Badanie wiedzy studentów kierunków medycznych i niemedycznych na temat sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.

licenciate
dc.abstract.enAbstractSport complies with the very important function in the lives of people with disabilities. Sport can play a key role in the lives and communities of people with disabilities, the same as it can for people without a disability. There is a wealth of evidence to support participation in sport and physical activity for people with a disability concerning trends, barriers and benefits of participation. Physical activity and sport participation result in improved functional status and quality of life among people with selected disabilities. There is a wealth of evidence to support participation in sport and physical activity for people with a disability concerning trends, barriers and benefits of participation. Using the survey examined a group of 74 medical students and 61 non-medical students. Questions related to the students' knowledge about the role of physical activity in the rehabilitation of people with disabilities, sports disciplines of people with disabilities, sports and events organized for them, and quality of life with regard to their dysfunction. Both groups indicated insufficient level of knowledge about the sport of people with disabilities. In the opinion of the two groups of respondents, the main problem faced by people with disabilities is architectural barriers, social barriers and difficulties in believing in yourself.pl
dc.abstract.plStreszczenie Sport w życiu niepełnosprawnych spełnia wyjątkowo istotną rolę. Poza wymiarem zdrowotnym równie ważne staje się dla tych osób poczucie przynależności do grupy, otwarcie się na nowe możliwości, a także samo wyjście z domu. Za pomocą ankiety przebadano grupę 74 studentów kierunków medycznych i 61 osób z kierunków niemedycznych. Pytania dotyczyły wiedzy studentów na temat roli aktywności ruchowej w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, dyscyplin sportu osób niepełnosprawnych, organizowanych dla nich zawodów i przedsięwzięć sportowych oraz jakości życia z dotyczącą ich dysfunkcją. Obie grupy badanych wykazały się niewystarczającym poziomem wiedzy na temat aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością. W ocenie ankietowanych obu kierunków głównym problemem z jakim zmagają się osoby z niepełnosprawnością uprawiające sport są bariery architektoniczne, na drugim miejscu uplasowały się bariery społeczne i trudności z wiarą we własne siły.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSzwarczyk, Wojciech - 200761 pl
dc.contributor.authorJucha, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerSzwarczyk, Wojciech - 200761 pl
dc.contributor.reviewerKulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:01:36Z
dc.date.available2020-07-27T05:01:36Z
dc.date.submitted2017-06-30pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-112554-198328pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218114
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: a disabled person, sport of disabled persons, physical activity.pl
dc.subject.plSłowa kluczowe: osoba niepełnosprawna, sport niepełnosprawnych, aktywność ruchowa.pl
dc.titleBadanie wiedzy studentów kierunków medycznych i niemedycznych na temat sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.pl
dc.title.alternativeSurvey the knowledge of medical and non-medical students about sport and physical activity of people with disabilities.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
AbstractSport complies with the very important function in the lives of people with disabilities. Sport can play a key role in the lives and communities of people with disabilities, the same as it can for people without a disability. There is a wealth of evidence to support participation in sport and physical activity for people with a disability concerning trends, barriers and benefits of participation. Physical activity and sport participation result in improved functional status and quality of life among people with selected disabilities. There is a wealth of evidence to support participation in sport and physical activity for people with a disability concerning trends, barriers and benefits of participation. Using the survey examined a group of 74 medical students and 61 non-medical students. Questions related to the students' knowledge about the role of physical activity in the rehabilitation of people with disabilities, sports disciplines of people with disabilities, sports and events organized for them, and quality of life with regard to their dysfunction. Both groups indicated insufficient level of knowledge about the sport of people with disabilities. In the opinion of the two groups of respondents, the main problem faced by people with disabilities is architectural barriers, social barriers and difficulties in believing in yourself.
dc.abstract.plpl
Streszczenie Sport w życiu niepełnosprawnych spełnia wyjątkowo istotną rolę. Poza wymiarem zdrowotnym równie ważne staje się dla tych osób poczucie przynależności do grupy, otwarcie się na nowe możliwości, a także samo wyjście z domu. Za pomocą ankiety przebadano grupę 74 studentów kierunków medycznych i 61 osób z kierunków niemedycznych. Pytania dotyczyły wiedzy studentów na temat roli aktywności ruchowej w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, dyscyplin sportu osób niepełnosprawnych, organizowanych dla nich zawodów i przedsięwzięć sportowych oraz jakości życia z dotyczącą ich dysfunkcją. Obie grupy badanych wykazały się niewystarczającym poziomem wiedzy na temat aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością. W ocenie ankietowanych obu kierunków głównym problemem z jakim zmagają się osoby z niepełnosprawnością uprawiające sport są bariery architektoniczne, na drugim miejscu uplasowały się bariery społeczne i trudności z wiarą we własne siły.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Szwarczyk, Wojciech - 200761
dc.contributor.authorpl
Jucha, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Szwarczyk, Wojciech - 200761
dc.contributor.reviewerpl
Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:01:36Z
dc.date.available
2020-07-27T05:01:36Z
dc.date.submittedpl
2017-06-30
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-112554-198328
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218114
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: a disabled person, sport of disabled persons, physical activity.
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: osoba niepełnosprawna, sport niepełnosprawnych, aktywność ruchowa.
dc.titlepl
Badanie wiedzy studentów kierunków medycznych i niemedycznych na temat sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.
dc.title.alternativepl
Survey the knowledge of medical and non-medical students about sport and physical activity of people with disabilities.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Przeworsk
7
Gdansk
3
Wroclaw
3
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Lublin
2
Krakow
1
Poznan
1
Rzeszów
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available