides are common phenomena in south Poland especially in flysch Carpathians. Landsliding is a natural process, nevertheless, it does not mean that people do not should prevent it. Coluvium movement may cause various damages principally in densely populated areas. To decrease frequency of those cases and minimize damages connected with it, it is necessary to get to know factors triggering the subsidence process. In this paper, on the base of the SOPO project measurements (landslide prevention system in Poland), GIS analysis and similar examples from literature, author try to identify the main factors involved in starting landslide. Determinig the movement of a landslide located in Zaborów in subcarpathian voivodeship.pl
dc.abstract.plW południowej Polsce, a zwłaszcza w Karpatach fliszowych, osuwiska występują bardzo często. Procesy osuwiskowe można uznać za naturalne, nie znaczy to jednak, że nie należy im zapobiegać. Przemieszczanie się mas ziemnych może powodować różnorakie straty, szczególnie w gęsto zaludnionych obszarach. W celu ograniczenia skutków osuwisk koniecznym jest poznanie czynników decydujących o ropoczęciu ruchów masowych. W tym opracowaniu, na bazie pomiarów wykonanych dla projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej, analiz z użyciem technik GIS oraz podobnych przykładów z literatury podjęto próbę zidentyfikowania głównych czynników odpowiedzialnych za inicjację procesów osuwiskowych. Obszarem badań było osuwisko w miejscowości Zaborów w województwie podkarpackim.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorSiwek, Joannapl
dc.contributor.authorBanaś, Jarosławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerSiwek, Joannapl
dc.contributor.reviewerRzonca, Bartłomiej - 131769 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:53:54Z
dc.date.available2020-07-27T14:53:54Z
dc.date.submitted2018-07-12pl
dc.fieldofstudygeografia fizycznapl
dc.identifier.apddiploma-122299-213305pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226753
dc.languagepolpl
dc.subject.enlandslides, factors, preventing, taxonomypl
dc.subject.plosuwiska, czynniki, profilaktyka, systematykapl
dc.titleOcena czynników wpływających na aktywność osuwiska w Zaborowie w województwie podkarpackimpl
dc.title.alternativeEvaluation of factors deciding on activity of landslide located in Zaborów in Subcarpathian voivodeshippl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Landslides are common phenomena in south Poland especially in flysch Carpathians. Landsliding is a natural process, nevertheless, it does not mean that people do not should prevent it. Coluvium movement may cause various damages principally in densely populated areas. To decrease frequency of those cases and minimize damages connected with it, it is necessary to get to know factors triggering the subsidence process. In this paper, on the base of the SOPO project measurements (landslide prevention system in Poland), GIS analysis and similar examples from literature, author try to identify the main factors involved in starting landslide. Determinig the movement of a landslide located in Zaborów in subcarpathian voivodeship.
dc.abstract.plpl
W południowej Polsce, a zwłaszcza w Karpatach fliszowych, osuwiska występują bardzo często. Procesy osuwiskowe można uznać za naturalne, nie znaczy to jednak, że nie należy im zapobiegać. Przemieszczanie się mas ziemnych może powodować różnorakie straty, szczególnie w gęsto zaludnionych obszarach. W celu ograniczenia skutków osuwisk koniecznym jest poznanie czynników decydujących o ropoczęciu ruchów masowych. W tym opracowaniu, na bazie pomiarów wykonanych dla projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej, analiz z użyciem technik GIS oraz podobnych przykładów z literatury podjęto próbę zidentyfikowania głównych czynników odpowiedzialnych za inicjację procesów osuwiskowych. Obszarem badań było osuwisko w miejscowości Zaborów w województwie podkarpackim.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Siwek, Joanna
dc.contributor.authorpl
Banaś, Jarosław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Siwek, Joanna
dc.contributor.reviewerpl
Rzonca, Bartłomiej - 131769
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:53:54Z
dc.date.available
2020-07-27T14:53:54Z
dc.date.submittedpl
2018-07-12
dc.fieldofstudypl
geografia fizyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-122299-213305
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226753
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
landslides, factors, preventing, taxonomy
dc.subject.plpl
osuwiska, czynniki, profilaktyka, systematyka
dc.titlepl
Ocena czynników wpływających na aktywność osuwiska w Zaborowie w województwie podkarpackim
dc.title.alternativepl
Evaluation of factors deciding on activity of landslide located in Zaborów in Subcarpathian voivodeship
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available