Systemowa współpraca na rzecz kadr medycznych w Polsce na podstawie HRH Action Framework

master
dc.abstract.enMedical staff is the most important group in the health system in every country. Just continuous and systematic activities in this direction may lead to improvements polish health care system and can resolve the most important problems in the Human Resource for Health. The aim of the study was to describe the adaptation HRH Action Framework to polish conditions. Areas of HRH Action Framework are interrelated. One field of action affects the other and is a kind of dependency chain. Therefore, cooperation is a process that can allow to improve the functioning of the medical staff in Poland, bringing with them to achieve better health outcomes. Improving the situation of medical staff in Poland is possible thanks to the cooperation of all parties having an impact on the health care system in Poland. The most important conclusion is tha to we should start action now.pl
dc.abstract.plTemat został wybrany ze względu na znaczenie, jakie odgrywają działania mające na celu współpracę na rzecz kadr medycznych w Polsce. Tylko ciągłe i systematyczne działania w tym kierunku mogą doprowadzić do poprawy sytuacji polskiego systemu ochrony zdrowia oraz rozwiązania najbardziej naglących problemów z jakimi boryka się obecnie nasz system.Celem pracy jest próba opisu adaptacji matrycy HRH Action Framework do warunków polskich. Do napisania pracy użyło matrycy HRH Action Framework oraz narzędzi zalecanych przez WHO. Do każdego z obszaru uwzględnionego w matrycy dobrano odpowiednie narzędzie, które jest w stanie pomóc w polepszeniu planowania i zarządzania zasobami ludzkimi, a co za tym idzie uzyskaniu lepszych wyników w zdrowiu.Obszary HRH Action Framework są ze sobą wzajemnie powiązane. Jedno pole działania, oddziałuje na drugie i stanowi swego rodzaju łańcuch zależności. Dlatego współpraca jest procesem, który może pozwolić na ulepszenie funkcjonowania systemu kadr medycznych w Polsce, niosąc ze sobą uzyskanie lepszych wyników zdrowotnych całego społeczeństwaPoprawa sytuacji kadr medycznych w Polsce możliwa jest dzięki współpracy wszystkich stron mających wpływ na system ochrony zdrowia w Polsce. Działania mające na celu rozwiązanie najważniejszych problemów z jakimi ma do czynienia Polska należy zacząć wdrażać już teraz.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorDomagała, Alicja - 162219 pl
dc.contributor.authorBaniak, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerDomagała, Alicja - 162219 pl
dc.contributor.reviewerWłodarczyk, Włodzimierz - 133804 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:40:22Z
dc.date.available2020-07-25T02:40:22Z
dc.date.submitted2014-07-10pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-88935-111620pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197431
dc.languagepolpl
dc.subject.enHRH Action Framework, health workers, partnership, planning, management, policy, education, finance, leadershippl
dc.subject.plHRH Action Framework, kadra medyczna, współpraca, planowanie, zarządzanie, polityka, edukacja, finansowanie, partnerstwo, przywództwopl
dc.titleSystemowa współpraca na rzecz kadr medycznych w Polsce na podstawie HRH Action Frameworkpl
dc.title.alternativeSystem cooperation for medical staff in Poland on the basis of HRH Action Frameworkpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Medical staff is the most important group in the health system in every country. Just continuous and systematic activities in this direction may lead to improvements polish health care system and can resolve the most important problems in the Human Resource for Health. The aim of the study was to describe the adaptation HRH Action Framework to polish conditions. Areas of HRH Action Framework are interrelated. One field of action affects the other and is a kind of dependency chain. Therefore, cooperation is a process that can allow to improve the functioning of the medical staff in Poland, bringing with them to achieve better health outcomes. Improving the situation of medical staff in Poland is possible thanks to the cooperation of all parties having an impact on the health care system in Poland. The most important conclusion is tha to we should start action now.
dc.abstract.plpl
Temat został wybrany ze względu na znaczenie, jakie odgrywają działania mające na celu współpracę na rzecz kadr medycznych w Polsce. Tylko ciągłe i systematyczne działania w tym kierunku mogą doprowadzić do poprawy sytuacji polskiego systemu ochrony zdrowia oraz rozwiązania najbardziej naglących problemów z jakimi boryka się obecnie nasz system.Celem pracy jest próba opisu adaptacji matrycy HRH Action Framework do warunków polskich. Do napisania pracy użyło matrycy HRH Action Framework oraz narzędzi zalecanych przez WHO. Do każdego z obszaru uwzględnionego w matrycy dobrano odpowiednie narzędzie, które jest w stanie pomóc w polepszeniu planowania i zarządzania zasobami ludzkimi, a co za tym idzie uzyskaniu lepszych wyników w zdrowiu.Obszary HRH Action Framework są ze sobą wzajemnie powiązane. Jedno pole działania, oddziałuje na drugie i stanowi swego rodzaju łańcuch zależności. Dlatego współpraca jest procesem, który może pozwolić na ulepszenie funkcjonowania systemu kadr medycznych w Polsce, niosąc ze sobą uzyskanie lepszych wyników zdrowotnych całego społeczeństwaPoprawa sytuacji kadr medycznych w Polsce możliwa jest dzięki współpracy wszystkich stron mających wpływ na system ochrony zdrowia w Polsce. Działania mające na celu rozwiązanie najważniejszych problemów z jakimi ma do czynienia Polska należy zacząć wdrażać już teraz.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Domagała, Alicja - 162219
dc.contributor.authorpl
Baniak, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Domagała, Alicja - 162219
dc.contributor.reviewerpl
Włodarczyk, Włodzimierz - 133804
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:40:22Z
dc.date.available
2020-07-25T02:40:22Z
dc.date.submittedpl
2014-07-10
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-88935-111620
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197431
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
HRH Action Framework, health workers, partnership, planning, management, policy, education, finance, leadership
dc.subject.plpl
HRH Action Framework, kadra medyczna, współpraca, planowanie, zarządzanie, polityka, edukacja, finansowanie, partnerstwo, przywództwo
dc.titlepl
Systemowa współpraca na rzecz kadr medycznych w Polsce na podstawie HRH Action Framework
dc.title.alternativepl
System cooperation for medical staff in Poland on the basis of HRH Action Framework
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Toronto
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Mława
1
Pretoria
1

No access

No Thumbnail Available