Struktury wynagrodzeń w hotelarstwie, w oparciu o staż, kwalifikacje i stanowisko

licenciate
dc.abstract.enThis work focused on the structure of remuneration in the hotel industry based on internship, qualifications and position. It also includes pay details practiced in other organizations. The first chapter is devoted to the general introduction to the topic - in-depth conceptual analysis as well as payroll systems and components. The initial part also includes an analysis of legal requirements related to building a remuneration strategy and a description of the systems used to create the payroll policy.In the second part of the work, the pay aspect is delimited according to the length of the internship, position held and qualifications held. Characteristics of additional benefits and pay as an incentive factor.As a research tool, a questionnaire was used. The third chapter contains questions and a detailed description of the results in percentage points. The questions concerned the most important aspects from the employer's and employee's point of view.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca skupiona została na strukturze wynagrodzeń w hotelarstwie w oparciu o staż, kwalifikacje i stanowisko. Zawiera również szczegóły płac, praktykowane w innych organizacjach. Pierwszy rozdział został poświęcony ogólnemu wprowadzeniu do tematu – wnikliwa analiza pojęciowa oraz systemy oraz komponenty płac. Początkowa część, zawiera także, analizę wymogów prawnych związaną z budowaniem strategii wynagrodzeniowej oraz opis systemów, wykorzystywanych przy tworzeniu polityki płac.W drugiej części pracy, zawarto rozgraniczenie aspektu wynagrodzeń z uwagi na długości stażu, zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji. Charakterystykę świadczeń dodatkowych oraz płacy jako czynnika motywacyjnego.Jako narzędzie badawcze, zastosowano kwestionariusz. W trzecim rozdziale zostały zawarte pytania i szczegółowy opis wyników w punktach procentowych. Pytania, dotyczyły aspektów najbardziej istotnych z punktu widzenia pracodawcy jak i pracownika.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.authorPakuła, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:30:15Z
dc.date.available2020-07-27T23:30:15Z
dc.date.submitted2019-09-25pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie personelempl
dc.identifier.apddiploma-132143-168518pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234665
dc.languagepolpl
dc.subject.encompany - pay – remuneration - strategy - systempl
dc.subject.plfirma – płaca – strategia – system – wynagrodzeniepl
dc.titleStruktury wynagrodzeń w hotelarstwie, w oparciu o staż, kwalifikacje i stanowiskopl
dc.title.alternativeRemuneration structures in the hotel industry, based on internship, qualifications and positionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work focused on the structure of remuneration in the hotel industry based on internship, qualifications and position. It also includes pay details practiced in other organizations. The first chapter is devoted to the general introduction to the topic - in-depth conceptual analysis as well as payroll systems and components. The initial part also includes an analysis of legal requirements related to building a remuneration strategy and a description of the systems used to create the payroll policy.In the second part of the work, the pay aspect is delimited according to the length of the internship, position held and qualifications held. Characteristics of additional benefits and pay as an incentive factor.As a research tool, a questionnaire was used. The third chapter contains questions and a detailed description of the results in percentage points. The questions concerned the most important aspects from the employer's and employee's point of view.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca skupiona została na strukturze wynagrodzeń w hotelarstwie w oparciu o staż, kwalifikacje i stanowisko. Zawiera również szczegóły płac, praktykowane w innych organizacjach. Pierwszy rozdział został poświęcony ogólnemu wprowadzeniu do tematu – wnikliwa analiza pojęciowa oraz systemy oraz komponenty płac. Początkowa część, zawiera także, analizę wymogów prawnych związaną z budowaniem strategii wynagrodzeniowej oraz opis systemów, wykorzystywanych przy tworzeniu polityki płac.W drugiej części pracy, zawarto rozgraniczenie aspektu wynagrodzeń z uwagi na długości stażu, zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji. Charakterystykę świadczeń dodatkowych oraz płacy jako czynnika motywacyjnego.Jako narzędzie badawcze, zastosowano kwestionariusz. W trzecim rozdziale zostały zawarte pytania i szczegółowy opis wyników w punktach procentowych. Pytania, dotyczyły aspektów najbardziej istotnych z punktu widzenia pracodawcy jak i pracownika.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.authorpl
Pakuła, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:30:15Z
dc.date.available
2020-07-27T23:30:15Z
dc.date.submittedpl
2019-09-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie personelem
dc.identifier.apdpl
diploma-132143-168518
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234665
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
company - pay – remuneration - strategy - system
dc.subject.plpl
firma – płaca – strategia – system – wynagrodzenie
dc.titlepl
Struktury wynagrodzeń w hotelarstwie, w oparciu o staż, kwalifikacje i stanowisko
dc.title.alternativepl
Remuneration structures in the hotel industry, based on internship, qualifications and position
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Kurzetnik
4
Wroclaw
3
Gdansk
2
Warsaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Lodz
1
Sucha Beskidzka
1

No access

No Thumbnail Available