Rola internetu w kształtowaniu kultury masowej.

master
dc.abstract.enMaster's thesis shows how and with what kind of specific tools, the Internet shapes the contemporary culture. Attention has been devoted to the culture defined as popular or mass culture. The first chapter describes the interpenetration and coexistence of mass culture phenomena and the Internet in the modern society. The second and third chapters are an attempt at definition and characterisation of key and main concepts of work. The fourth chapter is an analysis of the most popular web pages belonging to the so-called. Web 2.0 and the ways in which they affect the contemporary cultural environment.pl
dc.abstract.otherPraca ma za zadanie przedstawić, w jaki sposób i za pośrednictwem jakich narzędzi internet kształtuje współczesną kulturę. W pracy uwaga została poświęcona kulturze określanej mianem popularnej lub masowej. Pierwszy rozdział opisuje wzajemne przenikanie się i współistnienie fenomenów kultury masowej i internetu na obszarze nowoczesnego społeczeństwa. Rozdziały drugi i trzeci są próbą definicji i charakterystyki kluczowych pojęć pracy. Rozdział czwarty to analiza najpopularniejszych stron internetowych należących do tzw. Web 2.0 i sposobów, w jakich strony te wpływają na współczesne otoczenie kulturowe.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorDąbrowska-Partyka, Maria - 127703 pl
dc.contributor.authorSemla, Adampl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKwoka, Tomasz - 143180 pl
dc.contributor.reviewerDąbrowska-Partyka, Maria - 127703 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T22:49:18Z
dc.date.available2020-07-21T22:49:18Z
dc.date.submitted2011-11-29pl
dc.fieldofstudykultura i języki Słowianpl
dc.identifier.apddiploma-62151-105530pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175766
dc.subject.eninternet, mass, culture, popculturepl
dc.subject.otherinternet, kultura, masowa, popularna, popkulturapl
dc.titleRola internetu w kształtowaniu kultury masowej.pl
dc.title.alternativeInternet's role in shaping a popular culturepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Master's thesis shows how and with what kind of specific tools, the Internet shapes the contemporary culture. Attention has been devoted to the culture defined as popular or mass culture. The first chapter describes the interpenetration and coexistence of mass culture phenomena and the Internet in the modern society. The second and third chapters are an attempt at definition and characterisation of key and main concepts of work. The fourth chapter is an analysis of the most popular web pages belonging to the so-called. Web 2.0 and the ways in which they affect the contemporary cultural environment.
dc.abstract.otherpl
Praca ma za zadanie przedstawić, w jaki sposób i za pośrednictwem jakich narzędzi internet kształtuje współczesną kulturę. W pracy uwaga została poświęcona kulturze określanej mianem popularnej lub masowej. Pierwszy rozdział opisuje wzajemne przenikanie się i współistnienie fenomenów kultury masowej i internetu na obszarze nowoczesnego społeczeństwa. Rozdziały drugi i trzeci są próbą definicji i charakterystyki kluczowych pojęć pracy. Rozdział czwarty to analiza najpopularniejszych stron internetowych należących do tzw. Web 2.0 i sposobów, w jakich strony te wpływają na współczesne otoczenie kulturowe.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Dąbrowska-Partyka, Maria - 127703
dc.contributor.authorpl
Semla, Adam
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kwoka, Tomasz - 143180
dc.contributor.reviewerpl
Dąbrowska-Partyka, Maria - 127703
dc.date.accessioned
2020-07-21T22:49:18Z
dc.date.available
2020-07-21T22:49:18Z
dc.date.submittedpl
2011-11-29
dc.fieldofstudypl
kultura i języki Słowian
dc.identifier.apdpl
diploma-62151-105530
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175766
dc.subject.enpl
internet, mass, culture, popculture
dc.subject.otherpl
internet, kultura, masowa, popularna, popkultura
dc.titlepl
Rola internetu w kształtowaniu kultury masowej.
dc.title.alternativepl
Internet's role in shaping a popular culture
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Lublin
4
Gliwice
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Miernow
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available