Wpływ opioidów na wybrane parametry immunologicznej odpowiedzi komórkowej u myszy

master
dc.abstract.enAbstractThe purpose of this study was to investigate the effect of selected opioids (fentanyl, methadone, morphine) on macrophages in the induction of contact hypersensitivity response (CHS) caused by picryl chloride in mice.The use of transfer of peritoneal macrophages derived from donors treated with opioids to naive recipients allowed to exclude interference from internal factors and other mechanisms of action of these opioids. Their impact on the immune system was determined primarily based on physical, chemical, and pharmacokinetic and pharmacodynamic properties. For a more exact understanding of the nature of the changes induced in the recipients were removed further by providing a natural suppression of cyclophosphamide. Repeated administration of hapten triggered secondary response of CHS, the magnitude (ear swelling) was tested in its early (2h) and late (24h) phase.Analysis of results indicates the activation of the contact hypersensitivity response in recipients of TNP - labeled morphine macrophages, whether as (TNP Mf MF) the inhibition of CHS in recipients of TNP - labeled fentanyl and methadon treated macrophages (TNP Mf FENT and TNP Mf METH) both in the presence of suppressor T CD8+ cell population and after its elimination. Opioids demonstrate significant effect on macrophages, as antigen presenting cells and effector cells of the late phase of CHS. These opioids act to suppress their function in the CHS response, whereas morphine - dependent activation is associated with its non - specific effects and difficulties in determining the activity of fentanyl are probably the result of its inhibition of μ - receptor. These observations lead the assumptions regarding the essential function of macrophages in the translation of the opioid signal in CHS advanced on the basis of previous studies.pl
dc.abstract.plStreszczenieCelem niniejszej pracy było zbadanie wpływu wybranych opioidów (fentanylu, metadonu i morfiny) na makrofagi w indukcji nadwrażliwości kontaktowej (CHS, ang. contact hypersensitivity response) wywołanej chlorkiem pikrylu u myszy. Zastosowanie transferu makrofagów otrzewnowych pochodzących od dawców otrzymujących opioidy do naiwnych biorców pozwoliło na wykluczenie interferencji ze strony czynników wewnętrznych i innych mechanizmów działania tych opioidów. Zatem ich wpływ na układ immunologiczny został określony przede wszystkim na podstawie właściwości fizycznych, chemicznych oraz farmakokinetycznych i farmakodynamicznych. Dla dokładniejszego poznania charakteru wywołanych zmian u części biorców usunięto dodatkowo naturalną supresję poprzez podanie cyklofosfamidu. Ponowne podanie haptenu wyzwoliło wtórną odpowiedź CHS, której wielkość (obrzęk małżowiny usznej) testowano w jej wczesnej (2h) oraz późnej (24h) fazie. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na aktywację reakcji nadwrażliwości kontaktowej u biorców makrofagów morfinowych, znakowanych in vitro haptenem TNP (TNP Mf MF) oraz jej hamowanie u biorców makrofagów fentanylowych i metadonowych, aktywowanych in vitro haptenem TNP (TNP Mf FENT i TNP Mf METH) zarówno w obecności populacji limfocytów T CD8+ supresyjnych jak i po jej eliminacji. Opioidy wykazują istotny wpływ na makrofagi, jako komórki prezentujące antygen oraz komórki efektorowe późnej fazy CHS. Działają one supresyjnie na ich funkcję w reakcji CHS, podczas gdy aktywacja zależna od morfiny wiąże się z jej niespecyficznym działaniem a trudności w określeniu aktywności fentanylu są prawdopodobnie wynikiem blokady receptora μ. Obserwacje te potwierdzają wysunięte na podstawie wcześniejszych badań założenia dotyczące istotnej funkcji makrofagów w tłumaczeniu sygnału opioidowego w CHS.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBryniarski, Krzysztof - 128876 pl
dc.contributor.authorRozwadowska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerPtak, Włodzimierzpl
dc.contributor.reviewerBryniarski, Krzysztof - 128876 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:26:24Z
dc.date.available2020-07-23T22:26:24Z
dc.date.submitted2012-06-01pl
dc.fieldofstudyanalityka medycznapl
dc.identifier.apddiploma-64163-82821pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177740
dc.languagepolpl
dc.subject.enOpioids, macrophages, contact hypersensitivitypl
dc.subject.plOpioidy, makrofagi, nadwrażliwość kontaktowapl
dc.titleWpływ opioidów na wybrane parametry immunologicznej odpowiedzi komórkowej u myszypl
dc.title.alternativeEffects of opioids on selected parameters of cellular immune responses in micepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
