WYKORZYSTANIE TIKTOKA JAKO NARZĘDZIA W STRATEGII KOMUNIKACYJNEJ INSTYTUCJI KULTURY NA PRZYKŁADZIE MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE ORAZ MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI

licenciate
dc.abstract.enThe objective of this thesis is to explore influence which usage of TikTok has on communication strategy in cultural institutions by the example of National Museum in Warsaw and Emigration Museum in Gdynia. Qualitative research methods such as in-depth interviews with specialists from examined institutions and content analysis on their profiles on TikTok were conducted. Research questions applied to aims for running accounts on TikTok platform, communication strategy, opportunities this medium can offer and image of cultural institutions.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest zbadanie wpływu, jaki ma wykorzystanie platformy TikTok na realizację strategii komunikacyjnej w instytucjach kultury na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Emigracji w Gdyni. W procesie badawczym zastosowano metody jakościowe, w tym przeprowadzono wywiady swobodne pogłębione z pracownikami badanych organizacji oraz wykonano analizę zawartości kont na TikToku. W pracy zostały postawione szczegółowe pytania badawcze dotyczące celów prowadzenia profili na platformie, strategii komunikacyjnej, kształtowania wizerunku oraz możliwości, jakie stwarza aplikacja dla instytucji kultury.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorModzelewska, Annapl
dc.contributor.authorTurczyńska, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerModzelewska, Annapl
dc.contributor.reviewerNierenberg, Bogusław - 130955 pl
dc.date.accessioned2022-07-06T21:50:22Z
dc.date.available2022-07-06T21:50:22Z
dc.date.submitted2022-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-157561-273350pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294998
dc.languagepolpl
dc.subject.encommunication strategy, communication channel, image, cultural institutions, TikTokpl
dc.subject.plstrategia komunikacyjna, kanał komunikacyjny, wizerunek, instytucje kultury, TikTokpl
dc.titleWYKORZYSTANIE TIKTOKA JAKO NARZĘDZIA W STRATEGII KOMUNIKACYJNEJ INSTYTUCJI KULTURY NA PRZYKŁADZIE MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE ORAZ MUZEUM EMIGRACJI W GDYNIpl
dc.title.alternativeUsage of TikTok as a tool in communication strategy in cultural institutions by the example of National Museum in Warsaw and Emigration Museum in Gdyniapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The objective of this thesis is to explore influence which usage of TikTok has on communication strategy in cultural institutions by the example of National Museum in Warsaw and Emigration Museum in Gdynia. Qualitative research methods such as in-depth interviews with specialists from examined institutions and content analysis on their profiles on TikTok were conducted. Research questions applied to aims for running accounts on TikTok platform, communication strategy, opportunities this medium can offer and image of cultural institutions.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest zbadanie wpływu, jaki ma wykorzystanie platformy TikTok na realizację strategii komunikacyjnej w instytucjach kultury na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Emigracji w Gdyni. W procesie badawczym zastosowano metody jakościowe, w tym przeprowadzono wywiady swobodne pogłębione z pracownikami badanych organizacji oraz wykonano analizę zawartości kont na TikToku. W pracy zostały postawione szczegółowe pytania badawcze dotyczące celów prowadzenia profili na platformie, strategii komunikacyjnej, kształtowania wizerunku oraz możliwości, jakie stwarza aplikacja dla instytucji kultury.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Modzelewska, Anna
dc.contributor.authorpl
Turczyńska, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Modzelewska, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Nierenberg, Bogusław - 130955
dc.date.accessioned
2022-07-06T21:50:22Z
dc.date.available
2022-07-06T21:50:22Z
dc.date.submittedpl
2022-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-157561-273350
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294998
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
communication strategy, communication channel, image, cultural institutions, TikTok
dc.subject.plpl
strategia komunikacyjna, kanał komunikacyjny, wizerunek, instytucje kultury, TikTok
dc.titlepl
WYKORZYSTANIE TIKTOKA JAKO NARZĘDZIA W STRATEGII KOMUNIKACYJNEJ INSTYTUCJI KULTURY NA PRZYKŁADZIE MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE ORAZ MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI
dc.title.alternativepl
Usage of TikTok as a tool in communication strategy in cultural institutions by the example of National Museum in Warsaw and Emigration Museum in Gdynia
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Bursa
1
Praszka
1

No access

No Thumbnail Available