Alkoholowy zespół płodowy - FAS postępowanie rehabilitacyjne - opis przypadku

licenciate
dc.abstract.enABSTRACTIntroduction: Fetal alcohol syndrome (FAS) is a full-blown permanent serious fetal damage due to alcohol consumption during pregnancy. It is characterized by mental disorder and various physical anomalies. FAS is incurable since it causes an irreversible disturbance of the CNS. The only medical treatment implemented in such cases involves alleviating the dysfunction and preventing secondary disorders. Proper care of a child with FAS should be carried out by a team of a doctors, a psychologist, a physiotherapist, a speech therapist, nurse. Aim of the study: A case report of a child suffering from FAS and a description of a physiotherapeutic treatment provided. Presenting an alcoholic fetal syndrome (FAS) as a social, diagnostic, medical and physiotherapeutic problem.Material and methods: The process of rehabilitation of 2.5-year-old girl with a full-blown FAS diagnosis and confirmed prenatal alcohol exposure (in an interview her mother admitted she was drunking alcohol during pregnancy). The patient’s condition has been improved by a sensory integration therapy and asymmetric exercises to correct the lateral curvature of the spine. Due to FAS, the girl has some characteristic symptoms like low mass, she also suffers from various organ and system defects, which were the reason for numerous surgical procedures.Results: Physiotherapeutic treatment of the patient results in a good development of her motor functions. The girl is able to acquire motor skills nearly as fast as other children of a similar age. However, the treatment should be supplemented with a speech therapy, psychotherapy and an occupational therapy. A prolonged stay in a hospital may make it difficult for her to live on her own in the future.Conclusions: Physiotherapy is an important aspect of treatment in children with FAS. In order to achieve the best effects, the therapy has to be personalized and modified by an experienced interdisciplinary medical team.pl
dc.abstract.plSTRESZCZENIEWstęp: Alkoholowy zespół płodowy to pełnoobjawowe, trwałe, poważne uszkodzenie płodu powstające w wyniku spożywania przez matkę alkoholu w trakcie trwania ciąży. Charakteryzuje się zaburzeniami umysłowymi i wieloma anomaliami fizycznymi. Jest to choroba nieuleczalna, zmiany powstałe w OUN nie mogą się cofnąć ani pogłębić, jedyną możliwością wpływania na dysfunkcje jest łagodzenie, adaptacja oraz zapobieganie powstawaniu zaburzeń wtórnych poprzez prawidłowe postępowanie terapeutyczne prowadzone przez interdyscyplinarny zespół medyczny w składzie z lekarzami różnych specjalizacji, logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym, pielęgniarką.Cel pracy: Opis przypadku dziecka z FAS oraz zaprezentowanie modelu usprawniania fizjoterapeutycznego. Przedstawienie alkoholowego zespołu płodowego (FAS) jako problemu natury społecznej, diagnostycznej, medycznej i fizjoterapeutycznej.Materiały i metody: Ocena fizjoterapii u 2,5 - letniej dziewczynki, u której zdiagnozowano pełnoobjawowy FAS z potwierdzonym w wywiadzie spożywaniem przez matkę alkoholu w ciąży. Pacjentka jest usprawniana metodą integracji sensorycznej z zastosowaniem ćwiczeń asymetrycznych dla skorygowania bocznego skrzywienia kręgosłupa. Dziewczynka z powodu alkoholowego zespołu płodowego charakteryzuje się niską masą i wieloma wadami narządów i układów, przez co poddawana została licznym zabiegom operacyjnym. Wyniki: Fizjoterapia pacjentki przynosi dobre rezultaty, pozwoliła dziecku na zdobywanie umiejętności ruchowych w czasie podobnym do swoich rówieśników. Sama fizjoterapia nie zastąpi jednak potrzeby spotkań z logopedą, psychologiem, terapeutą zajęciowym oraz najważniejsze- przebywając w szpitalu dziewczynka w przyszłości może mieć trudności w samodzielnym funkcjonowaniu.Wnioski: Fizjoterapia stanowi ważny aspekt usprawniania osób z FAS. Najlepsze efekty daje spersonalizowana terapia, modyfikowana w oparciu o doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu medycznego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995 pl
dc.contributor.authorKordas, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995 pl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 129894 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:57:08Z
dc.date.available2020-07-27T13:57:08Z
dc.date.submitted2018-07-05pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-121292-212801pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225879
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: Fetal alcohol syndrome, physiotherapy, multidisciplinary therapy, sensory integrationpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: Alkoholowy zespół płodowy, fizjoterapia, interdyscyplinarny zespół, integracja sensorycznapl
dc.titleAlkoholowy zespół płodowy - FAS postępowanie rehabilitacyjne - opis przypadkupl
dc.title.alternativeFetal alcohol syndrome - FAS physiotherapy treatment - case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
