Zarządzanie rynkiem pracy w dobie kryzysu migracyjnego.

master
dc.abstract.enThe subject of this work is an attempt to investigate the phenomenon of labor market management in the era of the ongoing and spreading migration crisis in the world. The work presents the current cost-effective and unfavorable changes in the labor market in Poland in the context of social and economic processes. Managing the labor market is a fundamental factor in economic development. High unemployment, new forms of employment, salaries, requirements for employees, social security of working people, economic migrations - these are just some of the issues that must be taken up by the modern approach to labor market management.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest próba zbadania zjawiska zarządzania rynkiem pracy w dobie trwającego i rozprzestrzeniającego się krysysu migracyjnego na Świecie. W pracy ukazano aktualne korzystne i niekorzystne przemiany rynku pracy w Polsce w kontekście procesów społecznych i gospodarczych. Zarządzanie rynkiem pracy jest podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Wysoki poziom bezrobocia, nowe formy zatrudniania, wynagrodzenia, wymagania wobec pracowników, zabezpieczenie społeczne pracujących, migracje zarobkowe – to tylko niektóre zagadnienia, które podjąć musi współczesne podejście do zarządzania rynkiem pracy.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDobrowolski, Zbysławpl
dc.contributor.authorŁukaszczyk, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDobrowolski, Zbysławpl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.date.accessioned2021-11-02T22:31:49Z
dc.date.available2021-11-02T22:31:49Z
dc.date.submitted2021-10-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-139466-217185pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282562
dc.languagepolpl
dc.subject.enforeigners in Poland, migration crisis, migrations, work, labor market, labor market managementpl
dc.subject.plcudzoziemcy w Polsce, kryzys migracyjny, migracje, praca, rynek pracy, zarządzanie rynkiem pracypl
dc.titleZarządzanie rynkiem pracy w dobie kryzysu migracyjnego.pl
dc.title.alternativeLabor market management in the era of the migration crisis.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is an attempt to investigate the phenomenon of labor market management in the era of the ongoing and spreading migration crisis in the world. The work presents the current cost-effective and unfavorable changes in the labor market in Poland in the context of social and economic processes. Managing the labor market is a fundamental factor in economic development. High unemployment, new forms of employment, salaries, requirements for employees, social security of working people, economic migrations - these are just some of the issues that must be taken up by the modern approach to labor market management.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest próba zbadania zjawiska zarządzania rynkiem pracy w dobie trwającego i rozprzestrzeniającego się krysysu migracyjnego na Świecie. W pracy ukazano aktualne korzystne i niekorzystne przemiany rynku pracy w Polsce w kontekście procesów społecznych i gospodarczych. Zarządzanie rynkiem pracy jest podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Wysoki poziom bezrobocia, nowe formy zatrudniania, wynagrodzenia, wymagania wobec pracowników, zabezpieczenie społeczne pracujących, migracje zarobkowe – to tylko niektóre zagadnienia, które podjąć musi współczesne podejście do zarządzania rynkiem pracy.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Dobrowolski, Zbysław
dc.contributor.authorpl
Łukaszczyk, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Dobrowolski, Zbysław
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.date.accessioned
2021-11-02T22:31:49Z
dc.date.available
2021-11-02T22:31:49Z
dc.date.submittedpl
2021-10-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-139466-217185
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282562
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
foreigners in Poland, migration crisis, migrations, work, labor market, labor market management
dc.subject.plpl
cudzoziemcy w Polsce, kryzys migracyjny, migracje, praca, rynek pracy, zarządzanie rynkiem pracy
dc.titlepl
Zarządzanie rynkiem pracy w dobie kryzysu migracyjnego.
dc.title.alternativepl
Labor market management in the era of the migration crisis.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections