Mieszkania socjalne w polityce lokalnej na przykładzie miasta Dąbrowa Górnicza.

master
dc.abstract.enThe work touches on social housing in local politics on the example of the city Dąbrowa Górnicza. The case of social housing is a difficult and serious subject, because of the nature of what has, and the persons concerned. This is the issue that facing all local government units. This work is to see how the issue of social housing copes Dąbrowa Górnicza, as performs multi-annual programs and the management of housing stock or failed to perform your plans. This was done to analyze existing documents (desk research), a description of completed projects, and conducted interviews with representatives of the Municipal Board of Residential Buildings and the Department of Real Estate Management Office of the City.pl
dc.abstract.plPraca dotyka tematu lokali socjalnych w polityce lokalnej na przykładzie miasta Dąbrowa Górnicza. Sprawa mieszkań socjalnych jest trudnym i ciężkim tematem, ze względu na charakter jaki posiada oraz osób, których dotyczy. Jest to kwestia, z którą zmagają się wszystkie jednostki samorządowe. Praca ta ma za zadanie sprawdzić jak w kwestii lokali socjalnych radzi sobie Dąbrowa Górnicza, jak realizuje wieloletnie programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz czy udało się wykonać założone plany. Dokonano wobec tego analizy dokumentów zastanych (desk research), przedstawiono opis zrealizowanych projektów, a także przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNoworól, Aleksander - 102113 pl
dc.contributor.authorMakota, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerNoworól, Aleksander - 102113 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:03:21Z
dc.date.available2020-07-26T17:03:21Z
dc.date.submitted2016-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-100147-128980pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207273
dc.languagepolpl
dc.subject.enPLACES SOCIAL - HOUSING RESOURCE CENTER - LOCAL GOVERNMENT UNIT - SOCIAL WELFAREpl
dc.subject.plLOKALE SOCJALNE – MIESZKANIOWY ZASÓB MIASTA – JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – POMOC SPOŁECZNApl
dc.titleMieszkania socjalne w polityce lokalnej na przykładzie miasta Dąbrowa Górnicza.pl
dc.title.alternativeSocial housing in local politics on the example of the city Dąbrowa Górnicza.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work touches on social housing in local politics on the example of the city Dąbrowa Górnicza. The case of social housing is a difficult and serious subject, because of the nature of what has, and the persons concerned. This is the issue that facing all local government units. This work is to see how the issue of social housing copes Dąbrowa Górnicza, as performs multi-annual programs and the management of housing stock or failed to perform your plans. This was done to analyze existing documents (desk research), a description of completed projects, and conducted interviews with representatives of the Municipal Board of Residential Buildings and the Department of Real Estate Management Office of the City.
dc.abstract.plpl
Praca dotyka tematu lokali socjalnych w polityce lokalnej na przykładzie miasta Dąbrowa Górnicza. Sprawa mieszkań socjalnych jest trudnym i ciężkim tematem, ze względu na charakter jaki posiada oraz osób, których dotyczy. Jest to kwestia, z którą zmagają się wszystkie jednostki samorządowe. Praca ta ma za zadanie sprawdzić jak w kwestii lokali socjalnych radzi sobie Dąbrowa Górnicza, jak realizuje wieloletnie programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz czy udało się wykonać założone plany. Dokonano wobec tego analizy dokumentów zastanych (desk research), przedstawiono opis zrealizowanych projektów, a także przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Noworól, Aleksander - 102113
dc.contributor.authorpl
Makota, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Noworól, Aleksander - 102113
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:03:21Z
dc.date.available
2020-07-26T17:03:21Z
dc.date.submittedpl
2016-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-100147-128980
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207273
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
PLACES SOCIAL - HOUSING RESOURCE CENTER - LOCAL GOVERNMENT UNIT - SOCIAL WELFARE
dc.subject.plpl
LOKALE SOCJALNE – MIESZKANIOWY ZASÓB MIASTA – JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – POMOC SPOŁECZNA
dc.titlepl
Mieszkania socjalne w polityce lokalnej na przykładzie miasta Dąbrowa Górnicza.
dc.title.alternativepl
Social housing in local politics on the example of the city Dąbrowa Górnicza.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Dublin
4
Chandler
2
Wroclaw
2
Gmina Opole Lubelskie
1
Sydney
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available