Pielęgnowanie przetoki A-V i wiedza pacjentów hemodializowanych na ten temat

licenciate
dc.abstract.enSUMMARYChronic terminal renal failure is a pathological syndrom which develops as a consequence of decrease number of nephrons being destroyed by the pathological process in renals’ parenchyma. As a consequence of this process there is essential to apply renal replacement therapy. In Poland the most popular renal replacement therapy is hemodialysis which requires vessels entrance. The most favourable solution is arteriovenous anastomosis which let us to carry hemodialysis efficiently and causes the removal of uremic toxin from the organism, complement of electrolyte disorder and dehydration of the patient. This anastomosis is not free from complications to which we may include hypotony and hypertony, myospasm, itching of the skin, fever reaction and a chill. The important element is patient’s knowledge and awareness about the subject. The purpose of this work was to evaluate the hemodialysis patients level of knowledge of the nursing of arteriovenous fistula and evaluation of the condition of fistula itself. The diagnostic method was used with help of questionnaire technique. The investigative tool was selfinvented questionnaire. The researches took place in the Dialysis Patients Ward of the Nephrology Clinic of University Hospital in Krakow during February and March 2011. According to the researches we can say that the knowledge is sufficient. The patients know what the examination of the fistula means and how to take care of the limbs with fistulization. They know the symptoms of the severe complication of hemodialysis. They know the rules how to care the fistula.pl
dc.abstract.plSTRESZCZENIEPrzewlekła schyłkowa niewydolność nerek jest zespołem chorobowym, który rozwija się jako następstwo zmniejszenia liczby nefronów niszczonych przez procesy chorobowe toczące się w miąższu nerek. W wyniku tego procesu konieczne jest zastosowanie leczenia nerkozastępczego. W Polsce najpopularniejszą formą leczenia nerkozastępczego jest hemodializa, która wymaga wytworzenia dostępu naczyniowego. Optymalnym rozwiązaniem jest zespolenie tętniczo-żylne, które pozwala na skuteczne prowadzenie hemodializy, powodując usunięcie toksyn mocznicowych z ustroju, uzupełnienie zaburzeń elektrolitowych oraz odwodnienie pacjenta. Zespolenie tego typu nie jest wolne od powikłań, do których możemy zaliczyć: hipo-i hipertonię, kurcze mięśniowe, świąd skóry, odczyny gorączkowe i dreszcze. Istotnym elementem jest świadomość i wiedza chorych na ten temat. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy pacjentów hemodializowanych na temat pielęgnacji przetoki tętniczo-żylnej oraz ocena pielęgnacji przetoki. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego wykorzystując technikę ankiety. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Badania zostały przeprowadzone w Krakowie, w Oddziale Chorych Dializowanych Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w okresie luty-marzec 2011 roku. Z badań wynika, że poziom wiedzy jest wystarczający. Pacjenci wiedzą na czym polega badanie przetoki, jak dbać o kończynę z wytworzoną przetoką. Znają objawy świadczące o ostrych powikłaniach hemodializy. Ankietowani znają zasady pielęgnacji przetoki.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZiarko, Ewa - 133922 pl
dc.contributor.authorWójcik, Lucynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBodys-Cupak, Iwona - 128804 pl
dc.contributor.reviewerZiarko, Ewa - 133922 pl
dc.date.accessioned2020-07-13T21:00:07Z
dc.date.available2020-07-13T21:00:07Z
dc.date.submitted2011-07-07pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-53981-125667pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169236
dc.languagepolpl
dc.subject.enHemodialysis, \nFistula A-V,\nKnowledgepl
dc.subject.plHemodializa,Przetoka A-V,Wiedzapl
dc.titlePielęgnowanie przetoki A-V i wiedza pacjentów hemodializowanych na ten tematpl
dc.title.alternativeNursing A-V fistula and patient's hymodialysied knowledge about itpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
