Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki na terenie Unii Europejskiej

master
dc.abstract.enModern world creates many possibilities for business's to expand beyond borders of their homelands. This statement is especially true in reference to the European Union. In the EU territory, cross-border activities are protected by the freedom of establishment, wich is derived from the Treaty on the Functioning of the European Union. The main theme of this thesis is to answer the question, whether the cross-border migration of companies is also subjected to this protection, and if the answer is yes, to what extent.pl
dc.abstract.plWspółczesny świat stwarza wiele możliwości do rozwoju prowadzonej działalności poza granice ojczystego kraju. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do Unii Europejskiej. W jej granicach działalność transgraniczna podlega szczególnej ochronie zapewnianej przez wyrażoną w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej swobodę przedsiębiorczości. Celem tej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy transgraniczna migracja spółek również podlega tej ochronie oraz, jeżeli tak, to w jakim stopniu. Aby odpowiedzieć na to pytanie zostanie poddane analizie prawo europejskie oraz prawo prywatne międzynarodowe. W pierwszym rozdziale przedstawione zostanie pojęcie rynku wewnętrznego oraz swobody przedsiębiorczości, wraz z omówieniem jej zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Celem drugiego rozdziału jest przybliżenie norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego oraz zagadnień związanych z wyborem łącznika pomiędzy państwem, a spółką. Przedmiotem trzeciego rozdziału jest analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związanego z transgranicznym przeniesieniem siedziby spółki. W czwartym rozdziale omówione są problemy występujące przy próbie migracji oraz instrumenty prawa unijnego, które mogą być pomocne przy pokonywaniu tych przeszkód.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStec, Mirosław - 132085 pl
dc.contributor.authorRuszkowski, Danielpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStec, Mirosław - 132085 pl
dc.contributor.reviewerSuliński, Grzegorz - 132160 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:38:42Z
dc.date.available2020-07-27T10:38:42Z
dc.date.submitted2017-09-20pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-118095-160417pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223213
dc.languagepolpl
dc.subject.encompany's seat, cross-border migration of companies, European Union's law, European Union's internal market, freedom of establishment, private international lawpl
dc.subject.plsiedziba spółki, transgraniczna migracja spółek, prawo Unii Europejskiej, rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, swoboda przedsiębiorczości, prawo prywatne międzynarodowepl
dc.titleTransgraniczne przeniesienie siedziby spółki na terenie Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeCross-border transfer of company's seat in the European Union's territorypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Modern world creates many possibilities for business's to expand beyond borders of their homelands. This statement is especially true in reference to the European Union. In the EU territory, cross-border activities are protected by the freedom of establishment, wich is derived from the Treaty on the Functioning of the European Union. The main theme of this thesis is to answer the question, whether the cross-border migration of companies is also subjected to this protection, and if the answer is yes, to what extent.
dc.abstract.plpl
Współczesny świat stwarza wiele możliwości do rozwoju prowadzonej działalności poza granice ojczystego kraju. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do Unii Europejskiej. W jej granicach działalność transgraniczna podlega szczególnej ochronie zapewnianej przez wyrażoną w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej swobodę przedsiębiorczości. Celem tej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy transgraniczna migracja spółek również podlega tej ochronie oraz, jeżeli tak, to w jakim stopniu. Aby odpowiedzieć na to pytanie zostanie poddane analizie prawo europejskie oraz prawo prywatne międzynarodowe. W pierwszym rozdziale przedstawione zostanie pojęcie rynku wewnętrznego oraz swobody przedsiębiorczości, wraz z omówieniem jej zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Celem drugiego rozdziału jest przybliżenie norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego oraz zagadnień związanych z wyborem łącznika pomiędzy państwem, a spółką. Przedmiotem trzeciego rozdziału jest analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związanego z transgranicznym przeniesieniem siedziby spółki. W czwartym rozdziale omówione są problemy występujące przy próbie migracji oraz instrumenty prawa unijnego, które mogą być pomocne przy pokonywaniu tych przeszkód.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.contributor.authorpl
Ruszkowski, Daniel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.contributor.reviewerpl
Suliński, Grzegorz - 132160
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:38:42Z
dc.date.available
2020-07-27T10:38:42Z
dc.date.submittedpl
2017-09-20
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-118095-160417
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223213
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
company's seat, cross-border migration of companies, European Union's law, European Union's internal market, freedom of establishment, private international law
dc.subject.plpl
siedziba spółki, transgraniczna migracja spółek, prawo Unii Europejskiej, rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, swoboda przedsiębiorczości, prawo prywatne międzynarodowe
dc.titlepl
Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki na terenie Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
Cross-border transfer of company's seat in the European Union's territory
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Nidzica
1

No access

No Thumbnail Available