Ocena skażenia węglowodorami aromatycznymi próbek miodu kwiatowego pozyskanego z obszarów o różnym stopniu zanieczyszczenia środowiska

licenciate
dc.abstract.enFlower honey samples purchased from beekeepers from the Małopolskie and Świętokrzyskie provinces in 2019-2020 were analyzed to detect benzene, toluene, ethylbenzene and ortho and para xylene isomers, designated as BTEX. Quantification was done by gas chromatography with mass spectrometry detection (GC-MS) using internal standards. The instrumental analysis was carried out using an HP 6890 gas chromatograph coupled with an HP 5973 mass spectrometer. The tested aromatic hydrocarbons were detected in all samples, the highest concentrations were recorded for benzene.pl
dc.abstract.plPróbki miodu kwiatowego zakupione od pszczelarzy z województw małopolskiego oraz świętokrzyskiego, w latach 2019-2020, zostały poddane analizie w celu wykrycia benzenu, toluenu, etylobenzenu oraz izomerów orto i para ksylenu, oznaczanych jako BTEX. Oznaczenia ilościowego dokonano metodą chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS), stosując wzorce wewnętrzne. Analizę instrumentalną przeprowadzono za pomocą chromatografu gazowego HP 6890 sprzężonego z spektrometrem mas HP 5973. We wszystkich próbkach wykryto badane węglowodory aromatyczne, przy czym najwyższe stężenia odnotowano dla benzenu.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorZięba, Katarzyna - 160866 pl
dc.contributor.authorHudyga, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerZięba, Katarzyna - 160866 pl
dc.contributor.reviewerMadej, Katarzyna - 130167 pl
dc.date.accessioned2020-08-24T10:35:29Z
dc.date.available2020-08-24T10:35:29Z
dc.date.submitted2020-08-17pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-141079-225054pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244517
dc.languagepolpl
dc.subject.enHoney; BTEX, Gas chromatography; mass spectrometrypl
dc.subject.plMiód; BTEX; Chromatografia gazowa; Spektrometria maspl
dc.titleOcena skażenia węglowodorami aromatycznymi próbek miodu kwiatowego pozyskanego z obszarów o różnym stopniu zanieczyszczenia środowiskapl
dc.title.alternativeAssessment of aromatic hydrocarbon contamination of flower honey samples obtained from areas with various levels of environmental pollutionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Flower honey samples purchased from beekeepers from the Małopolskie and Świętokrzyskie provinces in 2019-2020 were analyzed to detect benzene, toluene, ethylbenzene and ortho and para xylene isomers, designated as BTEX. Quantification was done by gas chromatography with mass spectrometry detection (GC-MS) using internal standards. The instrumental analysis was carried out using an HP 6890 gas chromatograph coupled with an HP 5973 mass spectrometer. The tested aromatic hydrocarbons were detected in all samples, the highest concentrations were recorded for benzene.
dc.abstract.plpl
Próbki miodu kwiatowego zakupione od pszczelarzy z województw małopolskiego oraz świętokrzyskiego, w latach 2019-2020, zostały poddane analizie w celu wykrycia benzenu, toluenu, etylobenzenu oraz izomerów orto i para ksylenu, oznaczanych jako BTEX. Oznaczenia ilościowego dokonano metodą chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS), stosując wzorce wewnętrzne. Analizę instrumentalną przeprowadzono za pomocą chromatografu gazowego HP 6890 sprzężonego z spektrometrem mas HP 5973. We wszystkich próbkach wykryto badane węglowodory aromatyczne, przy czym najwyższe stężenia odnotowano dla benzenu.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Zięba, Katarzyna - 160866
dc.contributor.authorpl
Hudyga, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Zięba, Katarzyna - 160866
dc.contributor.reviewerpl
Madej, Katarzyna - 130167
dc.date.accessioned
2020-08-24T10:35:29Z
dc.date.available
2020-08-24T10:35:29Z
dc.date.submittedpl
2020-08-17
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-141079-225054
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244517
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Honey; BTEX, Gas chromatography; mass spectrometry
dc.subject.plpl
Miód; BTEX; Chromatografia gazowa; Spektrometria mas
dc.titlepl
Ocena skażenia węglowodorami aromatycznymi próbek miodu kwiatowego pozyskanego z obszarów o różnym stopniu zanieczyszczenia środowiska
dc.title.alternativepl
Assessment of aromatic hydrocarbon contamination of flower honey samples obtained from areas with various levels of environmental pollution
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available