Prawo do opieki zdrowotnej a swoboda przepływu usług w Unii Europejskiej

master
dc.abstract.enThis thesis concerns the health care in the context of free movement of services in the European Union. The first chapter introduces the health care and place it occupies in the legal order of the European Union. This chapter also covered the topics of human rights, with particular reference to the Charter of Fundamental Rights. The second part of the chapter concerns the division of powers in the field of health care between the EU institutions and Member States. Here are discussed the legal basis for EU action in the field of health care. The second chapter focuses on the social dimension of health and raises issues such as social solidarity and citizenship of the European Union. The chapter ends with a discussion of Regulation 883/2004 on the coordination of social security systems and their impact on social policies of the Member States. The third chapter is fully devoted to the discussion of the case law of the European Court of Justice concerning the cross-border treatment. In a series of decisions the Court applied to healthcare rules on free movement of services. This allows patients gaining a refund of medical expenses up to the amount of tariffs in force in the State of insurance. The fourth chapter is devoted to the Directive on the application of patients' rights in cross-border healthcare, which codifies the rules developed by the Court.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy opieki zdrowotnej w kontekście swobody przepływu usług w Unii Europejskiej. Rozdział pierwszy wprowadza do zagadnienia ochrony zdrowia i miejsca jakie zajmuje w porządku prawnym Unii Europejskiej. W rozdziale tym poruszona została także tematyka praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem Karty Praw Podstawowych. Druga cześć rozdziału dotyczy podziału kompetencji w zakresie ochrony zdrowia pomiędzy instytucje unijne, a państwa członkowskie. W tym miejscu zostały omówione podstawy prawne działania Unii na polu ochrony zdrowia. Rozdział drugi skupia się na społecznym wymiarze ochrony zdrowia i porusza takie zagadnienia jak solidarność społeczna czy obywatelstwo UE. Rozdział kończy się omówieniem rozporządzenia 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i jego wpływu na politykę społeczną państwa członkowskich. Rozdział trzeci w całości został poświęcony omówieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącego transgranicznego leczenia. W serii orzeczeń Trybunał stosował do opieki zdrowotnej zasady dotyczące swobody przepływu usług. Dzięki temu pacjenci zyskali możliwość refundacji kosztów leczenia zagranicznego do wysokości stawek obowiązujących w państwie ubezpieczenia. Rozdział czwarty jest poświęcony dyrektywie w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, która kodyfikuje reguły wypracowane w orzecznictwie Trybunału.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.contributor.authorMackiewicz, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBiernat, Stanisław - 127329 pl
dc.contributor.reviewerDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T12:11:34Z
dc.date.available2020-07-24T12:11:34Z
dc.date.submitted2013-07-05pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-70810-79019pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183916
dc.languagepolpl
dc.subject.enFree movement of medical servicespl
dc.subject.plTransgraniczna opieka zdrowotna, przepływ usługpl
dc.titlePrawo do opieki zdrowotnej a swoboda przepływu usług w Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeThe right to health care and the free movement of services in the European Unionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis concerns the health care in the context of free movement of services in the European Union. The first chapter introduces the health care and place it occupies in the legal order of the European Union. This chapter also covered the topics of human rights, with particular reference to the Charter of Fundamental Rights. The second part of the chapter concerns the division of powers in the field of health care between the EU institutions and Member States. Here are discussed the legal basis for EU action in the field of health care. The second chapter focuses on the social dimension of health and raises issues such as social solidarity and citizenship of the European Union. The chapter ends with a discussion of Regulation 883/2004 on the coordination of social security systems and their impact on social policies of the Member States. The third chapter is fully devoted to the discussion of the case law of the European Court of Justice concerning the cross-border treatment. In a series of decisions the Court applied to healthcare rules on free movement of services. This allows patients gaining a refund of medical expenses up to the amount of tariffs in force in the State of insurance. The fourth chapter is devoted to the Directive on the application of patients' rights in cross-border healthcare, which codifies the rules developed by the Court.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy opieki zdrowotnej w kontekście swobody przepływu usług w Unii Europejskiej. Rozdział pierwszy wprowadza do zagadnienia ochrony zdrowia i miejsca jakie zajmuje w porządku prawnym Unii Europejskiej. W rozdziale tym poruszona została także tematyka praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem Karty Praw Podstawowych. Druga cześć rozdziału dotyczy podziału kompetencji w zakresie ochrony zdrowia pomiędzy instytucje unijne, a państwa członkowskie. W tym miejscu zostały omówione podstawy prawne działania Unii na polu ochrony zdrowia. Rozdział drugi skupia się na społecznym wymiarze ochrony zdrowia i porusza takie zagadnienia jak solidarność społeczna czy obywatelstwo UE. Rozdział kończy się omówieniem rozporządzenia 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i jego wpływu na politykę społeczną państwa członkowskich. Rozdział trzeci w całości został poświęcony omówieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dotyczącego transgranicznego leczenia. W serii orzeczeń Trybunał stosował do opieki zdrowotnej zasady dotyczące swobody przepływu usług. Dzięki temu pacjenci zyskali możliwość refundacji kosztów leczenia zagranicznego do wysokości stawek obowiązujących w państwie ubezpieczenia. Rozdział czwarty jest poświęcony dyrektywie w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, która kodyfikuje reguły wypracowane w orzecznictwie Trybunału.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.contributor.authorpl
Mackiewicz, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Biernat, Stanisław - 127329
dc.contributor.reviewerpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.date.accessioned
2020-07-24T12:11:34Z
dc.date.available
2020-07-24T12:11:34Z
dc.date.submittedpl
2013-07-05
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-70810-79019
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183916
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Free movement of medical services
dc.subject.plpl
Transgraniczna opieka zdrowotna, przepływ usług
dc.titlepl
Prawo do opieki zdrowotnej a swoboda przepływu usług w Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
The right to health care and the free movement of services in the European Union
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Golina
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available