SUMMARYChronic terminal renal failure is a pathological syndrom which develops as a consequence of decrease number of nephrons being destroyed by the pathological process in renals’ parenchyma. As a consequence of this process there is essential to apply renal replacement therapy. In Poland the most popular renal replacement therapy is hemodialysis which requires vessels entrance. The most favourable solution is arteriovenous anastomosis which let us to carry hemodialysis efficiently and causes the removal of uremic toxin from the organism, complement of electrolyte disorder and dehydration of the patient. This anastomosis is not free from complications to which we may include hypotony and hypertony, myospasm, itching of the skin, fever reaction and a chill. The important element is patient’s knowledge and awareness about the subject. The purpose of this work was to evaluate the hemodialysis patients level of knowledge of the nursing of arteriovenous fistula and evaluation of the condition of fistula itself. The diagnostic method was used with help of questionnaire technique. The investigative tool was selfinvented questionnaire. The researches took place in the Dialysis Patients Ward of the Nephrology Clinic of University Hospital in Krakow during February and March 2011. According to the researches we can say that the knowledge is sufficient. The patients know what the examination of the fistula means and how to take care of the limbs with fistulization. They know the symptoms of the severe complication of hemodialysis. They know the rules how to care the fistula.
dc.abstract.plpl
STRESZCZENIEPrzewlekła schyłkowa niewydolność nerek jest zespołem chorobowym, który rozwija się jako następstwo zmniejszenia liczby nefronów niszczonych przez procesy chorobowe toczące się w miąższu nerek. W wyniku tego procesu konieczne jest zastosowanie leczenia nerkozastępczego. W Polsce najpopularniejszą formą leczenia nerkozastępczego jest hemodializa, która wymaga wytworzenia dostępu naczyniowego. Optymalnym rozwiązaniem jest zespolenie tętniczo-żylne, które pozwala na skuteczne prowadzenie hemodializy, powodując usunięcie toksyn mocznicowych z ustroju, uzupełnienie zaburzeń elektrolitowych oraz odwodnienie pacjenta. Zespolenie tego typu nie jest wolne od powikłań, do których możemy zaliczyć: hipo-i hipertonię, kurcze mięśniowe, świąd skóry, odczyny gorączkowe i dreszcze. Istotnym elementem jest świadomość i wiedza chorych na ten temat. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy pacjentów hemodializowanych na temat pielęgnacji przetoki tętniczo-żylnej oraz ocena pielęgnacji przetoki. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego wykorzystując technikę ankiety. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Badania zostały przeprowadzone w Krakowie, w Oddziale Chorych Dializowanych Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w okresie luty-marzec 2011 roku. Z badań wynika, że poziom wiedzy jest wystarczający. Pacjenci wiedzą na czym polega badanie przetoki, jak dbać o kończynę z wytworzoną przetoką. Znają objawy świadczące o ostrych powikłaniach hemodializy. Ankietowani znają zasady pielęgnacji przetoki.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ziarko, Ewa - 133922
dc.contributor.authorpl
Wójcik, Lucyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Bodys-Cupak, Iwona - 128804
dc.contributor.reviewerpl
Ziarko, Ewa - 133922
dc.date.accessioned
2020-07-13T21:00:07Z
dc.date.available
2020-07-13T21:00:07Z
dc.date.submittedpl
2011-07-07
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-53981-125667
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169236
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Hemodialysis, \nFistula A-V,\nKnowledge
dc.subject.plpl
Hemodializa,Przetoka A-V,Wiedza
dc.titlepl
Pielęgnowanie przetoki A-V i wiedza pacjentów hemodializowanych na ten temat
dc.title.alternativepl
Nursing A-V fistula and patient's hymodialysied knowledge about it
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
115
Views per month
Views per city
Warsaw
22
Krakow
13
Wroclaw
13
Katowice
10
Bydgoszcz
4
Poznan
4
Sanok
4
Bialystok
3
Bełchatów
2
Dobczyce
2

No access

No Thumbnail Available