Wycena usług ekosystemowych oraz ich zastosowanie w rachunku ekonomicznym : praktyczne przykłady w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi

2018
journal article
review article
dc.abstract.enHealthy and well functioning ecosystems are basic components of bio-sphere and foundations of human wellbeing. Since they are increasingly more often exposed to the increasing pressure exerted by humans, we need more efficient ways of protecting natural resources. The idea of eco-system services is a new, more anthropocentric approach, which stresses economic benefits of environmental protection to society. The paper provides an overview of how the idea can be applied in the practice of managing natural resources in Poland. We have discussed theoretical implications of this approach to economic calculation and included a brief overview of valuation techniques. Examples are given of practical use of ecosystem services in decision-making in a broader environmental context. Besides, we explore a case study of an environmental conflict around the establishing of the Turnicki National Park, in which economic tools were proposed to be applied in modern environmental governance and nature protection.pl
dc.abstract.plZdrowe, sprawnie funkcjonujące ekosystemy są podstawowym składnikiem biosfery i fundamentem ludzkiego dobrostanu. W obliczu coraz poważniejszego zaburzania ich działania poprzez narastającą presję ze strony człowieka poszukuje się skutecznych metod ochrony zasobów naturalnych. Koncepcja usług ekosystemowych prezentuje nowe, bardziej antropocentryczne podejście, akcentujące korzyści ekonomiczne dla społeczeństwa płynące z ochrony środowiska. Celem artykułu jest przegląd możliwości zastosowania tej koncepcji w praktyce zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce. W pracy omówiono implikacje teoretyczne zastosowania tego podejścia dla rachunku ekonomicznego oraz zamieszczono krótki przegląd technik wyceny. Przedstawiono przykłady zastosowania usług ekosystemowych dla celów procesów decyzyjnych w szerszym kontekście środowiskowym. Ponadto zaprezentowano studium przypadku konfliktu środowiskowego dotyczącego utworzenia Turnickiego Parku Narodowego, w którym zaproponowano wykorzystanie narzędzi ekonomicznych w nowoczesnym zarządzaniu (ang. governance) ochroną przyrody.pl
dc.affiliationWydział Biologii : Instytut Nauk o Środowiskupl
dc.contributor.authorBoćkowski, Mariusz - 126397 pl
dc.contributor.authorRogowski, Waldemarpl
dc.date.accessioned2019-01-22T09:56:48Z
dc.date.available2019-01-22T09:56:48Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number167pl
dc.description.physical37-64pl
dc.description.publication2,09pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1234-8872pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66481
dc.identifier.weblinkhttp://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/167_03_Bockowski_.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enecosystem servicespl
dc.subject.enbiodiversity protectionpl
dc.subject.enenvironmental conflictpl
dc.subject.ensocial analysis of costs and benefitspl
dc.subject.ensocial decision-making processpl
dc.subject.plusługi ekosystemowepl
dc.subject.plochrona różnorodności biologicznejpl
dc.subject.plkonflikt środowiskowypl
dc.subject.plspołeczna analiza kosztów i korzyścipl
dc.subject.plspołeczny proces decyzyjnypl
dc.subtypeReviewArticlepl
dc.titleWycena usług ekosystemowych oraz ich zastosowanie w rachunku ekonomicznym : praktyczne przykłady w zarządzaniu zasobami przyrodniczymipl
dc.title.alternativeValuation of ecosystem services and their application in economic calculation : practical examples of managing natural resourcespl
dc.title.journalStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansówpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Healthy and well functioning ecosystems are basic components of bio-sphere and foundations of human wellbeing. Since they are increasingly more often exposed to the increasing pressure exerted by humans, we need more efficient ways of protecting natural resources. The idea of eco-system services is a new, more anthropocentric approach, which stresses economic benefits of environmental protection to society. The paper provides an overview of how the idea can be applied in the practice of managing natural resources in Poland. We have discussed theoretical implications of this approach to economic calculation and included a brief overview of valuation techniques. Examples are given of practical use of ecosystem services in decision-making in a broader environmental context. Besides, we explore a case study of an environmental conflict around the establishing of the Turnicki National Park, in which economic tools were proposed to be applied in modern environmental governance and nature protection.
dc.abstract.plpl
Zdrowe, sprawnie funkcjonujące ekosystemy są podstawowym składnikiem biosfery i fundamentem ludzkiego dobrostanu. W obliczu coraz poważniejszego zaburzania ich działania poprzez narastającą presję ze strony człowieka poszukuje się skutecznych metod ochrony zasobów naturalnych. Koncepcja usług ekosystemowych prezentuje nowe, bardziej antropocentryczne podejście, akcentujące korzyści ekonomiczne dla społeczeństwa płynące z ochrony środowiska. Celem artykułu jest przegląd możliwości zastosowania tej koncepcji w praktyce zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce. W pracy omówiono implikacje teoretyczne zastosowania tego podejścia dla rachunku ekonomicznego oraz zamieszczono krótki przegląd technik wyceny. Przedstawiono przykłady zastosowania usług ekosystemowych dla celów procesów decyzyjnych w szerszym kontekście środowiskowym. Ponadto zaprezentowano studium przypadku konfliktu środowiskowego dotyczącego utworzenia Turnickiego Parku Narodowego, w którym zaproponowano wykorzystanie narzędzi ekonomicznych w nowoczesnym zarządzaniu (ang. governance) ochroną przyrody.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku
dc.contributor.authorpl
Boćkowski, Mariusz - 126397
dc.contributor.authorpl
Rogowski, Waldemar
dc.date.accessioned
2019-01-22T09:56:48Z
dc.date.available
2019-01-22T09:56:48Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
167
dc.description.physicalpl
37-64
dc.description.publicationpl
2,09
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1234-8872
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66481
dc.identifier.weblinkpl
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/167_03_Bockowski_.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
ecosystem services
dc.subject.enpl
biodiversity protection
dc.subject.enpl
environmental conflict
dc.subject.enpl
social analysis of costs and benefits
dc.subject.enpl
social decision-making process
dc.subject.plpl
usługi ekosystemowe
dc.subject.plpl
ochrona różnorodności biologicznej
dc.subject.plpl
konflikt środowiskowy
dc.subject.plpl
społeczna analiza kosztów i korzyści
dc.subject.plpl
społeczny proces decyzyjny
dc.subtypepl
ReviewArticle
dc.titlepl
Wycena usług ekosystemowych oraz ich zastosowanie w rachunku ekonomicznym : praktyczne przykłady w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi
dc.title.alternativepl
Valuation of ecosystem services and their application in economic calculation : practical examples of managing natural resources
dc.title.journalpl
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Ashburn
1

No access

No Thumbnail Available