Переводческая деятельность И. Бродского: особенности творческой мастерской на примере переводов польской поэзии

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis was to present J. Brodski's translation work: characteristic of creative techniques based on examples of Polish poetry translations. (“W pamiętniku”, “Pieśń Tyrteja” of C. K. Norwid, “Małe Kina”, “W leśniczówce” of K. I. Gałczyński, “Przedmowa”, “Udane życie”, “Po drugiej stronie” of Cz. Miłosz.)-to present J. Brodski’s views on translation theory and the rules which he followed when working on translations-to name the dominant features in the work of poets translated by J. Brodski and to determine a degree to which these features were recaptured in translation- to assess a level of faithfulness of J. Brodski’s translations, taking into consideration both the content and the constituents of a poem.pl
dc.abstract.otherЦелью настояшего дипломного сочинения являлось выявление особенностей переводческой деятельности И. Бродского на примере его работы с польскоязычными поэтическими текстами. Анализу были подвергнуты переводы следующих стихотворений: «W pamiętniku» и «Pieśń Tyrteja» Ц. К. Норвида, «Małe kina» и «W leśniczówce» К. И. Галчинского, «Przedmowa», «Udane życie» и «Po drugiej stronie» Ч. Милоша, а также «Lekcja» В. Шимборской.Для достижения цели были поставлены следующие задачи:– представление взглядов И. Бродского на перевод, принципов его переводческой концепции;– выявление творческой доминанты переводимых И. Бродским поэтов и меры ее воспроизвдения в переводе;– определение степени адекватности переводов И. Бродского в отношении точности передачи содержания и сохранения стихотворных параметров подлинников.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie specyfiki działalności translatorskiej J. Brodskiego na przykładzie tłumaczeń polskich tekstów poetyckich. Analiza obejmowała przekłady utworów czterech poetów: C. K. Norwida, K. I. Gałczyńskiego, Cz. Miłosza oraz W. Szymborskiej.Do głównych założeń pracy należało:– Przedstawienie poglądów J. Brodskiego dotyczących teorii przekładu, zasad, którymi kierował się podczas prac tłumaczeniowych.– Wyodrębnienie cech dominujących w twórczości tłumaczonych przez J. Brodskiego poetów i określenie stopnia odtworzenia tychże cech w tłumaczeniu.– Określenie poziomu adekwatności tłumaczeń J. Brodskiego, uwzględniając odtworzenie treści oraz elementów budowy wiersza.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMiakiszew, Władimir - 130489 pl
dc.contributor.authorBolsęga, Adrianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerMiakiszew, Władimir - 130489 pl
dc.contributor.reviewerKapuścik, Jerzy - 128637 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:55:37Z
dc.date.available2020-07-27T20:55:37Z
dc.date.submitted2018-10-17pl
dc.fieldofstudyfilologia rosyjskapl
dc.identifier.apddiploma-128533-176654pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232289
dc.languageruspl
dc.subject.enJ. Brodsky-translator, translatology, translation of polish poetry, polish poetry in russianpl
dc.subject.otherИ. Бродский-переводчик, переводоведение, переводы польской поэзии, польская поэзия в переводе на русскийpl
dc.subject.plJ. Brodski-tłumacz, translatologia, tłumaczenie polskiej poezji, polska poezja w przekładzie na język rosyjskipl
dc.titleПереводческая деятельность И. Бродского: особенности творческой мастерской на примере переводов польской поэзииpl
dc.title.alternativeDziałalność translatorska J. Brodskiego: specyfika warsztatu twórczego na przykładzie tłumaczeń polskiej poezjipl
dc.title.alternativeJ. Brodski's translation work: characteristic of creative techniques based on examples of Polish poetry translationspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis was to present J. Brodski's translation work: characteristic of creative techniques based on examples of Polish poetry translations. (“W pamiętniku”, “Pieśń Tyrteja” of C. K. Norwid, “Małe Kina”, “W leśniczówce” of K. I. Gałczyński, “Przedmowa”, “Udane życie”, “Po drugiej stronie” of Cz. Miłosz.)-to present J. Brodski’s views on translation theory and the rules which he followed when working on translations-to name the dominant features in the work of poets translated by J. Brodski and to determine a degree to which these features were recaptured in translation- to assess a level of faithfulness of J. Brodski’s translations, taking into consideration both the content and the constituents of a poem.
dc.abstract.otherpl
Целью настояшего дипломного сочинения являлось выявление особенностей переводческой деятельности И. Бродского на примере его работы с польскоязычными поэтическими текстами. Анализу были подвергнуты переводы следующих стихотворений: «W pamiętniku» и «Pieśń Tyrteja» Ц. К. Норвида, «Małe kina» и «W leśniczówce» К. И. Галчинского, «Przedmowa», «Udane życie» и «Po drugiej stronie» Ч. Милоша, а также «Lekcja» В. Шимборской.Для достижения цели были поставлены следующие задачи:– представление взглядов И. Бродского на перевод, принципов его переводческой концепции;– выявление творческой доминанты переводимых И. Бродским поэтов и меры ее воспроизвдения в переводе;– определение степени адекватности переводов И. Бродского в отношении точности передачи содержания и сохранения стихотворных параметров подлинников.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie specyfiki działalności translatorskiej J. Brodskiego na przykładzie tłumaczeń polskich tekstów poetyckich. Analiza obejmowała przekłady utworów czterech poetów: C. K. Norwida, K. I. Gałczyńskiego, Cz. Miłosza oraz W. Szymborskiej.Do głównych założeń pracy należało:– Przedstawienie poglądów J. Brodskiego dotyczących teorii przekładu, zasad, którymi kierował się podczas prac tłumaczeniowych.– Wyodrębnienie cech dominujących w twórczości tłumaczonych przez J. Brodskiego poetów i określenie stopnia odtworzenia tychże cech w tłumaczeniu.– Określenie poziomu adekwatności tłumaczeń J. Brodskiego, uwzględniając odtworzenie treści oraz elementów budowy wiersza.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Miakiszew, Władimir - 130489
dc.contributor.authorpl
Bolsęga, Adrian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Miakiszew, Władimir - 130489
dc.contributor.reviewerpl
Kapuścik, Jerzy - 128637
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:55:37Z
dc.date.available
2020-07-27T20:55:37Z
dc.date.submittedpl
2018-10-17
dc.fieldofstudypl
filologia rosyjska
dc.identifier.apdpl
diploma-128533-176654
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232289
dc.languagepl
rus
dc.subject.enpl
J. Brodsky-translator, translatology, translation of polish poetry, polish poetry in russian
dc.subject.otherpl
И. Бродский-переводчик, переводоведение, переводы польской поэзии, польская поэзия в переводе на русский
dc.subject.plpl
J. Brodski-tłumacz, translatologia, tłumaczenie polskiej poezji, polska poezja w przekładzie na język rosyjski
dc.titlepl
Переводческая деятельность И. Бродского: особенности творческой мастерской на примере переводов польской поэзии
dc.title.alternativepl
Działalność translatorska J. Brodskiego: specyfika warsztatu twórczego na przykładzie tłumaczeń polskiej poezji
dc.title.alternativepl
J. Brodski's translation work: characteristic of creative techniques based on examples of Polish poetry translations
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available