Medycyna a turystyka neoszamańska we współczesnej Amazonii peruwiańskiej

master
dc.abstract.enThe subject of the thesis is neoshamanic tourism as a part of a complexed landscape of medical practices in contemporary peruvian Amazon. The main goal is to investigate the source of this phenomenon and its influence on locals` life. It can be assumed, that this problem should be taken into account in the process of legislation concerning the coexistence of various medical systems. Peru is a country, where the field of health care often reflects the actual social tensions. Therefore, the health-related legislation is both a challenge and an opportunity for opening a new dialogue. The thesis is based on three research methods: ethnographic interview, observation and analysis of available literature on this subject. It begins with drawing the context of a research problem; depicts the selected conditions of life in Amazon rainforest and the history of peruvian medical pluralism. The following parts provide examples of relations between the representatives of different medical systems such as modern, natural and traditional medicine. Explores shamanism ayahuasquero of the community Shipibo-Conibo with the reference to some anthropological theories. Finally, it inscribes shamanic tourism into this rich and complicated panorama of medical and social practices.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest turystyka neoszamańska i jej miejsce na tle bogatej panoramy praktyk leczniczych peruwiańskiej Amazonii. Cel stanowi zbadanie źródeł tego zjawiska oraz wpływu, jaki wywiera ono aktualnie na życie ludności tubylczej. Można bowiem przyjąć, że kwestia ta powinna być uwzględniana w procesie tworzenia prawa regulującego koegzystencję różnych systemów medycznych. W Peru, gdzie obszar zdrowia żywo odzwierciedla nastroje społeczne, proces ten jest zarówno wyzwaniem, jak i okazją do nawiązania konstruktywnego dialogu. Do zebrania informacji posłużyły metody takie, jak wywiad etnograficzny, obserwacja oraz analiza dostępnych na ten temat publikacji naukowych. Praca rozpoczyna się od nakreślenia kontekstu problemu badawczego, czyli przedstawienia wybranych warunków życia w selwie i historii rozwoju peruwiańskiego pluralizmu medycznego. Następnie ukazuje przykłady relacji między przedstawicielami różnych systemów medycznych takich, jak medycyna nowoczesna, naturalna oraz tradycyjna. Kolejne części dotyczą szamanizmu ayahuasquero na przykładzie praktyk społeczności Shipibo-Conibo oraz wybranych koncepcji antropologicznych. W te struktury wpisane zostaje zjawisko turystyki neoszamańskiej, jej rozwoju i specyfiki na terenie Amazonii.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDerwich, Karol - 145309 pl
dc.contributor.authorOgorzewska, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerDerwich, Karol - 145309 pl
dc.contributor.reviewerKania, Marta - 145345 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:52:56Z
dc.date.available2020-07-28T06:52:56Z
dc.date.submitted2020-06-26pl
dc.fieldofstudyAmeryka Łacińskapl
dc.identifier.apddiploma-141827-249449pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241378
dc.languagepolpl
dc.subject.enAmazon, Peru, shamanism, ayahuasca, neoshamanic tourism, medical pluralism.pl
dc.subject.plAmazonia, Peru, szamanizm, ayahuasca, turystyka neoszamańska, pluralizm medyczny.pl
dc.titleMedycyna a turystyka neoszamańska we współczesnej Amazonii peruwiańskiejpl
dc.title.alternativeMedicine and Spiritual Tourism in Contemporary Peruvian Amazonpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis is neoshamanic tourism as a part of a complexed landscape of medical practices in contemporary peruvian Amazon. The main goal is to investigate the source of this phenomenon and its influence on locals` life. It can be assumed, that this problem should be taken into account in the process of legislation concerning the coexistence of various medical systems. Peru is a country, where the field of health care often reflects the actual social tensions. Therefore, the health-related legislation is both a challenge and an opportunity for opening a new dialogue. The thesis is based on three research methods: ethnographic interview, observation and analysis of available literature on this subject. It begins with drawing the context of a research problem; depicts the selected conditions of life in Amazon rainforest and the history of peruvian medical pluralism. The following parts provide examples of relations between the representatives of different medical systems such as modern, natural and traditional medicine. Explores shamanism ayahuasquero of the community Shipibo-Conibo with the reference to some anthropological theories. Finally, it inscribes shamanic tourism into this rich and complicated panorama of medical and social practices.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest turystyka neoszamańska i jej miejsce na tle bogatej panoramy praktyk leczniczych peruwiańskiej Amazonii. Cel stanowi zbadanie źródeł tego zjawiska oraz wpływu, jaki wywiera ono aktualnie na życie ludności tubylczej. Można bowiem przyjąć, że kwestia ta powinna być uwzględniana w procesie tworzenia prawa regulującego koegzystencję różnych systemów medycznych. W Peru, gdzie obszar zdrowia żywo odzwierciedla nastroje społeczne, proces ten jest zarówno wyzwaniem, jak i okazją do nawiązania konstruktywnego dialogu. Do zebrania informacji posłużyły metody takie, jak wywiad etnograficzny, obserwacja oraz analiza dostępnych na ten temat publikacji naukowych. Praca rozpoczyna się od nakreślenia kontekstu problemu badawczego, czyli przedstawienia wybranych warunków życia w selwie i historii rozwoju peruwiańskiego pluralizmu medycznego. Następnie ukazuje przykłady relacji między przedstawicielami różnych systemów medycznych takich, jak medycyna nowoczesna, naturalna oraz tradycyjna. Kolejne części dotyczą szamanizmu ayahuasquero na przykładzie praktyk społeczności Shipibo-Conibo oraz wybranych koncepcji antropologicznych. W te struktury wpisane zostaje zjawisko turystyki neoszamańskiej, jej rozwoju i specyfiki na terenie Amazonii.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Derwich, Karol - 145309
dc.contributor.authorpl
Ogorzewska, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Derwich, Karol - 145309
dc.contributor.reviewerpl
Kania, Marta - 145345
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:52:56Z
dc.date.available
2020-07-28T06:52:56Z
dc.date.submittedpl
2020-06-26
dc.fieldofstudypl
Ameryka Łacińska
dc.identifier.apdpl
diploma-141827-249449
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241378
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Amazon, Peru, shamanism, ayahuasca, neoshamanic tourism, medical pluralism.
dc.subject.plpl
Amazonia, Peru, szamanizm, ayahuasca, turystyka neoszamańska, pluralizm medyczny.
dc.titlepl
Medycyna a turystyka neoszamańska we współczesnej Amazonii peruwiańskiej
dc.title.alternativepl
Medicine and Spiritual Tourism in Contemporary Peruvian Amazon
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Krakow
3
Dublin
2
Gdynia
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Gmina Mała Wieś
1
Krobia
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available