Role dziennikarza i prezentera we współczesnej przestrzeni medialnej

licenciate
dc.abstract.enThe concept of a journalist and presenter has been blurred in recent years. The aim of the presented work is to explain the differences between the analyzed professions and to draw attention to the way they are perceived by the society. The problem related to defining the above professions, which can be noticed not only in everyday life, but also in the legal sphere, was raised. The opinions of a recognized practitioner on the role of a journalist and TV presenter in the contemporary media space, presented in an extensive interview, constitute one of the starting points for considerations concerning the relations between the title concepts. In addition, this issue has found further clarification in the framework of empirical own research. On their basis, the complex relationships between these professions were shown and their common and - most importantly - differentiating elements, constituting the differentia specifica of each of them, were indicated.pl
dc.abstract.plPojęcie dziennikarza i prezentera na przestrzeni ostatnich lat uległo rozmyciu. Celem prezentowanej pracy jest wyjaśnienie różnic zachodzących między analizowanymi zawodami oraz zwrócenie uwagi na sposób ich postrzegania przez społeczeństwo. Poruszony został problem związany z definiowaniem powyższych profesji, który da się zauważyć nie tylko w codziennym życiu, ale także w sferze prawnej. Przedstawione w obszernym wywiadzie opinie uznanego praktyka na temat roli dziennikarza i prezentera telewizyjnego we współczesnej przestrzeni medialnej stanowią jeden z punktów wyjścia rozważań obejmujących relacje między tytułowymi pojęciami. Ponadto problematyka ta znalazła swoje dookreślenie w ramach empirycznych badań własnych. Na ich podstawie ukazano złożone związki między tymi zawodami oraz wskazano ich elementy wspólne oraz – co najważniejsze – różnicujące, stanowiące differentia specifica każdego z nich.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZweiffel, Maciejpl
dc.contributor.authorGruszka, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerZweiffel, Maciejpl
dc.contributor.reviewerFlis, Jarosław - 101110 pl
dc.date.accessioned2021-06-28T21:37:50Z
dc.date.available2021-06-28T21:37:50Z
dc.date.submitted2021-06-28pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-148281-231126pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275205
dc.languagepolpl
dc.subject.enjournalist, host, tv host, media space, interview, empirical reasearchpl
dc.subject.pldziennikarz, prezenter, prezenter telewizyjny, przestrzeń medialna, wywiad, badania empirycznepl
dc.titleRole dziennikarza i prezentera we współczesnej przestrzeni medialnejpl
dc.title.alternativeThe roles of a journalist and presenter in the contemporary media spacepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The concept of a journalist and presenter has been blurred in recent years. The aim of the presented work is to explain the differences between the analyzed professions and to draw attention to the way they are perceived by the society. The problem related to defining the above professions, which can be noticed not only in everyday life, but also in the legal sphere, was raised. The opinions of a recognized practitioner on the role of a journalist and TV presenter in the contemporary media space, presented in an extensive interview, constitute one of the starting points for considerations concerning the relations between the title concepts. In addition, this issue has found further clarification in the framework of empirical own research. On their basis, the complex relationships between these professions were shown and their common and - most importantly - differentiating elements, constituting the differentia specifica of each of them, were indicated.
dc.abstract.plpl
Pojęcie dziennikarza i prezentera na przestrzeni ostatnich lat uległo rozmyciu. Celem prezentowanej pracy jest wyjaśnienie różnic zachodzących między analizowanymi zawodami oraz zwrócenie uwagi na sposób ich postrzegania przez społeczeństwo. Poruszony został problem związany z definiowaniem powyższych profesji, który da się zauważyć nie tylko w codziennym życiu, ale także w sferze prawnej. Przedstawione w obszernym wywiadzie opinie uznanego praktyka na temat roli dziennikarza i prezentera telewizyjnego we współczesnej przestrzeni medialnej stanowią jeden z punktów wyjścia rozważań obejmujących relacje między tytułowymi pojęciami. Ponadto problematyka ta znalazła swoje dookreślenie w ramach empirycznych badań własnych. Na ich podstawie ukazano złożone związki między tymi zawodami oraz wskazano ich elementy wspólne oraz – co najważniejsze – różnicujące, stanowiące differentia specifica każdego z nich.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zweiffel, Maciej
dc.contributor.authorpl
Gruszka, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Zweiffel, Maciej
dc.contributor.reviewerpl
Flis, Jarosław - 101110
dc.date.accessioned
2021-06-28T21:37:50Z
dc.date.available
2021-06-28T21:37:50Z
dc.date.submittedpl
2021-06-28
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-148281-231126
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275205
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
journalist, host, tv host, media space, interview, empirical reasearch
dc.subject.plpl
dziennikarz, prezenter, prezenter telewizyjny, przestrzeń medialna, wywiad, badania empiryczne
dc.titlepl
Role dziennikarza i prezentera we współczesnej przestrzeni medialnej
dc.title.alternativepl
The roles of a journalist and presenter in the contemporary media space
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Warsaw
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available