Wizja Orientu w Opisaniu świata Marco Polo na tle porównawczym

licenciate
dc.abstract.enThis thesis is an attempt to answer the following question: how does the European adventurers in the 13th century perceived the far east? In its first part, the paper contains overview of the knowledge of middle and east Asia the Europeans acquired since the ancient times to the 13th century. This part sets foundations for the topic of the Mongol invasion of 1241, which resulted, for example, in mission of Giovanni da Piano del Carpine and William of Rubruck. The paper contains analysis and comparison of both of their accounts, paying special attention to their feelings and overall experience of the adventures. The last chapter of this paper concerns the main matter of the subject, that is the Marco Polo’s perception of the exotic far east. The analysis of his Travels is supplemented by comparison to the earlier written accounts, already considered in this paper. The final conclusion could be reduced to single statement, that 13th century Europeans, in case of contacting the completely alien cultures, had not moved in haste to judgement, nor looked down on met peoples. Instead they exercised mostly genuine interest and curiosity.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: jak trzynastowieczni europejscy podróżnicy widzieli Daleki Wschód? W swojej pierwszej części, praca zawiera przegląd stanu wiedzy Europejczyków na temat Środkowej i Wschodniej Azji pozyskanej od starożytności do XIII wieku. Stanowi to wprowadzenie do tematu najazdu Mongołów z 1241 roku, który był bezpośrednią przyczyną poselstwa m.in. Giovanniego da Piano del Carpine, a także pośrednio wyprawy Wilhelma z Rubruk. Praca zawiera analizę i porównanie obu tych relacji pod kątem odczucia i wrażenia, jakie ich autorzy mieli odnieść w trakcie wędrówek. Ostatni rozdział dotyczy głównego zagadnienia pracy, to znaczy perspektywy włoskiego kupca Marco Polo na otaczający go, egzotyczny świat Dalekiego Wschodu. Analizę Opisania świata uzupełniają porównania z omawianymi wcześniej podróżnikami, tak samo wystawionymi na obcość dalekich krajów i kultur. Ostateczne wnioski pracy sprowadzają się do stwierdzenia, iż trzynastowieczni Europejczycy przy kontakcie z całkiem obcymi kulturami nie przejawiali swoich uprzedzeń, czy poczucia wyższości. Zamiast tego okazywali w zdecydowanej większości dogłębne zainteresowanie.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorHryszko, Rafał - 128356 pl
dc.contributor.authorChmielewski, Teofilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerHryszko, Rafał - 128356 pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Piotr - 132788 pl
dc.date.accessioned2021-10-21T21:34:07Z
dc.date.available2021-10-21T21:34:07Z
dc.date.submitted2021-10-20pl
dc.fieldofstudyantropologia historycznapl
dc.identifier.apddiploma-144534-225423pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281269
dc.languagepolpl
dc.subject.en13th century, travels, East Asia, Marco Polo, Giovanni da Pian del Carpine, William of Rubruckpl
dc.subject.plXIII wiek, podróże, Azja Wschodnia, Marco Polo, Giovanni da Piano del Carpine, Wilhelm z Rubrukpl
dc.titleWizja Orientu w Opisaniu świata Marco Polo na tle porównawczympl
dc.title.alternativePerception of the East in Marco Polo's "Travels": A comparative lookpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is an attempt to answer the following question: how does the European adventurers in the 13th century perceived the far east? In its first part, the paper contains overview of the knowledge of middle and east Asia the Europeans acquired since the ancient times to the 13th century. This part sets foundations for the topic of the Mongol invasion of 1241, which resulted, for example, in mission of Giovanni da Piano del Carpine and William of Rubruck. The paper contains analysis and comparison of both of their accounts, paying special attention to their feelings and overall experience of the adventures. The last chapter of this paper concerns the main matter of the subject, that is the Marco Polo’s perception of the exotic far east. The analysis of his Travels is supplemented by comparison to the earlier written accounts, already considered in this paper. The final conclusion could be reduced to single statement, that 13th century Europeans, in case of contacting the completely alien cultures, had not moved in haste to judgement, nor looked down on met peoples. Instead they exercised mostly genuine interest and curiosity.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: jak trzynastowieczni europejscy podróżnicy widzieli Daleki Wschód? W swojej pierwszej części, praca zawiera przegląd stanu wiedzy Europejczyków na temat Środkowej i Wschodniej Azji pozyskanej od starożytności do XIII wieku. Stanowi to wprowadzenie do tematu najazdu Mongołów z 1241 roku, który był bezpośrednią przyczyną poselstwa m.in. Giovanniego da Piano del Carpine, a także pośrednio wyprawy Wilhelma z Rubruk. Praca zawiera analizę i porównanie obu tych relacji pod kątem odczucia i wrażenia, jakie ich autorzy mieli odnieść w trakcie wędrówek. Ostatni rozdział dotyczy głównego zagadnienia pracy, to znaczy perspektywy włoskiego kupca Marco Polo na otaczający go, egzotyczny świat Dalekiego Wschodu. Analizę Opisania świata uzupełniają porównania z omawianymi wcześniej podróżnikami, tak samo wystawionymi na obcość dalekich krajów i kultur. Ostateczne wnioski pracy sprowadzają się do stwierdzenia, iż trzynastowieczni Europejczycy przy kontakcie z całkiem obcymi kulturami nie przejawiali swoich uprzedzeń, czy poczucia wyższości. Zamiast tego okazywali w zdecydowanej większości dogłębne zainteresowanie.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Hryszko, Rafał - 128356
dc.contributor.authorpl
Chmielewski, Teofil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Hryszko, Rafał - 128356
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Piotr - 132788
dc.date.accessioned
2021-10-21T21:34:07Z
dc.date.available
2021-10-21T21:34:07Z
dc.date.submittedpl
2021-10-20
dc.fieldofstudypl
antropologia historyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-144534-225423
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281269
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
13th century, travels, East Asia, Marco Polo, Giovanni da Pian del Carpine, William of Rubruck
dc.subject.plpl
XIII wiek, podróże, Azja Wschodnia, Marco Polo, Giovanni da Piano del Carpine, Wilhelm z Rubruk
dc.titlepl
Wizja Orientu w Opisaniu świata Marco Polo na tle porównawczym
dc.title.alternativepl
Perception of the East in Marco Polo's "Travels": A comparative look
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Lublin
2
Gdansk
1
Poznan
1
Torun
1
Wodzisław Śląski
1

No access

No Thumbnail Available