Tekstowy obraz Unii Europejskiej w Gazecie Wyborczej

master
dc.abstract.enIn the research textual view of the European Union included in the Gazeta Wyborcza is reconstructed. The reconstruction is based on the chosen articles which were published in a column “The World” from October till December 2014.The method which I used to study the material consisted of researching key-words of the text, counting them, dividing into thematic circle and bigger lexical-semantic categories. I was analysing syntactic components: semantemes, idiomatic expressions, proper nouns, specialised terms, syntactic groups (nominal and verbal) and figures of speech.The conclusion is that the vast majority of the lexical-semantic categories has common features:a) a large number of specific vocabulary – specialised terms and proper nounsb) a small number of figures of speech Textual view of the European Union which emerges from the articles presents the EU as an institution which is:a) very expanded in terms of formality. I have found a lot of syntactic components which refer to: aa) legal provisions – which the EU passes or changes; which every member country has to follow or try to change by discussing with other countries in entente or alone;ab) administration – beginning with a regulation of a way of an election of a specific chief of a department, through elections of EU institutions to principles of the leading role of the chosen countryac) membership – a wide variety of requirements which countries wishing to join the structures of the EU have to fulfill;b) involved not only in the member countries’ issues but also trying to solve problems with which countries situated nearer or further from the EU boundaries and somehow connected with the EU ( they want to join the EU or are neighbouring countries or are a menace for the EU countries etc.) have to wrestle.pl
dc.abstract.plW pracy zrekonstruowany został tekstowy obraz Unii Europejskiej zawarty w Gazecie Wyborczej. Materiał poddany analizie stanowiły wybrane artykuły zamieszczane w dziale Świat w okresie października, listopada i grudnia 2014 roku. Metoda, którą zastosowałam do przebadania materiału, polegała na wyszukiwaniu słów-kluczy danego tekstu, następnie zsumowaniu ich frekwencji, podziale na kręgi tematyczne i większe kategorie leksykalno-semantyczne. Jednostkami badawczymi były składniki syntaktyczne: leksemy, związki frazeologiczne, nazwy własne, terminy specjalistyczne, skupienia nierozerwalne, zespolenia nierozerwalne i figury retoryczne.Po dokonaniu analizy można stwierdzić, że w przeważającej większości wyodrębnionych kategorii zauważalne są wspólne cechy składników, mianowicie: a) duża frekwencja określonego słownictwa:1) terminów specjalistycznych 2) nazw własnych b) mała liczba figur retorycznychTekstowy obraz Unii Europejskiej wyłaniający się z przebadanych artykułów wskazuje na Unię jako instytucję:a) bardzo rozbudowaną pod względem formalnym, świadczy o tym liczba składników odnoszących się do: aa) przepisów – które uchwala/zmienia; jakie poszczególne kraje muszą przestrzegać bądź próbują zmienić dyskutując z innymi państwami w koalicjach lub osobno; ab) administracji – począwszy od regulacji dotyczącej sposobów wyboru na konkretnego szefa danego resortu, poprzez wybory do instytucji UE, skończywszy na zasadach obowiązujących przy pełnieniu przewodniej roli danego kraju; ac) członkostwa – wielość wymagań, jakie muszą spełnić kraje pragnące wstąpić w struktury UE;b) angażującej się nie tylko w sprawy krajów członkowskich, ale także próbującej rozwiązać problemy, z którymi zmagają się kraje leżące bliżej bądź dalej od jej granic, będące w jakiś sposób z nią związane – np. dążą do wejścia do tego związku krajów; są jej sąsiadami bądź stanowią dla jej członków mniejsze lub większe zagrożenie itd..pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorŚliwiński, Władysław - 132321 pl
dc.contributor.authorCygal, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerTutak, Kinga - 132456 pl
dc.contributor.reviewerŚliwiński, Władysław - 132321 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:21:46Z
dc.date.available2020-07-26T16:21:46Z
dc.date.submitted2015-09-03pl
dc.fieldofstudyantropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-99446-127139pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206626
dc.languagepolpl
dc.subject.enLINGUISTIC VIEW OF THE WORD, TEXTUAL VIEW OF THE WORLD, THE EUROPEAN UNION, THE GAZETA WYBORCZApl
dc.subject.plJĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA, TEKSTOWY OBRAZ ŚWIATA, UNIA EUROPEJSKA, GAZETA WYBORCZApl
dc.titleTekstowy obraz Unii Europejskiej w Gazecie Wyborczejpl
