Finanse w organizacjach pozarządowych. Analiza zarządzania finansami przez stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg

master
dc.abstract.enThe dissertation concerns the influence of legal regulations on financial management in organizations belonging to the Third Sector. The purpose was to demonstrate that financial management in associations is still a problematic theme in view of appropriate legal regulations and difficulties in acquiring financial means. I have taken notice of the impact of economization on commercialization of the non-profit sector. I have tried to gain the answers to the questions raised in the thesis via thoroughgoing study of the adequate enactments, academic and scientific literature, data made available by the Kotwica Yacht Club in Tarnobrzeg, Poland and questionnaire interviews. The research has confirmed the hypothesis laid out in my dissertation. Presenting the case study I have demonstrated how straitened is the provision of financial stability.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy wpływu regulacji prawnych na zarządzanie finansami w organizacjach należących do trzeciego sektora. Celem było wykazanie, iż zarządzanie finansami w stowarzyszeniach jest wciąż bardzo problematycznym tematem, z uwagi na stosowne regulacje prawne oraz trudności w pozyskiwaniu środków majątkowych. Zwróciłam uwagę na wpływ ekonomizacji na urynkowienie się trzeciego sektora. Odpowiedź na postawione pytania starałam się uzyskać poprzez dogłębne przestudiowanie adekwatnych ustaw, literatury naukowej, danych udostępnionych przez stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg oraz wywiady kwestionariuszowe. Zdecydowanie potwierdziła się postawiona przeze mnie teza. Prezentując studium przypadku wykazałam jak trudne jest zapewnienie stabilności finansowej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Halszka - 127543 pl
dc.contributor.authorMichno, Jagodapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzopa, Andrzej - 132249 pl
dc.contributor.reviewerKurleto, Halszka - 127543 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:08:52Z
dc.date.available2020-07-26T21:08:52Z
dc.date.submitted2016-06-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-104456-198983pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210876
dc.languagepolpl
dc.subject.enECONOMIZATION FINANCE ASSOCIATION MANAGEMENTpl
dc.subject.plEKONOMIZACJA FINANSE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIEpl
dc.titleFinanse w organizacjach pozarządowych. Analiza zarządzania finansami przez stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzegpl
dc.title.alternativeFinancing in non-governmental organizations. The analysis of fund management in Kotwica Yacht Club Association in Tarnobrzeg.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The dissertation concerns the influence of legal regulations on financial management in organizations belonging to the Third Sector. The purpose was to demonstrate that financial management in associations is still a problematic theme in view of appropriate legal regulations and difficulties in acquiring financial means. I have taken notice of the impact of economization on commercialization of the non-profit sector. I have tried to gain the answers to the questions raised in the thesis via thoroughgoing study of the adequate enactments, academic and scientific literature, data made available by the Kotwica Yacht Club in Tarnobrzeg, Poland and questionnaire interviews. The research has confirmed the hypothesis laid out in my dissertation. Presenting the case study I have demonstrated how straitened is the provision of financial stability.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy wpływu regulacji prawnych na zarządzanie finansami w organizacjach należących do trzeciego sektora. Celem było wykazanie, iż zarządzanie finansami w stowarzyszeniach jest wciąż bardzo problematycznym tematem, z uwagi na stosowne regulacje prawne oraz trudności w pozyskiwaniu środków majątkowych. Zwróciłam uwagę na wpływ ekonomizacji na urynkowienie się trzeciego sektora. Odpowiedź na postawione pytania starałam się uzyskać poprzez dogłębne przestudiowanie adekwatnych ustaw, literatury naukowej, danych udostępnionych przez stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg oraz wywiady kwestionariuszowe. Zdecydowanie potwierdziła się postawiona przeze mnie teza. Prezentując studium przypadku wykazałam jak trudne jest zapewnienie stabilności finansowej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Halszka - 127543
dc.contributor.authorpl
Michno, Jagoda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szopa, Andrzej - 132249
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Halszka - 127543
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:08:52Z
dc.date.available
2020-07-26T21:08:52Z
dc.date.submittedpl
2016-06-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-104456-198983
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210876
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ECONOMIZATION FINANCE ASSOCIATION MANAGEMENT
dc.subject.plpl
EKONOMIZACJA FINANSE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
Finanse w organizacjach pozarządowych. Analiza zarządzania finansami przez stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg
dc.title.alternativepl
Financing in non-governmental organizations. The analysis of fund management in Kotwica Yacht Club Association in Tarnobrzeg.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Kielce
1
Międzyrzec Podlaski
1
Skoczów
1
Zgierz
1

No access

No Thumbnail Available