Charakterystyka i modyfikacja za pomocą mutagenezy kierunkowej toksyny PemKSa6 pochodzącej z układu toksyna - antytoksyna antybiotykoopornego szczepu Staphylococcus pseudintermedius

master
dc.abstract.enToxin – antitoxin (TA) systems are small genetic elements localized on plasmids or chromosomes, encoding stable proteins (toxins) and corresponding inhibitor (antitoxins). TA systems are widespread among bacteria, archea and even fungi. Those systems are proved to stabilize mobile genetic elements such as plasmids. Studies have shown that TA systems play a role in persistence, pathogenecity, biofilm formation, resistance to phages and overall stress response. Common feature of all TA systems is toxin’s detrimental effect on cell metabolism. Characterization and modification, using site-directed mutagenesis, of toxin PemKSa6 from antibiotic resistant strain of Staphylococcus pseudintermedius were aims of the study. Expression plasmids containing native and modified pemKSa6 gene were constructed and transformed into chosen strains in order to characterize the toxin. The results showed that neither native nor modified PemKSa6 toxin inhibit bacterial growth and has no rybonucleolytic activity. Nevertheless further investigation is needed and may provide information about the role, which TA systems play in spread of antibiotic resistance.pl
dc.abstract.plSystemami toksyna – antytoksyna (TA) określa się małe genetyczne elementy, zlokalizowane na plazmidach bądź chromosomach, kodujące stabilne białko (toksynę) i specyficzny inhibitor w postaci białka lub RNA (antytoksynę). Systemy te są rozpowszechnione wśród bakterii, archeonów i niektórych grzybów. Badania wykazały udział systemów TA w utrzymywaniu episomalnych elementów genetycznych, tworzeniu fenotypu persisters i biofilmu, oporności na fagi czy ogólnej odpowiedzi na bodźce stresowe. Najważniejszymi cechami wspólnymi systemów TA są szkodliwy wpływ toksyny na metabolizm komórki i niestabilny charakter antytoksyny. Przedmiotem badań tej pracy była charakterystyka i modyfikacja toksyny PemKSa6 pochodzącej z antybiotykoopornego szczepu Staphylococcus pseudintermedius, będącej homologiem toksyny PemKSa1 z Staphylococcus aureus. Modyfikacja toksyny polegała na wprowadzeniu mutacji za pomocą mutagenezy kierunkowej, które prowadziły do zmian w sekwencji aminokwasowej. W wyniku klonowania molekularnego uzyskano konstrukty zawierające zarówno natywną, jak i zmodyfikowaną sekwencję genu pemKSa6, którymi następnie transformowano wybrane szczepy bakteryjne celem scharakteryzowania toksyny PemKSa6. Przeprowadzone badania wykazały, że natywna i zmutowana toksyna PemKSa6 nie zaburza wzrostu badanych mikroorganizmów, ani nie wykazuje aktywności rybonukleolitycznej. Z pewnością wymagane są dalsze badania, które mogą dostarczy informacji o potencjalnej roli systemów TA w rozprzestrzenianiu się oporności na antybiotyki wśród mikroorganizmów.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorWładyka, Benedykt - 132671 pl
dc.contributor.authorKaźmierska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerWładyka, Benedykt - 132671 pl
dc.contributor.reviewerDubin, Grzegorz - 127778 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:14:43Z
dc.date.available2020-07-27T15:14:43Z
dc.date.submitted2018-06-26pl
dc.fieldofstudybiotechnologia molekularnapl
dc.identifier.apddiploma-122650-178277pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227077
dc.languagepolpl
dc.subject.entoxin - antitoxin system, Staphylococcus pseudintermedius, PemKSa6 toxin, MRSApl
dc.subject.plsystemy toksyna - antytoksyna, Staphylococcus pseudintermedius, toksyna PemKSa6, MRSApl
dc.titleCharakterystyka i modyfikacja za pomocą mutagenezy kierunkowej toksyny PemKSa6 pochodzącej z układu toksyna - antytoksyna antybiotykoopornego szczepu Staphylococcus pseudintermediuspl
