CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE FLUKTUACJE PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH

master
dc.abstract.enThe aim of this master’s thesis is to present the problem of the growing fluctuation of staff in manufacturing enterprises, with particular emphasis on companies located in the Niepołomice investment zone.The whole thesis consists of four parts. The first chapter presents basic issues related to management and management history. The second chapter describes the problem of employment fluctuations and the factors that cause it. The third chapter presents the specifics of the manufacturing industry in the context of growing fluctuations. The fourth chapter is the analysis of research on the factors are shaping the fluctuations in Niepołomice manufacturing companies.The work was based on scientific literature, internet sources and research reports on topics related to staff fluctuations. The work was also based on own research conducted among production workers employed in the investment zone in Niepołomice.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie problemu rosnącej fluktuacji kadr w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem firm zlokalizowanych w niepołomickiej strefie inwestycyjnej.Całość pracy składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia podstawowe zagadnienia związane zarządzaniem oraz historią zarządzania. Rozdział drugi opisuje problem fluktuacji zatrudnienia oraz czynniki, które ją powodują. Trzeci rozdział przybliża specyfikę branży produkcyjnej w kontekście rosnącej fluktuacji. Czwarty rozdział jest analizą badań czynników kształtujących fluktuację w niepołomickich firmach produkcyjnych.Praca powstała w oparciu o literaturę naukową, źródła internetowe oraz raporty z wyników badań o tematyce związanej z fluktuacją personelu. W pracy oparto się również na badaniach własnych, przeprowadzonych wśród pracowników produkcyjnych zatrudnionych w niepołomickiej strefie inwestycyjnej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.authorLasek, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:29:05Z
dc.date.available2020-07-27T23:29:05Z
dc.date.submitted2019-10-16pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-132116-177440pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234647
dc.languagepolpl
dc.subject.enemployee - production company - staff turnover - personnel managementpl
dc.subject.plpracownik- przedsiębiorstwo produkcyjne- fluktuacja kadr- zarządzanie personelempl
dc.titleCZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE FLUKTUACJE PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCHpl
dc.title.alternativeFACTORS SHAPING EMPLOYEE FLUCTUATION IN MANUFACTURING ENTERPRISESpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this master’s thesis is to present the problem of the growing fluctuation of staff in manufacturing enterprises, with particular emphasis on companies located in the Niepołomice investment zone.The whole thesis consists of four parts. The first chapter presents basic issues related to management and management history. The second chapter describes the problem of employment fluctuations and the factors that cause it. The third chapter presents the specifics of the manufacturing industry in the context of growing fluctuations. The fourth chapter is the analysis of research on the factors are shaping the fluctuations in Niepołomice manufacturing companies.The work was based on scientific literature, internet sources and research reports on topics related to staff fluctuations. The work was also based on own research conducted among production workers employed in the investment zone in Niepołomice.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problemu rosnącej fluktuacji kadr w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem firm zlokalizowanych w niepołomickiej strefie inwestycyjnej.Całość pracy składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia podstawowe zagadnienia związane zarządzaniem oraz historią zarządzania. Rozdział drugi opisuje problem fluktuacji zatrudnienia oraz czynniki, które ją powodują. Trzeci rozdział przybliża specyfikę branży produkcyjnej w kontekście rosnącej fluktuacji. Czwarty rozdział jest analizą badań czynników kształtujących fluktuację w niepołomickich firmach produkcyjnych.Praca powstała w oparciu o literaturę naukową, źródła internetowe oraz raporty z wyników badań o tematyce związanej z fluktuacją personelu. W pracy oparto się również na badaniach własnych, przeprowadzonych wśród pracowników produkcyjnych zatrudnionych w niepołomickiej strefie inwestycyjnej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.authorpl
Lasek, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:29:05Z
dc.date.available
2020-07-27T23:29:05Z
dc.date.submittedpl
2019-10-16
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-132116-177440
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234647
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
employee - production company - staff turnover - personnel management
dc.subject.plpl
pracownik- przedsiębiorstwo produkcyjne- fluktuacja kadr- zarządzanie personelem
dc.titlepl
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE FLUKTUACJE PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH
dc.title.alternativepl
FACTORS SHAPING EMPLOYEE FLUCTUATION IN MANUFACTURING ENTERPRISES
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
119
Views per month
Views per city
Warsaw
35
Wroclaw
16
Poznan
7
Nuremberg
5
Krakow
4
Lodz
3
Bialystok
2
Dublin
2
Hecznarowice
2
Kielce
2

No access

No Thumbnail Available