Wybrane cechy osobowości osób niewierzących w Boga na przykładzie badań studentek.

master
dc.abstract.enThis dissertation is an empirical survey, its purpose was to research the personality characteristics of non-believers in God. These traits are related to issues of non-declarative value, self-image and relationship to other. The research was conducted in the two group of 30 female students, one group of believers, the second group of atheists. Both of the groups were tested by the following methods: questionnaire RN-2002 Real-Unreal, Adjective Check List ACL-37 and the questionnaire of relationship. All persons also completed a questionnaire on their world outlook, with questions relating to the key issue of their religious and philosophical views.One hypothesis has been confirmed among the five, it relates to a lower degree of positivity towards other people display by atheist students compared to students who believe. The statistical analysis of the results show a higher number of significant differences, which are detailed and discussed in this dissertation.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska ma charakter empiryczny, jej celem było zbadanie wybranych cech osobowości osób niewierzących w Boga. Cechy te dotyczą kwestii wartości niedeklaratywnych, obrazu siebie oraz stosunku do własnej osoby i do innych ludzi. W przeprowadzonych badaniach brały udział dwie grupy badawcze: licząca trzydzieści osób grupa studentek wyznających wiarę w Boga, oraz grupa trzydziestu studentek – ateistek. Obie z grup zostały zbadane następującymi metodami: kwestionariuszami RN-2002 Rzeczywiste-Nierzeczywiste, Listą Przymiotnikową ACL-37 oraz Kwestionariuszem Ustosunkowań. Wszystkie osoby badane uzupełniły również ankietę dotyczącą ich światopoglądu, zawierającą pytania odnoszące się do kluczowej kwestii ich poglądów religijno-filozoficznych. Z pięciu głównych hipotez została potwierdzona jedna, dotyczy ona niższego stopnia pozytywności stosunku do innych ludzi przejawianego przez studentki ateistki w porównaniu do studentek wierzących. Analiza statystyczna rezultatów osiąganych przez badane grupy wykazała jednak większą ilość istotnych różnic, które to zostały szczegółowo przedstawione i omówione w tejże pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPilecka, Barbara - 131406 pl
dc.contributor.authorKitrasiewicz, Andrzejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWasilewska, Monika - 132543 pl
dc.contributor.reviewerPilecka, Barbara - 131406 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:25:43Z
dc.date.available2020-07-24T20:25:43Z
dc.date.submitted2013-10-23pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-82046-99507pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191610
dc.languagepolpl
dc.subject.enatheism, belief, personality traitspl
dc.subject.plateizm, wiara, cechy osobowościpl
dc.titleWybrane cechy osobowości osób niewierzących w Boga na przykładzie badań studentek.pl
dc.title.alternativePersonality traits of unbelievers in God based on the research of female students.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This dissertation is an empirical survey, its purpose was to research the personality characteristics of non-believers in God. These traits are related to issues of non-declarative value, self-image and relationship to other. The research was conducted in the two group of 30 female students, one group of believers, the second group of atheists. Both of the groups were tested by the following methods: questionnaire RN-2002 Real-Unreal, Adjective Check List ACL-37 and the questionnaire of relationship. All persons also completed a questionnaire on their world outlook, with questions relating to the key issue of their religious and philosophical views.One hypothesis has been confirmed among the five, it relates to a lower degree of positivity towards other people display by atheist students compared to students who believe. The statistical analysis of the results show a higher number of significant differences, which are detailed and discussed in this dissertation.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska ma charakter empiryczny, jej celem było zbadanie wybranych cech osobowości osób niewierzących w Boga. Cechy te dotyczą kwestii wartości niedeklaratywnych, obrazu siebie oraz stosunku do własnej osoby i do innych ludzi. W przeprowadzonych badaniach brały udział dwie grupy badawcze: licząca trzydzieści osób grupa studentek wyznających wiarę w Boga, oraz grupa trzydziestu studentek – ateistek. Obie z grup zostały zbadane następującymi metodami: kwestionariuszami RN-2002 Rzeczywiste-Nierzeczywiste, Listą Przymiotnikową ACL-37 oraz Kwestionariuszem Ustosunkowań. Wszystkie osoby badane uzupełniły również ankietę dotyczącą ich światopoglądu, zawierającą pytania odnoszące się do kluczowej kwestii ich poglądów religijno-filozoficznych. Z pięciu głównych hipotez została potwierdzona jedna, dotyczy ona niższego stopnia pozytywności stosunku do innych ludzi przejawianego przez studentki ateistki w porównaniu do studentek wierzących. Analiza statystyczna rezultatów osiąganych przez badane grupy wykazała jednak większą ilość istotnych różnic, które to zostały szczegółowo przedstawione i omówione w tejże pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Pilecka, Barbara - 131406
dc.contributor.authorpl
Kitrasiewicz, Andrzej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewska, Monika - 132543
dc.contributor.reviewerpl
Pilecka, Barbara - 131406
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:25:43Z
dc.date.available
2020-07-24T20:25:43Z
dc.date.submittedpl
2013-10-23
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-82046-99507
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191610
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
atheism, belief, personality traits
dc.subject.plpl
ateizm, wiara, cechy osobowości
dc.titlepl
Wybrane cechy osobowości osób niewierzących w Boga na przykładzie badań studentek.
dc.title.alternativepl
Personality traits of unbelievers in God based on the research of female students.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Dublin
2
Poznan
2
Szczecin
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Katowice
1
Krakow
1
Lublin
1
Nowy Sącz
1

No access

No Thumbnail Available