dc.title.alternativeTextual view of the European Union in the Gazeta Wyborczapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the research textual view of the European Union included in the Gazeta Wyborcza is reconstructed. The reconstruction is based on the chosen articles which were published in a column “The World” from October till December 2014.The method which I used to study the material consisted of researching key-words of the text, counting them, dividing into thematic circle and bigger lexical-semantic categories. I was analysing syntactic components: semantemes, idiomatic expressions, proper nouns, specialised terms, syntactic groups (nominal and verbal) and figures of speech.The conclusion is that the vast majority of the lexical-semantic categories has common features:a) a large number of specific vocabulary – specialised terms and proper nounsb) a small number of figures of speech Textual view of the European Union which emerges from the articles presents the EU as an institution which is:a) very expanded in terms of formality. I have found a lot of syntactic components which refer to: aa) legal provisions – which the EU passes or changes; which every member country has to follow or try to change by discussing with other countries in entente or alone;ab) administration – beginning with a regulation of a way of an election of a specific chief of a department, through elections of EU institutions to principles of the leading role of the chosen countryac) membership – a wide variety of requirements which countries wishing to join the structures of the EU have to fulfill;b) involved not only in the member countries’ issues but also trying to solve problems with which countries situated nearer or further from the EU boundaries and somehow connected with the EU ( they want to join the EU or are neighbouring countries or are a menace for the EU countries etc.) have to wrestle.
dc.abstract.plpl
W pracy zrekonstruowany został tekstowy obraz Unii Europejskiej zawarty w Gazecie Wyborczej. Materiał poddany analizie stanowiły wybrane artykuły zamieszczane w dziale Świat w okresie października, listopada i grudnia 2014 roku. Metoda, którą zastosowałam do przebadania materiału, polegała na wyszukiwaniu słów-kluczy danego tekstu, następnie zsumowaniu ich frekwencji, podziale na kręgi tematyczne i większe kategorie leksykalno-semantyczne. Jednostkami badawczymi były składniki syntaktyczne: leksemy, związki frazeologiczne, nazwy własne, terminy specjalistyczne, skupienia nierozerwalne, zespolenia nierozerwalne i figury retoryczne.Po dokonaniu analizy można stwierdzić, że w przeważającej większości wyodrębnionych kategorii zauważalne są wspólne cechy składników, mianowicie: a) duża frekwencja określonego słownictwa:1) terminów specjalistycznych 2) nazw własnych b) mała liczba figur retorycznychTekstowy obraz Unii Europejskiej wyłaniający się z przebadanych artykułów wskazuje na Unię jako instytucję:a) bardzo rozbudowaną pod względem formalnym, świadczy o tym liczba składników odnoszących się do: aa) przepisów – które uchwala/zmienia; jakie poszczególne kraje muszą przestrzegać bądź próbują zmienić dyskutując z innymi państwami w koalicjach lub osobno; ab) administracji – począwszy od regulacji dotyczącej sposobów wyboru na konkretnego szefa danego resortu, poprzez wybory do instytucji UE, skończywszy na zasadach obowiązujących przy pełnieniu przewodniej roli danego kraju; ac) członkostwa – wielość wymagań, jakie muszą spełnić kraje pragnące wstąpić w struktury UE;b) angażującej się nie tylko w sprawy krajów członkowskich, ale także próbującej rozwiązać problemy, z którymi zmagają się kraje leżące bliżej bądź dalej od jej granic, będące w jakiś sposób z nią związane – np. dążą do wejścia do tego związku krajów; są jej sąsiadami bądź stanowią dla jej członków mniejsze lub większe zagrożenie itd..
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Śliwiński, Władysław - 132321
dc.contributor.authorpl
Cygal, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Tutak, Kinga - 132456
dc.contributor.reviewerpl
Śliwiński, Władysław - 132321
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:21:46Z
dc.date.available
2020-07-26T16:21:46Z
dc.date.submittedpl
2015-09-03
dc.fieldofstudypl
antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-99446-127139
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206626
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
LINGUISTIC VIEW OF THE WORD, TEXTUAL VIEW OF THE WORLD, THE EUROPEAN UNION, THE GAZETA WYBORCZA
dc.subject.plpl
JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA, TEKSTOWY OBRAZ ŚWIATA, UNIA EUROPEJSKA, GAZETA WYBORCZA
dc.titlepl
Tekstowy obraz Unii Europejskiej w Gazecie Wyborczej
dc.title.alternativepl
Textual view of the European Union in the Gazeta Wyborcza
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Dublin
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available