Relacje bibliotek z klientami na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Biblioteki Jagiellońskiej

master
dc.abstract.enThe aim of the work is to examine if (and if, then how) library management creates a network of relations with new clients, sustains the interest of regular users and consider their needs. For that purpose, a survey was conducted among students of the Jagiellonian University to show which of the two libraries – the Jagiellonian Library or the Provincial Public Library in Cracow enjoys greater sympathy among them. In the end, the content of the work confirmed most of the students arguments. An important aspect was to look at what services the libraries offer. and also look into documents that enabled to learn about libraries from the management side. All the gained information led to a coclusion, that libraries are not just places to read books, but they also focus on a wide range of cultural events, which are conducive to gaining new clients and maintaining relationships with regular people.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest zbadanie czy (a jeśli tak, to w jaki sposób) zarządzanie biblioteką tworzy sieć relacji z nowymi klientami, podtrzymuje zainteresowanie stałych użytkowników i uwzględnia ich potrzeby. W tym celu, na wstępie przeprowadzona została ankieta wśród studentów UJ, pozwalająca uzyskać informację, która z dwóch bibliotek – Biblioteka Jagiellońska czy Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie cieszy się większą sympatią wśród nich. Ostatecznie treść pracy potwierdziła większość argumentów studentów. Ważnym aspektem było przyjrzenie się usługom każdej z bibliotek, oraz dokumentom, które pozwoliły poznać książnice od strony zarządzania. Uzyskane na tej podstawie informacje pozwoliły wysnuć wniosek, iż biblioteki nie są tylko miejscami do czytania książek, ale również tworzą propozycje usług kulturalnych, które sprzyjają zdobyciu nowych klientów, oraz utrzymaniu relacji ze stałymi.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBarańska, Katarzyna - 101989 pl
dc.contributor.authorPachońska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Katarzyna - 101989 pl
dc.contributor.reviewerLaberschek, Marcinpl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:48:07Z
dc.date.available2020-07-28T04:48:07Z
dc.date.submitted2019-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-137773-217228pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239453
dc.languagepolpl
dc.subject.enlibrary - management - relationspl
dc.subject.plbiblioteka - zarządzanie - relacjepl
dc.titleRelacje bibliotek z klientami na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Biblioteki Jagiellońskiejpl
dc.title.alternativeRelations of libraries with customers on the example of the Provincial Public Library in Cracow and the Jagiellonian Librarypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work is to examine if (and if, then how) library management creates a network of relations with new clients, sustains the interest of regular users and consider their needs. For that purpose, a survey was conducted among students of the Jagiellonian University to show which of the two libraries – the Jagiellonian Library or the Provincial Public Library in Cracow enjoys greater sympathy among them. In the end, the content of the work confirmed most of the students arguments. An important aspect was to look at what services the libraries offer. and also look into documents that enabled to learn about libraries from the management side. All the gained information led to a coclusion, that libraries are not just places to read books, but they also focus on a wide range of cultural events, which are conducive to gaining new clients and maintaining relationships with regular people.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest zbadanie czy (a jeśli tak, to w jaki sposób) zarządzanie biblioteką tworzy sieć relacji z nowymi klientami, podtrzymuje zainteresowanie stałych użytkowników i uwzględnia ich potrzeby. W tym celu, na wstępie przeprowadzona została ankieta wśród studentów UJ, pozwalająca uzyskać informację, która z dwóch bibliotek – Biblioteka Jagiellońska czy Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie cieszy się większą sympatią wśród nich. Ostatecznie treść pracy potwierdziła większość argumentów studentów. Ważnym aspektem było przyjrzenie się usługom każdej z bibliotek, oraz dokumentom, które pozwoliły poznać książnice od strony zarządzania. Uzyskane na tej podstawie informacje pozwoliły wysnuć wniosek, iż biblioteki nie są tylko miejscami do czytania książek, ale również tworzą propozycje usług kulturalnych, które sprzyjają zdobyciu nowych klientów, oraz utrzymaniu relacji ze stałymi.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Barańska, Katarzyna - 101989
dc.contributor.authorpl
Pachońska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Katarzyna - 101989
dc.contributor.reviewerpl
Laberschek, Marcin
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:48:07Z
dc.date.available
2020-07-28T04:48:07Z
dc.date.submittedpl
2019-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-137773-217228
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239453
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
library - management - relations
dc.subject.plpl
biblioteka - zarządzanie - relacje
dc.titlepl
Relacje bibliotek z klientami na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Biblioteki Jagiellońskiej
dc.title.alternativepl
Relations of libraries with customers on the example of the Provincial Public Library in Cracow and the Jagiellonian Library
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available