Ochrona prawna widowiska sportowego i jego transmisji w prawie polskim

master
dc.abstract.enThe first chapter of the thesis is an introduction to the subject. I analyze a sport event distinguishing its subjective and personal components. Subsequently I discuss a role of participants and their services. Separate consideration is dedicated to a sport event organizer.The second chapter is an attempt of setting the legal bases of protection of a sport event. I consider if it is possible to treat it, especially in case of aesthetic sports, as a work. Then I discuss protection based on protection of property or possession of the place where the event happens. The third basis of the protection are provisions of The Suppression of Unfair Competition Act.The third part regards to television broadcast of the sport event, which can be a subject matter of copyright or related rights such as videograms producer’s and broadcasting organization’s rights. This is preceded by consideration on a sport broadcasting contract.In the last chapter I discuss public law regulations which limit organizer exclusivity to dispose with an event. It covers provisions concerning exclusive rights for events of major importance and allowing to broadcast short news reports.pl
dc.abstract.otherPierwszy rozdział pracy ma charakter wprowadzający i porządkujący. Przeanalizowano w nim widowisko sportowe, wyróżniając jego elementy przedmiotowe i podmiotowe. Omówiono rolę uczestników widowiska i charakter ich świadczeń. Osobne rozważania poświęcono organizatorowi imprezy sportowej.Drugi rozdział stanowi próbę ustalenia podstaw ochrony widowiska sportowego. Rozważam czy możliwe jest traktowanie go jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego, szczególną uwagę poświęcając dyscyplinom estetycznym. W dalszej kolejności zajmuję się ochroną widowiska na podstawie ochrony własności miejsca, gdzie ono się odbywa. Jako trzecią potencjalną podstawę ochrony rozważam przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji.Trzecia część pracy dotyczy ochrony transmisji z widowiska sportowego, która może stanowić przedmiot praw autorskich lub pokrewnych – prawa do wideogramu i do nadań programów. Każdą z tych podstaw ochrony omawiam osobno, poprzedzając to rozważaniami na temat umowy o telewizyjną transmisję sportową.Ostatni czwarty rozdział poświęcony jest przepisom prawa publicznego, które ograniczają wyłączność organizatora do dysponowania widowiskiem poprzez dopuszczenie możliwości nadawania krótkich sprawozdań z widowiska oraz śledzenia ważnych imprez przez szeroką publiczność.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMatlak, Andrzej - 130390 pl
dc.contributor.authorNowak, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWojciechowska, Annapl
dc.contributor.reviewerMatlak, Andrzej - 130390 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:06:20Z
dc.date.available2020-07-14T18:06:20Z
dc.date.submitted2011-06-28pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-54654-22570pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169637
dc.subject.ensport event, sport broadcasting, sport event organizer, related rights, copyrightpl
dc.subject.otherwidowisko sportowe, telewizyjna transmisja sportowa, organizator imprezy sportowej, prawa pokrewne, prawo autorskiepl
dc.titleOchrona prawna widowiska sportowego i jego transmisji w prawie polskimpl
dc.title.alternativeThe legal protection of sport event and its television broadcast in the Polish legal systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The first chapter of the thesis is an introduction to the subject. I analyze a sport event distinguishing its subjective and personal components. Subsequently I discuss a role of participants and their services. Separate consideration is dedicated to a sport event organizer.The second chapter is an attempt of setting the legal bases of protection of a sport event. I consider if it is possible to treat it, especially in case of aesthetic sports, as a work. Then I discuss protection based on protection of property or possession of the place where the event happens. The third basis of the protection are provisions of The Suppression of Unfair Competition Act.The third part regards to television broadcast of the sport event, which can be a subject matter of copyright or related rights such as videograms producer’s and broadcasting organization’s rights. This is preceded by consideration on a sport broadcasting contract.In the last chapter I discuss public law regulations which limit organizer exclusivity to dispose with an event. It covers provisions concerning exclusive rights for events of major importance and allowing to broadcast short news reports.
dc.abstract.otherpl
Pierwszy rozdział pracy ma charakter wprowadzający i porządkujący. Przeanalizowano w nim widowisko sportowe, wyróżniając jego elementy przedmiotowe i podmiotowe. Omówiono rolę uczestników widowiska i charakter ich świadczeń. Osobne rozważania poświęcono organizatorowi imprezy sportowej.Drugi rozdział stanowi próbę ustalenia podstaw ochrony widowiska sportowego. Rozważam czy możliwe jest traktowanie go jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego, szczególną uwagę poświęcając dyscyplinom estetycznym. W dalszej kolejności zajmuję się ochroną widowiska na podstawie ochrony własności miejsca, gdzie ono się odbywa. Jako trzecią potencjalną podstawę ochrony rozważam przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji.Trzecia część pracy dotyczy ochrony transmisji z widowiska sportowego, która może stanowić przedmiot praw autorskich lub pokrewnych – prawa do wideogramu i do nadań programów. Każdą z tych podstaw ochrony omawiam osobno, poprzedzając to rozważaniami na temat umowy o telewizyjną transmisję sportową.Ostatni czwarty rozdział poświęcony jest przepisom prawa publicznego, które ograniczają wyłączność organizatora do dysponowania widowiskiem poprzez dopuszczenie możliwości nadawania krótkich sprawozdań z widowiska oraz śledzenia ważnych imprez przez szeroką publiczność.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Matlak, Andrzej - 130390
dc.contributor.authorpl
Nowak, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowska, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Matlak, Andrzej - 130390
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:06:20Z
dc.date.available
2020-07-14T18:06:20Z
dc.date.submittedpl
2011-06-28
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-54654-22570
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169637
dc.subject.enpl
sport event, sport broadcasting, sport event organizer, related rights, copyright
dc.subject.otherpl
widowisko sportowe, telewizyjna transmisja sportowa, organizator imprezy sportowej, prawa pokrewne, prawo autorskie
dc.titlepl
Ochrona prawna widowiska sportowego i jego transmisji w prawie polskim
dc.title.alternativepl
The legal protection of sport event and its television broadcast in the Polish legal system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Gdansk
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Torun
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available