dc.title.alternativeCharacterization and modification using site-directed mutagenesis of PemKSa6 toxin a component of toxin - antitoxin system from antibiotic resistant strain of Staphylococcus pseudintermediuspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Toxin – antitoxin (TA) systems are small genetic elements localized on plasmids or chromosomes, encoding stable proteins (toxins) and corresponding inhibitor (antitoxins). TA systems are widespread among bacteria, archea and even fungi. Those systems are proved to stabilize mobile genetic elements such as plasmids. Studies have shown that TA systems play a role in persistence, pathogenecity, biofilm formation, resistance to phages and overall stress response. Common feature of all TA systems is toxin’s detrimental effect on cell metabolism. Characterization and modification, using site-directed mutagenesis, of toxin PemKSa6 from antibiotic resistant strain of Staphylococcus pseudintermedius were aims of the study. Expression plasmids containing native and modified pemKSa6 gene were constructed and transformed into chosen strains in order to characterize the toxin. The results showed that neither native nor modified PemKSa6 toxin inhibit bacterial growth and has no rybonucleolytic activity. Nevertheless further investigation is needed and may provide information about the role, which TA systems play in spread of antibiotic resistance.
dc.abstract.plpl
Systemami toksyna – antytoksyna (TA) określa się małe genetyczne elementy, zlokalizowane na plazmidach bądź chromosomach, kodujące stabilne białko (toksynę) i specyficzny inhibitor w postaci białka lub RNA (antytoksynę). Systemy te są rozpowszechnione wśród bakterii, archeonów i niektórych grzybów. Badania wykazały udział systemów TA w utrzymywaniu episomalnych elementów genetycznych, tworzeniu fenotypu persisters i biofilmu, oporności na fagi czy ogólnej odpowiedzi na bodźce stresowe. Najważniejszymi cechami wspólnymi systemów TA są szkodliwy wpływ toksyny na metabolizm komórki i niestabilny charakter antytoksyny. Przedmiotem badań tej pracy była charakterystyka i modyfikacja toksyny PemKSa6 pochodzącej z antybiotykoopornego szczepu Staphylococcus pseudintermedius, będącej homologiem toksyny PemKSa1 z Staphylococcus aureus. Modyfikacja toksyny polegała na wprowadzeniu mutacji za pomocą mutagenezy kierunkowej, które prowadziły do zmian w sekwencji aminokwasowej. W wyniku klonowania molekularnego uzyskano konstrukty zawierające zarówno natywną, jak i zmodyfikowaną sekwencję genu pemKSa6, którymi następnie transformowano wybrane szczepy bakteryjne celem scharakteryzowania toksyny PemKSa6. Przeprowadzone badania wykazały, że natywna i zmutowana toksyna PemKSa6 nie zaburza wzrostu badanych mikroorganizmów, ani nie wykazuje aktywności rybonukleolitycznej. Z pewnością wymagane są dalsze badania, które mogą dostarczy informacji o potencjalnej roli systemów TA w rozprzestrzenianiu się oporności na antybiotyki wśród mikroorganizmów.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Władyka, Benedykt - 132671
dc.contributor.authorpl
Kaźmierska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Władyka, Benedykt - 132671
dc.contributor.reviewerpl
Dubin, Grzegorz - 127778
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:14:43Z
dc.date.available
2020-07-27T15:14:43Z
dc.date.submittedpl
2018-06-26
dc.fieldofstudypl
biotechnologia molekularna
dc.identifier.apdpl
diploma-122650-178277
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227077
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
toxin - antitoxin system, Staphylococcus pseudintermedius, PemKSa6 toxin, MRSA
dc.subject.plpl
systemy toksyna - antytoksyna, Staphylococcus pseudintermedius, toksyna PemKSa6, MRSA
dc.titlepl
Charakterystyka i modyfikacja za pomocą mutagenezy kierunkowej toksyny PemKSa6 pochodzącej z układu toksyna - antytoksyna antybiotykoopornego szczepu Staphylococcus pseudintermedius
dc.title.alternativepl
Characterization and modification using site-directed mutagenesis of PemKSa6 toxin a component of toxin - antitoxin system from antibiotic resistant strain of Staphylococcus pseudintermedius
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Sopot
1

No access

No Thumbnail Available