Charakterystyka zaburzeń mięśniowo-powięziowych u pacjentek z bolesnymi stosunkami oraz ocena jakości ich życia przed i po zastosowaniu fizjoterapii uroginekologicznej

master
dc.abstract.enIntroduction: Pelvic floor dysfunctions and pain connected with sexual activity are a common, but delicate topic. Women are now more likely to visit urogynecological physiotherapy offices to seek help than ever before. Painful intercourse can be caused by reasons which greatly vary; however, the changes that happen in the pelvic floor area are the most crucial in the process of treatment.Aim: The aim of this master thesis is the characterization of the changes that happen in the pelvic floor area of women who experience painful intercourse, as well as posing and answering questions regarding whether the undergone urogynecological physiotherapy has any effect on patients’ sexual satisfaction and overall quality of life.Materials and methods: The research study contains examinations of 30 women who willingly came forward with experiences concerning pelvic floor pains. The study consists of an interviewer questionnaire and 3 other forms (concerning pain, sexual satisfaction and overall life quality) which were taken before undergoing therapy, and after a series of meetings in the office.Results: The results show a reduction, or even a complete elimination, of pain; overall health, sexual satisfaction and quality of life of many of the examined women have improved. However, these results do not apply to all patients. The reason for that could be unrelated to urogynecological physiotherapy and caused by personal experiences which have not been properly/or at all treated by other specialists.Conclusion: Urogynecological physiotherapy is one of the most successful ways to treat women who suffer from painful intercourse, it can greatly improve their quality of life and their sexual satisfaction. Nevertheless, it is important to stress that an interdisciplinary approach would be the most effective. The research contains examinations of only 30 women and expanding the study could provide more crucial information.pl
dc.abstract.plWstęp: Zaburzenia mięśni dna miednicy dotyczące sfery seksualnej i ból podczas współżycia to częsty, choć wstydliwy problem. Do gabinetów fizjoterapii uroginekologicznej coraz chętniej zgłaszają się pacjentki z prośbą o pomoc. Szereg czynników może wpłynąć na powstanie bolesnego współżycia, jednak zmiany do jakich dochodzi w obrębie dna miednicy są istotne w procesie leczenia.Cel pracy: Celem niniejszej pracy magisterskiej jest charakterystyka zmian do jakich dochodzi w obrębie dna miednicy u kobiet z bolesnym współżyciem, a także odpowiedzenie na pytanie czy przebyta fizjoterapia uroginekologiczna ma wpływ na poziom satysfakcji życia i satysfakcji seksualnej u tych pacjentek. Materiały i metody: W pracy badawczej dobrowolnie wzięło udział 30 kobiet, które zgłosiły się do gabinetu z problemem bólowym dna miednicy. W badaniu wykorzystano kwestionariusz wywiadu, a także 3 ankiety (dotyczące bólu, satysfakcji seksualnej oraz życiowej) przed rozpoczęciem terapii oraz zostały one powtórzone po serii spotkań w gabinecie. Wyniki: Wyniki ankiet wskazują na zmniejszenie, a nawet wyeliminowanie bólu, poprawę zdrowia, satysfakcji seksualnej i życiowej badanych. Jednak nie u wszystkich pacjentek sytuacja się poprawiła. Przyczyną tego mogą być inne niezależne zdarzenia w życiu prywatnym pacjentek, które nie mają związku z przejściem przez fizjoterapię uroginekologiczna, a wynikają z/lub braku leczenia u innych specjalistów.Wnioski: Fizjoterapia uroginekologiczna jest jednym ze skutecznych narzędzi w leczeniu pacjentek cierpiących z powodu bolesnych stosunków. Może znacznie przyczynić się do poprawy jakości życia i podnieść poziom satysfakcji seksualnej. Warto jednak podkreślić, że podejście interdyscyplinarne do problemu będzie miało najlepszą skuteczność. Badanie zostało wykonane na małej próbie 30 pacjentek, dlatego istnieje konieczność rozszerzenia badań na większą grupę.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMazur-Biały, Agnieszka - 141891 pl
dc.contributor.authorPrzała, Beatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMazur-Biały, Agnieszka - 141891 pl
dc.contributor.reviewerKulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T04:52:15Z
dc.date.available2021-10-14T04:52:15Z
dc.date.submitted2021-09-29pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-154021-264947pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280182
dc.languagepolpl
dc.subject.enpelvic floor pains, pelvic floor dysfunction, painful intercourse, sexual functions, physiotherapy, satisfactionpl
dc.subject.plmięśnie dna miednicy, dysfunkcje dna miednicy, bolesne współżycie, funkcje seksualne, fizjoterapia, satysfakcjapl
dc.titleCharakterystyka zaburzeń mięśniowo-powięziowych u pacjentek z bolesnymi stosunkami oraz ocena jakości ich życia przed i po zastosowaniu fizjoterapii uroginekologicznejpl
