Ekspresja białek pro-zapalnych w komórkach nabłonkowych płuc A549 suplementowanych kwasem dokozaheksaenowym

master
dc.abstract.enInflammation is a complex process of the organism’s defence reaction, which is caused by a disorder of homeostasis. Docosahexaenoic acid (DHA) belongs to the group of the n-3 series polyunsaturated fatty acids. DHA plays an important role in the treatment and prophylaxis of many inflammatory diseases, which is associated with the production of anti-inflammatory and pro-resolving mediators.The aim of this Master degree thesis was to investigate the effect of DHA supplementation on the pro-inflammatory protein prostaglandin E2 (cPGES), cyclooxygenase 2 (COX-2) and aromatic hydrocarbon receptor (AHR) expression and interleukin 6 (IL-6) content in A549 lung epithelial cells, activated with lipopolysaccharide (LPS). The highest activity of COX-2, cPGES and AHR receptor and the highest IL-6 concentration was found in A549 cells activated with LPS. In lung epithelial cells supplemented with 10 μmol and 25 μmol of DHA and activated LPS, significant repression of both COX-2, cPGES, and the AHR receptor was demonstrated. The above group also reported a statistically significant decrease in IL-6 levels. This allows to assume that docosahexaenoic acid has anti-inflammatory activity in A549 cells.Therefore, it seems necessary to conduct further research on the anti-inflammatory properties of docosahexaenoic acid in in vivo and in vitro models.pl
dc.abstract.plZapalenie jest złożonym procesem, reakcją obronną organizmu, do którego dochodzi w wyniku zaburzenia homeostazy. Kwas dokozaheksaenowy (DHA) należy do grupy wielonienasyconych niezbędnych kwasów tłuszczowych szeregu n-3. DHA pełni ważną rolę w leczeniu oraz profilaktyce wielu chorób o podłożu zapalnym, co jest związane z wytwarzaniem przeciwzapalnych i wygaszających zapalenie eikozanoidów. Celem niniejszej pracy magisterskiej było zbadanie wpływu suplementacji DHA na ekspresję białek prozapalnych syntazy prostaglandyny E2 (cPGES), cyklooksygenazy 2 (COX-2) i receptora dla węglowodorów aromatycznych (AHR) oraz stężenia interleukiny 6 (IL-6) w komórkach nabłonkowych płuc A549, aktywowanych lipopolisacharydem (LPS).Najwyższą aktywność COX-2, cPGES i receptora AHR oraz najwyższe stężenie IL-6 stwierdzono w komórkach A549, które aktywowano LPS. W komórkach nabłonkowych płuc suplementowanych z 10 µmol i 25 µmol DHA oraz aktywowanych LPS, wykazano znaczną represję zarówno COX-2, cPGES oraz receptora AHR. W powyższej grupie odnotowano również statystyczne obniżenie poziomu IL-6. Pozwala to przypuszczać, że kwas dokozaheksaenowy wykazuje działanie przeciwzapalne w komórkach A549.Wydaje się zatem celowe prowadzenie dalszych prac badawczych, dotyczących właściwości przeciwzapalnych kwasu dokozaheksaenowego w modelach in vivo oraz in vitro.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGdula-Argasińska, Joanna - 129484 pl
dc.contributor.authorPater, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerGdula-Argasińska, Joanna - 129484 pl
dc.contributor.reviewerLibrowski, Tadeusz - 130669 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:45:21Z
dc.date.available2020-07-27T04:45:21Z
dc.date.submitted2017-06-23pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-112220-155158pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217858
dc.languagepolpl
dc.subject.eninflammation, A549 cells, DHA, cyclooxygenase-2, interleukin-6pl
dc.subject.plzapalenie, komórki A549, DHA, cyklooksygenaza-2, interleukina-6pl
dc.titleEkspresja białek pro-zapalnych w komórkach nabłonkowych płuc A549 suplementowanych kwasem dokozaheksaenowympl