ABSTRACTIntroduction: Fetal alcohol syndrome (FAS) is a full-blown permanent serious fetal damage due to alcohol consumption during pregnancy. It is characterized by mental disorder and various physical anomalies. FAS is incurable since it causes an irreversible disturbance of the CNS. The only medical treatment implemented in such cases involves alleviating the dysfunction and preventing secondary disorders. Proper care of a child with FAS should be carried out by a team of a doctors, a psychologist, a physiotherapist, a speech therapist, nurse. Aim of the study: A case report of a child suffering from FAS and a description of a physiotherapeutic treatment provided. Presenting an alcoholic fetal syndrome (FAS) as a social, diagnostic, medical and physiotherapeutic problem.Material and methods: The process of rehabilitation of 2.5-year-old girl with a full-blown FAS diagnosis and confirmed prenatal alcohol exposure (in an interview her mother admitted she was drunking alcohol during pregnancy). The patient’s condition has been improved by a sensory integration therapy and asymmetric exercises to correct the lateral curvature of the spine. Due to FAS, the girl has some characteristic symptoms like low mass, she also suffers from various organ and system defects, which were the reason for numerous surgical procedures.Results: Physiotherapeutic treatment of the patient results in a good development of her motor functions. The girl is able to acquire motor skills nearly as fast as other children of a similar age. However, the treatment should be supplemented with a speech therapy, psychotherapy and an occupational therapy. A prolonged stay in a hospital may make it difficult for her to live on her own in the future.Conclusions: Physiotherapy is an important aspect of treatment in children with FAS. In order to achieve the best effects, the therapy has to be personalized and modified by an experienced interdisciplinary medical team.
dc.abstract.plpl
STRESZCZENIEWstęp: Alkoholowy zespół płodowy to pełnoobjawowe, trwałe, poważne uszkodzenie płodu powstające w wyniku spożywania przez matkę alkoholu w trakcie trwania ciąży. Charakteryzuje się zaburzeniami umysłowymi i wieloma anomaliami fizycznymi. Jest to choroba nieuleczalna, zmiany powstałe w OUN nie mogą się cofnąć ani pogłębić, jedyną możliwością wpływania na dysfunkcje jest łagodzenie, adaptacja oraz zapobieganie powstawaniu zaburzeń wtórnych poprzez prawidłowe postępowanie terapeutyczne prowadzone przez interdyscyplinarny zespół medyczny w składzie z lekarzami różnych specjalizacji, logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym, pielęgniarką.Cel pracy: Opis przypadku dziecka z FAS oraz zaprezentowanie modelu usprawniania fizjoterapeutycznego. Przedstawienie alkoholowego zespołu płodowego (FAS) jako problemu natury społecznej, diagnostycznej, medycznej i fizjoterapeutycznej.Materiały i metody: Ocena fizjoterapii u 2,5 - letniej dziewczynki, u której zdiagnozowano pełnoobjawowy FAS z potwierdzonym w wywiadzie spożywaniem przez matkę alkoholu w ciąży. Pacjentka jest usprawniana metodą integracji sensorycznej z zastosowaniem ćwiczeń asymetrycznych dla skorygowania bocznego skrzywienia kręgosłupa. Dziewczynka z powodu alkoholowego zespołu płodowego charakteryzuje się niską masą i wieloma wadami narządów i układów, przez co poddawana została licznym zabiegom operacyjnym. Wyniki: Fizjoterapia pacjentki przynosi dobre rezultaty, pozwoliła dziecku na zdobywanie umiejętności ruchowych w czasie podobnym do swoich rówieśników. Sama fizjoterapia nie zastąpi jednak potrzeby spotkań z logopedą, psychologiem, terapeutą zajęciowym oraz najważniejsze- przebywając w szpitalu dziewczynka w przyszłości może mieć trudności w samodzielnym funkcjonowaniu.Wnioski: Fizjoterapia stanowi ważny aspekt usprawniania osób z FAS. Najlepsze efekty daje spersonalizowana terapia, modyfikowana w oparciu o doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu medycznego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995
dc.contributor.authorpl
Kordas, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 129894
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:57:08Z
dc.date.available
2020-07-27T13:57:08Z
dc.date.submittedpl
2018-07-05
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-121292-212801
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225879
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: Fetal alcohol syndrome, physiotherapy, multidisciplinary therapy, sensory integration
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: Alkoholowy zespół płodowy, fizjoterapia, interdyscyplinarny zespół, integracja sensoryczna
dc.titlepl
Alkoholowy zespół płodowy - FAS postępowanie rehabilitacyjne - opis przypadku
dc.title.alternativepl
Fetal alcohol syndrome - FAS physiotherapy treatment - case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
156
Views per month
Views per city
Warsaw
28
Katowice
8
Krakow
8
Lublin
8
Poznan
7
Bydgoszcz
6
Wroclaw
6
Wawelno
5
Gdansk
4
Rzeszów
4

No access

No Thumbnail Available