Produkcja długiej izoformy receptora dopaminowego DRD2 z wykorzystaniem bezkomórkowego systemu ekspresji

licenciate
dc.abstract.enDopamine DRD2 receptor belongs to the class of membrane receptors coupled with heterotrimeric G proteins. These receptors are responsible for cell signaling in the central nervous system. In this bachelor thesis genetic construct consisting of nucleotide sequence of dopamine DRD2 receptor coupled with maltose binding protein MBP was prepared. The MBP should improve the solubility of the receptor and moreover help to adopt its proper, native conformation.Protein synthesis was performed in cell-free expression system using bacterial extract from E. coli. The expression was carried out in a hydrophobic environment in presence of Brij 35 detergent and cholesteryl hemisurccinate. In the next step the receptor was purified by affinity chromatography.pl
dc.abstract.plReceptor dopaminowy DRD2 należy do grupy receptorów błonowych GPCR (ang. G Protein-Coupled Receptor) sprzeżonych z heterotrimerycznymi białkami G. Są one odpowiedzialne za sygnalizację komórkową w centralnym układzie nerwowym.W niniejszej pracy przygotowano konstrukt genetyczny z sekwencją kodującą receptor dopaminowy DRD2 sprzężony z białkiem MBP (ang. Maltose Binding Protein). Białko MBP ma potencjalnie zwiększyć rozpuszczalność receptora oraz ułatwić jego proces fałdowania do prawidłowej, natywnej konformacji przestrzennej. Syntezę białka prowadzono z zastosowaniem bezkomórkowego systemu ekspresji opartym na bakteryjnym ekstrakcie z E. coli. Ekspresję prowadzono w środowisku hydrofobowym w obecności detergentu Brij 35 i chemibursztynianu cholesterolu. W kolejnym etapie receptor oczyszczano za pomocą chromatografii metalopowinowactwa.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorPolit, Agnieszka - 131499 pl
dc.contributor.authorMazur, Jarosławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerPolit, Agnieszka - 131499 pl
dc.contributor.reviewerWładyka, Benedykt - 132671 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:05:11Z
dc.date.available2020-07-27T06:05:11Z
dc.date.submitted2017-07-06pl
dc.fieldofstudybiochemiapl
dc.identifier.apddiploma-113664-195866pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219100
dc.languagepolpl
dc.subject.enGPCR, dopamine receptor, DRD2, MBP, cell-free expression systempl
dc.subject.plGPCR, receptor dopaminowy, DRD2, MBP, bezkomórkowy system ekspresjipl
dc.titleProdukcja długiej izoformy receptora dopaminowego DRD2 z wykorzystaniem bezkomórkowego systemu ekspresjipl
dc.title.alternativeDopamine DRD2 receptor long isoform production in cell-free expression systempl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Dopamine DRD2 receptor belongs to the class of membrane receptors coupled with heterotrimeric G proteins. These receptors are responsible for cell signaling in the central nervous system. In this bachelor thesis genetic construct consisting of nucleotide sequence of dopamine DRD2 receptor coupled with maltose binding protein MBP was prepared. The MBP should improve the solubility of the receptor and moreover help to adopt its proper, native conformation.Protein synthesis was performed in cell-free expression system using bacterial extract from E. coli. The expression was carried out in a hydrophobic environment in presence of Brij 35 detergent and cholesteryl hemisurccinate. In the next step the receptor was purified by affinity chromatography.
dc.abstract.plpl
Receptor dopaminowy DRD2 należy do grupy receptorów błonowych GPCR (ang. G Protein-Coupled Receptor) sprzeżonych z heterotrimerycznymi białkami G. Są one odpowiedzialne za sygnalizację komórkową w centralnym układzie nerwowym.W niniejszej pracy przygotowano konstrukt genetyczny z sekwencją kodującą receptor dopaminowy DRD2 sprzężony z białkiem MBP (ang. Maltose Binding Protein). Białko MBP ma potencjalnie zwiększyć rozpuszczalność receptora oraz ułatwić jego proces fałdowania do prawidłowej, natywnej konformacji przestrzennej. Syntezę białka prowadzono z zastosowaniem bezkomórkowego systemu ekspresji opartym na bakteryjnym ekstrakcie z E. coli. Ekspresję prowadzono w środowisku hydrofobowym w obecności detergentu Brij 35 i chemibursztynianu cholesterolu. W kolejnym etapie receptor oczyszczano za pomocą chromatografii metalopowinowactwa.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Polit, Agnieszka - 131499
dc.contributor.authorpl
Mazur, Jarosław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Polit, Agnieszka - 131499
dc.contributor.reviewerpl
Władyka, Benedykt - 132671
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:05:11Z
dc.date.available
2020-07-27T06:05:11Z
dc.date.submittedpl
2017-07-06
dc.fieldofstudypl
biochemia
dc.identifier.apdpl
diploma-113664-195866
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219100
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
GPCR, dopamine receptor, DRD2, MBP, cell-free expression system
dc.subject.plpl
GPCR, receptor dopaminowy, DRD2, MBP, bezkomórkowy system ekspresji
dc.titlepl
Produkcja długiej izoformy receptora dopaminowego DRD2 z wykorzystaniem bezkomórkowego systemu ekspresji
dc.title.alternativepl
Dopamine DRD2 receptor long isoform production in cell-free expression system
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Istanbul
5
Sanok
3
Wroclaw
2
Czaniec
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available