dc.title.alternativePro-inflammatory proteins expression in A549 cells suplemented with DHApl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Inflammation is a complex process of the organism’s defence reaction, which is caused by a disorder of homeostasis. Docosahexaenoic acid (DHA) belongs to the group of the n-3 series polyunsaturated fatty acids. DHA plays an important role in the treatment and prophylaxis of many inflammatory diseases, which is associated with the production of anti-inflammatory and pro-resolving mediators.The aim of this Master degree thesis was to investigate the effect of DHA supplementation on the pro-inflammatory protein prostaglandin E2 (cPGES), cyclooxygenase 2 (COX-2) and aromatic hydrocarbon receptor (AHR) expression and interleukin 6 (IL-6) content in A549 lung epithelial cells, activated with lipopolysaccharide (LPS). The highest activity of COX-2, cPGES and AHR receptor and the highest IL-6 concentration was found in A549 cells activated with LPS. In lung epithelial cells supplemented with 10 μmol and 25 μmol of DHA and activated LPS, significant repression of both COX-2, cPGES, and the AHR receptor was demonstrated. The above group also reported a statistically significant decrease in IL-6 levels. This allows to assume that docosahexaenoic acid has anti-inflammatory activity in A549 cells.Therefore, it seems necessary to conduct further research on the anti-inflammatory properties of docosahexaenoic acid in in vivo and in vitro models.
dc.abstract.plpl
Zapalenie jest złożonym procesem, reakcją obronną organizmu, do którego dochodzi w wyniku zaburzenia homeostazy. Kwas dokozaheksaenowy (DHA) należy do grupy wielonienasyconych niezbędnych kwasów tłuszczowych szeregu n-3. DHA pełni ważną rolę w leczeniu oraz profilaktyce wielu chorób o podłożu zapalnym, co jest związane z wytwarzaniem przeciwzapalnych i wygaszających zapalenie eikozanoidów. Celem niniejszej pracy magisterskiej było zbadanie wpływu suplementacji DHA na ekspresję białek prozapalnych syntazy prostaglandyny E2 (cPGES), cyklooksygenazy 2 (COX-2) i receptora dla węglowodorów aromatycznych (AHR) oraz stężenia interleukiny 6 (IL-6) w komórkach nabłonkowych płuc A549, aktywowanych lipopolisacharydem (LPS).Najwyższą aktywność COX-2, cPGES i receptora AHR oraz najwyższe stężenie IL-6 stwierdzono w komórkach A549, które aktywowano LPS. W komórkach nabłonkowych płuc suplementowanych z 10 µmol i 25 µmol DHA oraz aktywowanych LPS, wykazano znaczną represję zarówno COX-2, cPGES oraz receptora AHR. W powyższej grupie odnotowano również statystyczne obniżenie poziomu IL-6. Pozwala to przypuszczać, że kwas dokozaheksaenowy wykazuje działanie przeciwzapalne w komórkach A549.Wydaje się zatem celowe prowadzenie dalszych prac badawczych, dotyczących właściwości przeciwzapalnych kwasu dokozaheksaenowego w modelach in vivo oraz in vitro.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gdula-Argasińska, Joanna - 129484
dc.contributor.authorpl
Pater, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Gdula-Argasińska, Joanna - 129484
dc.contributor.reviewerpl
Librowski, Tadeusz - 130669
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:45:21Z
dc.date.available
2020-07-27T04:45:21Z
dc.date.submittedpl
2017-06-23
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-112220-155158
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217858
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
inflammation, A549 cells, DHA, cyclooxygenase-2, interleukin-6
dc.subject.plpl
zapalenie, komórki A549, DHA, cyklooksygenaza-2, interleukina-6
dc.titlepl
Ekspresja białek pro-zapalnych w komórkach nabłonkowych płuc A549 suplementowanych kwasem dokozaheksaenowym
dc.title.alternativepl
Pro-inflammatory proteins expression in A549 cells suplemented with DHA
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Lubzina
1
Paris
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available