Dylematy identyfikacyjne w obrębie serbsko-czarnogórskiej kulturosfery : dawne i współczesne modele (auto)refleksji

2019
book
monography
dc.abstract.plInterdyscyplinarna monografia podejmuje problematykę tożsamości i identyfikacji dwóch narodowych kultur południowosłowiańskich – serbskiej i czarnogórskiej – w perspektywie ich zróżnicowanych tradycji, wzajemnych zależności oraz cech łączących je w skomplikowany układ czynników wspólnych i odrębnych. Ich analiza historyczno-porównawcza oraz interpretacja jako zjawisk kulturowych obejmuje rozmaite modele postrzegania i waloryzacji dawnego i współczesnego materiału przez pryzmat zintegrowanej bądź dualistycznej wizji kolektywnego dziedzictwa Serbów oraz Czarnogórców. Refleksja przedstawicieli tych narodów na temat poszczególnych jego składników zrekonstruowana zostaje na czterech poziomach. Kategoria tradycji (rozdział I) ukazana jest w jej wariantach prawosławnym, oświeceniowym i ludowym (Serbia) oraz także w zróżnicowaniu regionalnym i w świetle odmiennych realiów dynastycznych w przeszłości (Czarnogóra). Konteksty identyfikacji związane z historią (rozdział II) omówione są w zakresach dotyczących dwóch niezależnych narodowych historiografii, postaw rewizjonistycznych w ocenie dziejów, a także historiozoficznych aspektów myśli religijno-politycznej. Koncepcje identyfikacji narodowej (rozdział III) przedstawia się odrębnie dla obu zbiorowości, uwzględniając skomplikowane przekroje społeczno-etnograficzne, terytorialne i polityczne. Uwarunkowania identyfikacji religijnej (rozdział IV) prezentowane są poprzez wybór dwóch kategorii: wyznania jako kodu kulturowej tradycji i autokefalii w rozumieniu symbolu podmiotowości narodu. Praca ma wielowymiarowy walor poznawczy dla specjalistów różnych dziedzin humanistycznych, w sposób obiektywny oraz pionierski w polskiej literaturze przedmiotu ukazując wciąż aktualne problemy tożsamościowe obu narodów słowiańskich w związku z ich genezą oraz rozwojem, ale też instrumentalizacją i ideologizacją.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiejpl
dc.contributor.authorGil, Dorota - 128057 pl
dc.date.accessioned2020-02-05T09:07:01Z
dc.date.available2020-02-05T09:07:01Z
dc.date.issued2019pl
dc.description.additionalBibliogr., netogr. s. 309-331pl
dc.description.physical345, [1]pl
dc.description.publication22pl
dc.identifier.eisbn978-83-233-9977-3pl
dc.identifier.isbn978-83-233-4636-4pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148302
dc.languagepolpl
dc.participationGil, Dorota: 100%;pl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.publisher.ministerialUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.plSerbiapl
dc.subject.plCzarnogórapl
dc.subject.plidentyfikacja kulturowapl
dc.subject.plnaródpl
dc.subject.pltradycjapl
dc.subject.plhistoriapl
dc.subject.plreligia/prawosławiepl
dc.subtypeMonographypl
dc.titleDylematy identyfikacyjne w obrębie serbsko-czarnogórskiej kulturosfery : dawne i współczesne modele (auto)refleksjipl
dc.title.alternativeIdentity dilemmas in Serbo-Montenegrin cultural sphere : past and current models of (self)reflectionpl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Interdyscyplinarna monografia podejmuje problematykę tożsamości i identyfikacji dwóch narodowych kultur południowosłowiańskich – serbskiej i czarnogórskiej – w perspektywie ich zróżnicowanych tradycji, wzajemnych zależności oraz cech łączących je w skomplikowany układ czynników wspólnych i odrębnych. Ich analiza historyczno-porównawcza oraz interpretacja jako zjawisk kulturowych obejmuje rozmaite modele postrzegania i waloryzacji dawnego i współczesnego materiału przez pryzmat zintegrowanej bądź dualistycznej wizji kolektywnego dziedzictwa Serbów oraz Czarnogórców. Refleksja przedstawicieli tych narodów na temat poszczególnych jego składników zrekonstruowana zostaje na czterech poziomach. Kategoria tradycji (rozdział I) ukazana jest w jej wariantach prawosławnym, oświeceniowym i ludowym (Serbia) oraz także w zróżnicowaniu regionalnym i w świetle odmiennych realiów dynastycznych w przeszłości (Czarnogóra). Konteksty identyfikacji związane z historią (rozdział II) omówione są w zakresach dotyczących dwóch niezależnych narodowych historiografii, postaw rewizjonistycznych w ocenie dziejów, a także historiozoficznych aspektów myśli religijno-politycznej. Koncepcje identyfikacji narodowej (rozdział III) przedstawia się odrębnie dla obu zbiorowości, uwzględniając skomplikowane przekroje społeczno-etnograficzne, terytorialne i polityczne. Uwarunkowania identyfikacji religijnej (rozdział IV) prezentowane są poprzez wybór dwóch kategorii: wyznania jako kodu kulturowej tradycji i autokefalii w rozumieniu symbolu podmiotowości narodu. Praca ma wielowymiarowy walor poznawczy dla specjalistów różnych dziedzin humanistycznych, w sposób obiektywny oraz pionierski w polskiej literaturze przedmiotu ukazując wciąż aktualne problemy tożsamościowe obu narodów słowiańskich w związku z ich genezą oraz rozwojem, ale też instrumentalizacją i ideologizacją.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej
dc.contributor.authorpl
Gil, Dorota - 128057
dc.date.accessioned
2020-02-05T09:07:01Z
dc.date.available
2020-02-05T09:07:01Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.description.additionalpl
Bibliogr., netogr. s. 309-331
dc.description.physicalpl
345, [1]
dc.description.publicationpl
22
dc.identifier.eisbnpl
978-83-233-9977-3
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-4636-4
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148302
dc.languagepl
pol
dc.participationpl
Gil, Dorota: 100%;
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.publisher.ministerialpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.plpl
Serbia
dc.subject.plpl
Czarnogóra
dc.subject.plpl
identyfikacja kulturowa
dc.subject.plpl
naród
dc.subject.plpl
tradycja
dc.subject.plpl
historia
dc.subject.plpl
religia/prawosławie
dc.subtypepl
Monography
dc.titlepl
Dylematy identyfikacyjne w obrębie serbsko-czarnogórskiej kulturosfery : dawne i współczesne modele (auto)refleksji
dc.title.alternativepl
Identity dilemmas in Serbo-Montenegrin cultural sphere : past and current models of (self)reflection
dc.typepl
Book
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Krakow
2
Des Moines
1
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available