AbstractThe purpose of this study was to investigate the effect of selected opioids (fentanyl, methadone, morphine) on macrophages in the induction of contact hypersensitivity response (CHS) caused by picryl chloride in mice.The use of transfer of peritoneal macrophages derived from donors treated with opioids to naive recipients allowed to exclude interference from internal factors and other mechanisms of action of these opioids. Their impact on the immune system was determined primarily based on physical, chemical, and pharmacokinetic and pharmacodynamic properties. For a more exact understanding of the nature of the changes induced in the recipients were removed further by providing a natural suppression of cyclophosphamide. Repeated administration of hapten triggered secondary response of CHS, the magnitude (ear swelling) was tested in its early (2h) and late (24h) phase.Analysis of results indicates the activation of the contact hypersensitivity response in recipients of TNP - labeled morphine macrophages, whether as (TNP Mf MF) the inhibition of CHS in recipients of TNP - labeled fentanyl and methadon treated macrophages (TNP Mf FENT and TNP Mf METH) both in the presence of suppressor T CD8+ cell population and after its elimination. Opioids demonstrate significant effect on macrophages, as antigen presenting cells and effector cells of the late phase of CHS. These opioids act to suppress their function in the CHS response, whereas morphine - dependent activation is associated with its non - specific effects and difficulties in determining the activity of fentanyl are probably the result of its inhibition of μ - receptor. These observations lead the assumptions regarding the essential function of macrophages in the translation of the opioid signal in CHS advanced on the basis of previous studies.
dc.abstract.plpl
StreszczenieCelem niniejszej pracy było zbadanie wpływu wybranych opioidów (fentanylu, metadonu i morfiny) na makrofagi w indukcji nadwrażliwości kontaktowej (CHS, ang. contact hypersensitivity response) wywołanej chlorkiem pikrylu u myszy. Zastosowanie transferu makrofagów otrzewnowych pochodzących od dawców otrzymujących opioidy do naiwnych biorców pozwoliło na wykluczenie interferencji ze strony czynników wewnętrznych i innych mechanizmów działania tych opioidów. Zatem ich wpływ na układ immunologiczny został określony przede wszystkim na podstawie właściwości fizycznych, chemicznych oraz farmakokinetycznych i farmakodynamicznych. Dla dokładniejszego poznania charakteru wywołanych zmian u części biorców usunięto dodatkowo naturalną supresję poprzez podanie cyklofosfamidu. Ponowne podanie haptenu wyzwoliło wtórną odpowiedź CHS, której wielkość (obrzęk małżowiny usznej) testowano w jej wczesnej (2h) oraz późnej (24h) fazie. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na aktywację reakcji nadwrażliwości kontaktowej u biorców makrofagów morfinowych, znakowanych in vitro haptenem TNP (TNP Mf MF) oraz jej hamowanie u biorców makrofagów fentanylowych i metadonowych, aktywowanych in vitro haptenem TNP (TNP Mf FENT i TNP Mf METH) zarówno w obecności populacji limfocytów T CD8+ supresyjnych jak i po jej eliminacji. Opioidy wykazują istotny wpływ na makrofagi, jako komórki prezentujące antygen oraz komórki efektorowe późnej fazy CHS. Działają one supresyjnie na ich funkcję w reakcji CHS, podczas gdy aktywacja zależna od morfiny wiąże się z jej niespecyficznym działaniem a trudności w określeniu aktywności fentanylu są prawdopodobnie wynikiem blokady receptora μ. Obserwacje te potwierdzają wysunięte na podstawie wcześniejszych badań założenia dotyczące istotnej funkcji makrofagów w tłumaczeniu sygnału opioidowego w CHS.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Bryniarski, Krzysztof - 128876
dc.contributor.authorpl
Rozwadowska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Ptak, Włodzimierz
dc.contributor.reviewerpl
Bryniarski, Krzysztof - 128876
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:26:24Z
dc.date.available
2020-07-23T22:26:24Z
dc.date.submittedpl
2012-06-01
dc.fieldofstudypl
analityka medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-64163-82821
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177740
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Opioids, macrophages, contact hypersensitivity
dc.subject.plpl
Opioidy, makrofagi, nadwrażliwość kontaktowa
dc.titlepl
Wpływ opioidów na wybrane parametry immunologicznej odpowiedzi komórkowej u myszy
dc.title.alternativepl
Effects of opioids on selected parameters of cellular immune responses in mice
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Kalisz
1

No access

No Thumbnail Available