dc.title.alternativeCharacteristics of myofascial disorders in patients with painful intercourse and the assessment of their quality of life before and after urogynecological physiotherapypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Pelvic floor dysfunctions and pain connected with sexual activity are a common, but delicate topic. Women are now more likely to visit urogynecological physiotherapy offices to seek help than ever before. Painful intercourse can be caused by reasons which greatly vary; however, the changes that happen in the pelvic floor area are the most crucial in the process of treatment.Aim: The aim of this master thesis is the characterization of the changes that happen in the pelvic floor area of women who experience painful intercourse, as well as posing and answering questions regarding whether the undergone urogynecological physiotherapy has any effect on patients’ sexual satisfaction and overall quality of life.Materials and methods: The research study contains examinations of 30 women who willingly came forward with experiences concerning pelvic floor pains. The study consists of an interviewer questionnaire and 3 other forms (concerning pain, sexual satisfaction and overall life quality) which were taken before undergoing therapy, and after a series of meetings in the office.Results: The results show a reduction, or even a complete elimination, of pain; overall health, sexual satisfaction and quality of life of many of the examined women have improved. However, these results do not apply to all patients. The reason for that could be unrelated to urogynecological physiotherapy and caused by personal experiences which have not been properly/or at all treated by other specialists.Conclusion: Urogynecological physiotherapy is one of the most successful ways to treat women who suffer from painful intercourse, it can greatly improve their quality of life and their sexual satisfaction. Nevertheless, it is important to stress that an interdisciplinary approach would be the most effective. The research contains examinations of only 30 women and expanding the study could provide more crucial information.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Zaburzenia mięśni dna miednicy dotyczące sfery seksualnej i ból podczas współżycia to częsty, choć wstydliwy problem. Do gabinetów fizjoterapii uroginekologicznej coraz chętniej zgłaszają się pacjentki z prośbą o pomoc. Szereg czynników może wpłynąć na powstanie bolesnego współżycia, jednak zmiany do jakich dochodzi w obrębie dna miednicy są istotne w procesie leczenia.Cel pracy: Celem niniejszej pracy magisterskiej jest charakterystyka zmian do jakich dochodzi w obrębie dna miednicy u kobiet z bolesnym współżyciem, a także odpowiedzenie na pytanie czy przebyta fizjoterapia uroginekologiczna ma wpływ na poziom satysfakcji życia i satysfakcji seksualnej u tych pacjentek. Materiały i metody: W pracy badawczej dobrowolnie wzięło udział 30 kobiet, które zgłosiły się do gabinetu z problemem bólowym dna miednicy. W badaniu wykorzystano kwestionariusz wywiadu, a także 3 ankiety (dotyczące bólu, satysfakcji seksualnej oraz życiowej) przed rozpoczęciem terapii oraz zostały one powtórzone po serii spotkań w gabinecie. Wyniki: Wyniki ankiet wskazują na zmniejszenie, a nawet wyeliminowanie bólu, poprawę zdrowia, satysfakcji seksualnej i życiowej badanych. Jednak nie u wszystkich pacjentek sytuacja się poprawiła. Przyczyną tego mogą być inne niezależne zdarzenia w życiu prywatnym pacjentek, które nie mają związku z przejściem przez fizjoterapię uroginekologiczna, a wynikają z/lub braku leczenia u innych specjalistów.Wnioski: Fizjoterapia uroginekologiczna jest jednym ze skutecznych narzędzi w leczeniu pacjentek cierpiących z powodu bolesnych stosunków. Może znacznie przyczynić się do poprawy jakości życia i podnieść poziom satysfakcji seksualnej. Warto jednak podkreślić, że podejście interdyscyplinarne do problemu będzie miało najlepszą skuteczność. Badanie zostało wykonane na małej próbie 30 pacjentek, dlatego istnieje konieczność rozszerzenia badań na większą grupę.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Mazur-Biały, Agnieszka - 141891
dc.contributor.authorpl
Przała, Beata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Mazur-Biały, Agnieszka - 141891
dc.contributor.reviewerpl
Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995
dc.date.accessioned
2021-10-14T04:52:15Z
dc.date.available
2021-10-14T04:52:15Z
dc.date.submittedpl
2021-09-29
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-154021-264947
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280182
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pelvic floor pains, pelvic floor dysfunction, painful intercourse, sexual functions, physiotherapy, satisfaction
dc.subject.plpl
mięśnie dna miednicy, dysfunkcje dna miednicy, bolesne współżycie, funkcje seksualne, fizjoterapia, satysfakcja
dc.titlepl
Charakterystyka zaburzeń mięśniowo-powięziowych u pacjentek z bolesnymi stosunkami oraz ocena jakości ich życia przed i po zastosowaniu fizjoterapii uroginekologicznej
dc.title.alternativepl
Characteristics of myofascial disorders in patients with painful intercourse and the assessment of their quality of life before and after urogynecological physiotherapy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
328
Views per month
Views per city
Warsaw
55
Krakow
52
Wroclaw
29
Poznan
19
Katowice
10
Łomianki
10
Bialystok
7
Lodz
7
Zabrze
7
Delft
5

No access

No Thumbnail Available