Synteza katalizatorów tlenkowych Fe2O3 osadzonych na eksfoliowanym materiale glinokrzemianowym

master
dc.abstract.enIn the frame of the presented work a series of oxide-type catalysts containing Fe2O3 deposited on exfoliated, natural clay was synthesized. The synthesis was based on an introduction of Fe3+ ions, by adsorption from an aqueous solution, into the structure of hydrogel-montmorillonite composites with various poly(acrylic acid)/MMT mass ratios. The obtained precursors were subsequently calcined at temperature, which enabled the entire elimination of organic matter from the composite. The synthesized catalysts and materials used for their preparation were characterized using powder X-ray diffraction (XRD), thermal analysis (TG), infrared spectroscopy (DRIFT) and UV-vis-DR spectroscopy. The influence of hydrogel-montmorillonite material composition and conditions of Fe3+ cation adsorption (pH, concentration of iron(III) nitrate solution) on the structure and phase composition of the final oxide material was studied. The possibility of using the prepared materials in a role of catalysts of the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene was tested.pl
dc.abstract.plW ramach prezentowanej pracy przeprowadzono syntezę katalizatorów tlenkowych Fe2O3 osadzonych na eksfoliowanym, naturalnym glinokrzemianie warstwowym. Synteza polegała na wprowadzeniu na drodze adsorpcyjnej jonów Fe3+ do struktury kompozytów hydrożelowo-montmorylonitowych o różnym stosunku masowym poli(kwas akrylowy)/MMT. Otrzymane prekursory poddano obróbce termicznej w temperaturze umożliwiającej całkowitą eliminację części organicznej kompozytu. Zsyntetyzowane katalizatory oraz materiały wykorzystane do ich utworzenia scharakteryzowano przy użyciu proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), analizy termograwimetrycznej (TG), spektroskopii w podczerwieni (DRIFT) oraz spektroskopii UV-vis-DR. Zbadano wpływ składu kompozytu oraz warunków procesu adsorpcji jonów Fe3+ (pH, stężenie roztworu azotanu żelaza(III)) na strukturę i skład fazowy końcowego materiału tlenkowego. Przetestowano możliwość wykorzystania tak otrzymanych preparatów w roli katalizatorów procesu utleniającego odwodornienia etylobenzenu.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKuśtrowski, Piotr - 129800 pl
dc.contributor.authorRokicińska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerBiałas, Anna - 127294 pl
dc.contributor.reviewerKuśtrowski, Piotr - 129800 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:51:44Z
dc.date.available2020-07-24T16:51:44Z
dc.date.submitted2013-06-26pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-75501-80821pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188280
dc.languagepolpl
dc.subject.enLayered minerals, polymer-clay composites, hydrogel, iron oxide containing catalysts, ethylbenzene dehydrogenationpl
dc.subject.plMinerały warstwowe, kompozyty polimerowo-glinokrzemianowe, hydrożel, katalizatory żelazowe, dehydrogenacja etylobenzenupl
dc.titleSynteza katalizatorów tlenkowych Fe2O3 osadzonych na eksfoliowanym materiale glinokrzemianowympl
dc.title.alternativeSynthesis of oxide-type catalysts containing Fe2O3 deposited on exfoliated aluminosilicate mineralpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the frame of the presented work a series of oxide-type catalysts containing Fe2O3 deposited on exfoliated, natural clay was synthesized. The synthesis was based on an introduction of Fe3+ ions, by adsorption from an aqueous solution, into the structure of hydrogel-montmorillonite composites with various poly(acrylic acid)/MMT mass ratios. The obtained precursors were subsequently calcined at temperature, which enabled the entire elimination of organic matter from the composite. The synthesized catalysts and materials used for their preparation were characterized using powder X-ray diffraction (XRD), thermal analysis (TG), infrared spectroscopy (DRIFT) and UV-vis-DR spectroscopy. The influence of hydrogel-montmorillonite material composition and conditions of Fe3+ cation adsorption (pH, concentration of iron(III) nitrate solution) on the structure and phase composition of the final oxide material was studied. The possibility of using the prepared materials in a role of catalysts of the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene was tested.
dc.abstract.plpl
W ramach prezentowanej pracy przeprowadzono syntezę katalizatorów tlenkowych Fe2O3 osadzonych na eksfoliowanym, naturalnym glinokrzemianie warstwowym. Synteza polegała na wprowadzeniu na drodze adsorpcyjnej jonów Fe3+ do struktury kompozytów hydrożelowo-montmorylonitowych o różnym stosunku masowym poli(kwas akrylowy)/MMT. Otrzymane prekursory poddano obróbce termicznej w temperaturze umożliwiającej całkowitą eliminację części organicznej kompozytu. Zsyntetyzowane katalizatory oraz materiały wykorzystane do ich utworzenia scharakteryzowano przy użyciu proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), analizy termograwimetrycznej (TG), spektroskopii w podczerwieni (DRIFT) oraz spektroskopii UV-vis-DR. Zbadano wpływ składu kompozytu oraz warunków procesu adsorpcji jonów Fe3+ (pH, stężenie roztworu azotanu żelaza(III)) na strukturę i skład fazowy końcowego materiału tlenkowego. Przetestowano możliwość wykorzystania tak otrzymanych preparatów w roli katalizatorów procesu utleniającego odwodornienia etylobenzenu.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kuśtrowski, Piotr - 129800
dc.contributor.authorpl
Rokicińska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Białas, Anna - 127294
dc.contributor.reviewerpl
Kuśtrowski, Piotr - 129800
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:51:44Z
dc.date.available
2020-07-24T16:51:44Z
dc.date.submittedpl
2013-06-26
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-75501-80821
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188280
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Layered minerals, polymer-clay composites, hydrogel, iron oxide containing catalysts, ethylbenzene dehydrogenation
dc.subject.plpl
Minerały warstwowe, kompozyty polimerowo-glinokrzemianowe, hydrożel, katalizatory żelazowe, dehydrogenacja etylobenzenu
dc.titlepl
Synteza katalizatorów tlenkowych Fe2O3 osadzonych na eksfoliowanym materiale glinokrzemianowym
dc.title.alternativepl
Synthesis of oxide-type catalysts containing Fe2O3 deposited on exfoliated aluminosilicate mineral
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Tokyo
4
Dublin
3
Wroclaw
2
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available