Psychologiczne uwarunkowania wzrostu potraumatycznego osób z chorobą nowotworową.

master
dc.abstract.enThis master’s thesis is concentrated around field of clinical psychology, especially psychooncology. The aim of the study was to find correlates of posttraumatic growth among cancer patients. Interrelationship between posttraumatic growth and age, gender, time since diagnosis, basic hope, resilience, mindfulness, and forms of private self- consciousness: rumination and reflection.Participants of this examination were patients of The Maria Skłodowska Curie Memorial Cancer Centre, Cracovian department. . The research group consists of 40 women and 40 men, in the age range from 20 to 85.In this study following methods were used: Posttraumatic Growth Inventory (PTGI), Resilience Measure Scale (SPP-25), Basic Hope Inventory (BHI-12), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), Rumination-Reflection Questionnaire (RRQ). The result of statistical hypothesis testing shows positive correlation between posttraumatic growth and resilience (p < 0,001). A statistically significant differences in gender and appreciation of life (p < 0,001) and spiritual change (p = 0,03), in both women gained higher results than men. In addition, there is a positive relationship between some variables and factors of posttraumatic growth. Age was correlated positively with relating to others (p = 0,02). In the analysis interdependences between rumination (as a form of private self‐consciousness), and relating to others (p = 0,002), appreciation of life (p = 0,003) and spiritual change (p = 0,047) was proved. There was no statistically significant correlations between time since diagnosis, basic hope, mindfulness, reflection and posttraumatic growth.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska koncentruje się wokół problematyki z obszaru psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny psychoonkologii. W przeprowadzonych badaniach własnych podjęto próbę identyfikacji zmiennych współwystępujących ze wzrostem potraumatycznym wśród pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Sprawdzono współzależność pomiędzy wzrostem potraumatycznym a wiekiem, płcią, czasem jaki upłynął od rozpoznania choroby, nadzieją podstawową, prężnością psychiczną, uważnością oraz formami samoświadomości - ruminacją i refleksją. W badaniu udział wzięli pacjenci krakowskiego oddziału Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. W grupie badanych znalazło się 40 kobiet i 40 mężczyzn, w przedziale wiekowym 20-85 lat. W badaniu zostały użyte następujące metody: Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju (PTGI), Skala Pomiaru Prężności (SPP-25), Kwestionariusz Nadziei Podstawowej (BHI-12), Kwestionariusz Uważności (MAAS), Kwestionariusz Ruminacji-Refleksji (RRQ).Weryfikacja hipotez pozwoliła na stwierdzenie dodatniej współzależności pomiędzy wzrostem potraumatycznym a prężnością psychiczną (p < 0,001). Istotna statystycznie różnica wystąpiła między płcią a większym docenianiem życia (p < 0,001) i zmianami duchowymi (p = 0,03), w obu przypadkach kobiety uzyskiwały wyższe wyniki od mężczyzn. Dodatkowo wykazano dodatnie korelacje między niektórymi zmiennymi a poszczególnymi czynnikami wzrostu potraumatycznego. Wiek dodatnio korelował ze zmianami w relacjach z innymi (p = 0,02). Wykazano również współzależność pomiędzy ruminacyjną formą samoświadomości a zmianami w relacjach z innymi (p = 0,002), większym docenianiem życia (p = 0,003) zmianami duchowymi (p = 0,047). Nie wykazano istotnych statystycznie korelacji między czasem jaki upłynął od rozpoznania choroby nowotworowej, nadzieją podstawową, uważnością oraz refleksją a wzrostem potraumatycznym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOstrowski, Tadeusz - 102234 pl
dc.contributor.authorPiętoń, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerOstrowski, Tadeusz - 102234 pl
dc.contributor.reviewerGerc, Krzysztof - 161437 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:21:04Z
dc.date.available2020-07-27T16:21:04Z
dc.date.submitted2018-07-02pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-123735-179866pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228087
dc.languagepolpl
dc.subject.enposttraumatic growth, cancer, psychooncology, reslience, basic hope, mindfulness, rumination, reflection.pl
dc.subject.plwzrost potraumatyczny, nowotwór, psychoonkologia, prężność psychiczna, nadzieja podstawowa, uważność, ruminacja, refleksjapl
dc.titlePsychologiczne uwarunkowania wzrostu potraumatycznego osób z chorobą nowotworową.pl
