Optymalizacja procedury otrzymania sensora H2O2 opartego na nanodrutach Ag

licenciate
dc.abstract.enNanomaterials made of noble metals are more frequently the subject of nowadays studies. This wide interest is coming from the fact of its potential uses, inter alia in electrocatalysis due to its big array of electric, optical as well as catalytic properties. A very popular substance, which subject of many investigations in terms of its characteristics in nanometric scale, is silver. The activity and selectivity of silver, is widely believed to be strongly depended from size, shape and structure of its crystals. Due to the high interest connected with a production of hydrogen peroxide sensors based on silver nanowires, for applications in medicine and environmental protection, the synthesis was performed using a method of electrochemical deposition in porous alumina templates. Firstly, samples were prepared by the removal of aluminum, a residue after an anodization process. Next step was to remove a chemically compacted layer of alumina to open pores. Such prepared samples were coated with sputtered silver layer and, later, they were used as a templates for fabrication of silver nanowires in the electrochemical deposition. The above-mentioned work was done to find the best conditions of silver deposiotion in pores. For this purpose, several parameters were considered such as: time of electrodeposition, given intensity of flowing electric current and arrangement of system. Nanowires with a different morphology, obtained as described in the above process, were examined in respect of electrocatalytic properties.pl
dc.abstract.plNanomateriały z metali szlachetnych obecnie są coraz częściej przedmiotem wielu intensywnych badań. Tak szerokie zainteresowanie wynika z faktu ich potencjalnych zastosowań między innymi w elektrokatalizie ze względu na ich liczne właściwości elektryczne, optyczne jak i katalityczne. Bardzo popularnym materiałem poddawanym licznym badaniom właściwości fizyko-chemicznych jest srebro nanometryczne. Powszechnie uważa się że jego aktywność i selektywność silnie uzależniona jest od wielkości, kształtu i struktury kryształów srebra. W związku z wysokim zainteresowaniem produkcją sensorów nadtlenku wodoru opartych na nanodrutach srebra, wykorzystywanego w medycynie i ochronie środowiska, przeprowadzono jego syntezę metodą elektrochemicznego osadzania w porowatej matrycy tlenku glinu. Początkowo przygotowano próbki poprzez usunięcie z powierzchni membrany glinu pozostałego po anodyzacji. Kolejno usunięto chemicznie zwartą warstwę tlenku glinu w celu obustronnego otwarcia membrany. Próbki napylono warstwą srebra, po czym wykorzystano je jako szablony do otrzymania nanodrutów srebrnych w procesie elektrochemicznego osadzania. W niniejszej pracy poszukiwano jak najlepszych warunków osadzania srebra w porach matrycy, w tym celu, pod uwagę wzięto do optymalizacji parametry takie jak czas osadzania, zadane natężenie prądu, przykładane napięcie międzyelektodowe i ułożenie układu. Tak uzyskane nanodruty srebra o różnych morfologiach zbadano pod względem właściwości elektrokatalitycznych.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorJaskuła, Marian - 128495 pl
dc.contributor.authorNowak, Urszulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerJaskuła, Marian - 128495 pl
dc.contributor.reviewerSulka, Grzegorz - 132161 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:47:18Z
dc.date.available2020-07-24T22:47:18Z
dc.date.submitted2014-06-27pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-84961-146166pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193810
dc.languagepolpl
dc.subject.enSilver nanowires; Silver; Sensor; Hydrogen peroxide; Nanoporous aluminum oxide;pl
dc.subject.plNanodruty srebrne; Srebro; Sensor; Nadtlenek wodoru; Nanoporowaty tlenek glinu;pl
dc.titleOptymalizacja procedury otrzymania sensora H2O2 opartego na nanodrutach Agpl
dc.title.alternativeOptimalization procedures of receive H₂O₂ sensor based on nanowires Ag.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nanomaterials made of noble metals are more frequently the subject of nowadays studies. This wide interest is coming from the fact of its potential uses, inter alia in electrocatalysis due to its big array of electric, optical as well as catalytic properties. A very popular substance, which subject of many investigations in terms of its characteristics in nanometric scale, is silver. The activity and selectivity of silver, is widely believed to be strongly depended from size, shape and structure of its crystals. Due to the high interest connected with a production of hydrogen peroxide sensors based on silver nanowires, for applications in medicine and environmental protection, the synthesis was performed using a method of electrochemical deposition in porous alumina templates. Firstly, samples were prepared by the removal of aluminum, a residue after an anodization process. Next step was to remove a chemically compacted layer of alumina to open pores. Such prepared samples were coated with sputtered silver layer and, later, they were used as a templates for fabrication of silver nanowires in the electrochemical deposition. The above-mentioned work was done to find the best conditions of silver deposiotion in pores. For this purpose, several parameters were considered such as: time of electrodeposition, given intensity of flowing electric current and arrangement of system. Nanowires with a different morphology, obtained as described in the above process, were examined in respect of electrocatalytic properties.
dc.abstract.plpl
Nanomateriały z metali szlachetnych obecnie są coraz częściej przedmiotem wielu intensywnych badań. Tak szerokie zainteresowanie wynika z faktu ich potencjalnych zastosowań między innymi w elektrokatalizie ze względu na ich liczne właściwości elektryczne, optyczne jak i katalityczne. Bardzo popularnym materiałem poddawanym licznym badaniom właściwości fizyko-chemicznych jest srebro nanometryczne. Powszechnie uważa się że jego aktywność i selektywność silnie uzależniona jest od wielkości, kształtu i struktury kryształów srebra. W związku z wysokim zainteresowaniem produkcją sensorów nadtlenku wodoru opartych na nanodrutach srebra, wykorzystywanego w medycynie i ochronie środowiska, przeprowadzono jego syntezę metodą elektrochemicznego osadzania w porowatej matrycy tlenku glinu. Początkowo przygotowano próbki poprzez usunięcie z powierzchni membrany glinu pozostałego po anodyzacji. Kolejno usunięto chemicznie zwartą warstwę tlenku glinu w celu obustronnego otwarcia membrany. Próbki napylono warstwą srebra, po czym wykorzystano je jako szablony do otrzymania nanodrutów srebrnych w procesie elektrochemicznego osadzania. W niniejszej pracy poszukiwano jak najlepszych warunków osadzania srebra w porach matrycy, w tym celu, pod uwagę wzięto do optymalizacji parametry takie jak czas osadzania, zadane natężenie prądu, przykładane napięcie międzyelektodowe i ułożenie układu. Tak uzyskane nanodruty srebra o różnych morfologiach zbadano pod względem właściwości elektrokatalitycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Jaskuła, Marian - 128495
dc.contributor.authorpl
Nowak, Urszula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Jaskuła, Marian - 128495
dc.contributor.reviewerpl
Sulka, Grzegorz - 132161
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:47:18Z
dc.date.available
2020-07-24T22:47:18Z
dc.date.submittedpl
2014-06-27
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-84961-146166
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193810
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Silver nanowires; Silver; Sensor; Hydrogen peroxide; Nanoporous aluminum oxide;
dc.subject.plpl
Nanodruty srebrne; Srebro; Sensor; Nadtlenek wodoru; Nanoporowaty tlenek glinu;
dc.titlepl
Optymalizacja procedury otrzymania sensora H2O2 opartego na nanodrutach Ag
dc.title.alternativepl
Optimalization procedures of receive H₂O₂ sensor based on nanowires Ag.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available