Przekonania zdrowotne pacjentów w wieku 60 lat i więcej na temat szczepień rekomendowanych w ich wieku.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction. The elderly are particularly susceptible to infection and the occurrence of serious complications from the infection. An effective method to prevent certain consequences of the disease is vaccination. The proportion of older people benefiting from vaccination is very low.Purpose. Presentation of the health beliefs of older people to vaccination and to identify the determinants of the decision to vaccination.Materials and methods. Study population consisted of patients clinic in Cracow, at the age of 60 years and more. The study was conducted in a group of 103 people, using a diagnostic survey. The research tool was a questionnaire survey. Selection of trial participants was random.Results. The proportion of respondents using the vaccination was very high. Most of the participants were positive about the vaccination. Suggestion doctor and relatives as well as concern about the health of the respondent tended to vaccination. The factors that were most often cited as reasons for the resignation of vaccination were: lack of knowledge, interest in vaccination and belief in the low-risk. Conclusion. The test must be repeated with groups of older people living in different environments. The results can be used to develop educational interventions to increase the number of older people opting for vaccination.pl
dc.abstract.plWstęp. Osoby starsze są szczególnie podatne na infekcje oraz występowanie poważnych powikłań po zakażeniu. Skuteczną metodą zapobiegania niektórym konsekwencjom choroby jest szczepienie. Odsetek osób starszych korzystających ze szczepień jest bardzo niski.Cel. Ustalenie przekonań zdrowotnych wobec szczepień prezentowanych przez pacjentów w starszym wieku objętych opieką poradni lekarza rodzinnego.Materiał i metoda. Populację badaną stanowili pacjenci krakowskiej przychodni POZ w Mistrzejowicach, w wieku 60 lat i więcej. Badanie zostało przeprowadzone w grupie 103 osób, metodą sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Dobór uczestników próby miał charakter losowy.Wyniki. Odsetek respondentów korzystających ze szczepień był bardzo wysoki. Większość uczestników badania była pozytywnie nastawiona do szczepień. Sugestia lekarza i bliskich oraz troska o zdrowie skłaniały respondentów do szczepień. Czynnikami, które najczęściej były wymieniane jako przyczyny rezygnacji ze szczepień, były: brak wiedzy i zainteresowania szczepieniem oraz przekonanie o niewielkim ryzyku zachorowania.Wniosek. Badanie wymaga powtórzenia na grupach osób starszych przebywających w innych środowiskach. Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane do opracowania interwencji edukacyjnej w kierunku zwiększenia liczby osób starszych decydujących się na szczepienie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSzczerbińska, Katarzyna - 133573 pl
dc.contributor.authorSzlęzak, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŚcibor, Monika - 133620 pl
dc.contributor.reviewerSzczerbińska, Katarzyna - 133573 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:01:41Z
dc.date.available2020-07-24T15:01:41Z
dc.date.submitted2013-07-15pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-73701-127252pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186565
dc.languagepolpl
dc.subject.envaccinations, health belief model, old agepl
dc.subject.plszczepienia, model przekonań zdrowotnych, wiek podeszłypl
dc.titlePrzekonania zdrowotne pacjentów w wieku 60 lat i więcej na temat szczepień rekomendowanych w ich wieku.pl
dc.title.alternativeHealth believes of patients aged 60 years or more on vaccinations recommended in their age.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. The elderly are particularly susceptible to infection and the occurrence of serious complications from the infection. An effective method to prevent certain consequences of the disease is vaccination. The proportion of older people benefiting from vaccination is very low.Purpose. Presentation of the health beliefs of older people to vaccination and to identify the determinants of the decision to vaccination.Materials and methods. Study population consisted of patients clinic in Cracow, at the age of 60 years and more. The study was conducted in a group of 103 people, using a diagnostic survey. The research tool was a questionnaire survey. Selection of trial participants was random.Results. The proportion of respondents using the vaccination was very high. Most of the participants were positive about the vaccination. Suggestion doctor and relatives as well as concern about the health of the respondent tended to vaccination. The factors that were most often cited as reasons for the resignation of vaccination were: lack of knowledge, interest in vaccination and belief in the low-risk. Conclusion. The test must be repeated with groups of older people living in different environments. The results can be used to develop educational interventions to increase the number of older people opting for vaccination.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Osoby starsze są szczególnie podatne na infekcje oraz występowanie poważnych powikłań po zakażeniu. Skuteczną metodą zapobiegania niektórym konsekwencjom choroby jest szczepienie. Odsetek osób starszych korzystających ze szczepień jest bardzo niski.Cel. Ustalenie przekonań zdrowotnych wobec szczepień prezentowanych przez pacjentów w starszym wieku objętych opieką poradni lekarza rodzinnego.Materiał i metoda. Populację badaną stanowili pacjenci krakowskiej przychodni POZ w Mistrzejowicach, w wieku 60 lat i więcej. Badanie zostało przeprowadzone w grupie 103 osób, metodą sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Dobór uczestników próby miał charakter losowy.Wyniki. Odsetek respondentów korzystających ze szczepień był bardzo wysoki. Większość uczestników badania była pozytywnie nastawiona do szczepień. Sugestia lekarza i bliskich oraz troska o zdrowie skłaniały respondentów do szczepień. Czynnikami, które najczęściej były wymieniane jako przyczyny rezygnacji ze szczepień, były: brak wiedzy i zainteresowania szczepieniem oraz przekonanie o niewielkim ryzyku zachorowania.Wniosek. Badanie wymaga powtórzenia na grupach osób starszych przebywających w innych środowiskach. Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane do opracowania interwencji edukacyjnej w kierunku zwiększenia liczby osób starszych decydujących się na szczepienie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Szczerbińska, Katarzyna - 133573
dc.contributor.authorpl
Szlęzak, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ścibor, Monika - 133620
dc.contributor.reviewerpl
Szczerbińska, Katarzyna - 133573
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:01:41Z
dc.date.available
2020-07-24T15:01:41Z
dc.date.submittedpl
2013-07-15
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-73701-127252
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186565
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
vaccinations, health belief model, old age
dc.subject.plpl
szczepienia, model przekonań zdrowotnych, wiek podeszły
dc.titlepl
Przekonania zdrowotne pacjentów w wieku 60 lat i więcej na temat szczepień rekomendowanych w ich wieku.
dc.title.alternativepl
Health believes of patients aged 60 years or more on vaccinations recommended in their age.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Warsaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Katowice
1
Tarnów
1

No access

No Thumbnail Available