dc.title.alternativePsychological conditioning of posttraumatic growth in cancer patientspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s thesis is concentrated around field of clinical psychology, especially psychooncology. The aim of the study was to find correlates of posttraumatic growth among cancer patients. Interrelationship between posttraumatic growth and age, gender, time since diagnosis, basic hope, resilience, mindfulness, and forms of private self- consciousness: rumination and reflection.Participants of this examination were patients of The Maria Skłodowska Curie Memorial Cancer Centre, Cracovian department. . The research group consists of 40 women and 40 men, in the age range from 20 to 85.In this study following methods were used: Posttraumatic Growth Inventory (PTGI), Resilience Measure Scale (SPP-25), Basic Hope Inventory (BHI-12), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), Rumination-Reflection Questionnaire (RRQ). The result of statistical hypothesis testing shows positive correlation between posttraumatic growth and resilience (p < 0,001). A statistically significant differences in gender and appreciation of life (p < 0,001) and spiritual change (p = 0,03), in both women gained higher results than men. In addition, there is a positive relationship between some variables and factors of posttraumatic growth. Age was correlated positively with relating to others (p = 0,02). In the analysis interdependences between rumination (as a form of private self‐consciousness), and relating to others (p = 0,002), appreciation of life (p = 0,003) and spiritual change (p = 0,047) was proved. There was no statistically significant correlations between time since diagnosis, basic hope, mindfulness, reflection and posttraumatic growth.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska koncentruje się wokół problematyki z obszaru psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny psychoonkologii. W przeprowadzonych badaniach własnych podjęto próbę identyfikacji zmiennych współwystępujących ze wzrostem potraumatycznym wśród pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Sprawdzono współzależność pomiędzy wzrostem potraumatycznym a wiekiem, płcią, czasem jaki upłynął od rozpoznania choroby, nadzieją podstawową, prężnością psychiczną, uważnością oraz formami samoświadomości - ruminacją i refleksją. W badaniu udział wzięli pacjenci krakowskiego oddziału Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. W grupie badanych znalazło się 40 kobiet i 40 mężczyzn, w przedziale wiekowym 20-85 lat. W badaniu zostały użyte następujące metody: Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju (PTGI), Skala Pomiaru Prężności (SPP-25), Kwestionariusz Nadziei Podstawowej (BHI-12), Kwestionariusz Uważności (MAAS), Kwestionariusz Ruminacji-Refleksji (RRQ).Weryfikacja hipotez pozwoliła na stwierdzenie dodatniej współzależności pomiędzy wzrostem potraumatycznym a prężnością psychiczną (p < 0,001). Istotna statystycznie różnica wystąpiła między płcią a większym docenianiem życia (p < 0,001) i zmianami duchowymi (p = 0,03), w obu przypadkach kobiety uzyskiwały wyższe wyniki od mężczyzn. Dodatkowo wykazano dodatnie korelacje między niektórymi zmiennymi a poszczególnymi czynnikami wzrostu potraumatycznego. Wiek dodatnio korelował ze zmianami w relacjach z innymi (p = 0,02). Wykazano również współzależność pomiędzy ruminacyjną formą samoświadomości a zmianami w relacjach z innymi (p = 0,002), większym docenianiem życia (p = 0,003) zmianami duchowymi (p = 0,047). Nie wykazano istotnych statystycznie korelacji między czasem jaki upłynął od rozpoznania choroby nowotworowej, nadzieją podstawową, uważnością oraz refleksją a wzrostem potraumatycznym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ostrowski, Tadeusz - 102234
dc.contributor.authorpl
Piętoń, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Ostrowski, Tadeusz - 102234
dc.contributor.reviewerpl
Gerc, Krzysztof - 161437
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:21:04Z
dc.date.available
2020-07-27T16:21:04Z
dc.date.submittedpl
2018-07-02
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-123735-179866
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228087
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
posttraumatic growth, cancer, psychooncology, reslience, basic hope, mindfulness, rumination, reflection.
dc.subject.plpl
wzrost potraumatyczny, nowotwór, psychoonkologia, prężność psychiczna, nadzieja podstawowa, uważność, ruminacja, refleksja
dc.titlepl
Psychologiczne uwarunkowania wzrostu potraumatycznego osób z chorobą nowotworową.
dc.title.alternativepl
Psychological conditioning of posttraumatic growth in cancer patients
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
134
Views per month
Views per city
Warsaw
23
Krakow
15
Poznan
13
Torun
10
Katowice
7
Gdansk
5
Grodzisk Mazowiecki
5
Lublin
5
Sosnowiec
4
Szczecin
4

No access

No Thumbnail Available