Wojna informacyjna Rosji przeciwko Ukrainie w kontekście inwazji 2022 r.

master
dc.abstract.enThe master's thesis focuses on analyzing the information war conducted by Russia against Ukraine, with a particular emphasis on the context of the invasion that occurred in 2022. This study encompasses various aspects of this information conflict, including the evolution of the concept of information warfare, its forms and methods of manifestation, as well as the role of propaganda.The primary goal of the thesis is to delve into Russia's information policy towards Ukraine, especially during the period from 2014 to 2022, in order to better understand the key events and stages that contributed to the escalation of the conflict.The thesis conducts an analysis of disinformation in Russian media following the invasion of Ukraine in February 2022, with a focus on propaganda in various sources such as television, newspapers, and social media.The research is based on a conducted survey that was primarily distributed among citizens of Ukraine, Poland, Russia, and other countries through social media. This allows for a broad perspective on how different segments of society perceive the information conflict.Additionally, the thesis examines Ukraine's efforts to counter Russian disinformation and the reactions of other nations and international communities in the fight against Russian propaganda.pl
dc.abstract.plPraca skupia się na analizie wojny informacyjnej prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu inwazji, która miała miejsce w 2022 roku. Badanie to obejmuje różne aspekty tego konfliktu informacyjnego, w tym ewolucję pojęcia wojny informacyjnej, formy i metody jej przejawiania się, a także rolę propagandy.Głównym celem pracy jest zgłębienie polityki informacyjnej Rosji w stosunku do Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od 2014 roku do roku 2022, by lepiej zrozumieć kluczowe wydarzenia i etapy, które przyczyniły się do narastania konfliktu.Praca przeprowadza analizę dezinformacji w rosyjskich mediach po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, zwracając uwagę na propagandę w różnych źródłach, takich jak telewizja, gazety i media społecznościowe.Badanie opiera się na przeprowadzonej ankiecie badawczej, która została rozpowszechniona głównie wśród obywateli Ukrainy, Polski, Rosji i innych państw za pomocą mediów społecznościowych. To pozwala na uzyskanie szerokiego spojrzenia na postrzeganie konfliktu informacyjnego przez różne grupy społeczeństw.Dodatkowo, skupia się na działaniach podejmowanych przez Ukrainę w celu przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji oraz na reakcjach innych państw i społeczności międzynarodowych w walce z rosyjską propagandą.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBajor, Piotrpl
dc.contributor.authorSosulskyy, Karolpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBajor, Piotrpl
dc.contributor.reviewerTyszkiewicz, Adrian - 132469 pl
dc.date.accessioned2023-11-03T22:43:40Z
dc.date.available2023-11-03T22:43:40Z
dc.date.submitted2023-09-27pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-170582-256194pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322912
dc.languagepolpl
dc.subject.enInformation warfare, propaganda, invasion, social media, Ukraine, Russia.pl
dc.subject.plWojna informacyjna, propaganda, inwazja, media społecznościowe, Ukraina, Rosja.pl
dc.titleWojna informacyjna Rosji przeciwko Ukrainie w kontekście inwazji 2022 r.pl
dc.title.alternativeThe Russian information war against Ukraine in the context of the 2022 invasionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master's thesis focuses on analyzing the information war conducted by Russia against Ukraine, with a particular emphasis on the context of the invasion that occurred in 2022. This study encompasses various aspects of this information conflict, including the evolution of the concept of information warfare, its forms and methods of manifestation, as well as the role of propaganda.The primary goal of the thesis is to delve into Russia's information policy towards Ukraine, especially during the period from 2014 to 2022, in order to better understand the key events and stages that contributed to the escalation of the conflict.The thesis conducts an analysis of disinformation in Russian media following the invasion of Ukraine in February 2022, with a focus on propaganda in various sources such as television, newspapers, and social media.The research is based on a conducted survey that was primarily distributed among citizens of Ukraine, Poland, Russia, and other countries through social media. This allows for a broad perspective on how different segments of society perceive the information conflict.Additionally, the thesis examines Ukraine's efforts to counter Russian disinformation and the reactions of other nations and international communities in the fight against Russian propaganda.
dc.abstract.plpl
Praca skupia się na analizie wojny informacyjnej prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu inwazji, która miała miejsce w 2022 roku. Badanie to obejmuje różne aspekty tego konfliktu informacyjnego, w tym ewolucję pojęcia wojny informacyjnej, formy i metody jej przejawiania się, a także rolę propagandy.Głównym celem pracy jest zgłębienie polityki informacyjnej Rosji w stosunku do Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od 2014 roku do roku 2022, by lepiej zrozumieć kluczowe wydarzenia i etapy, które przyczyniły się do narastania konfliktu.Praca przeprowadza analizę dezinformacji w rosyjskich mediach po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, zwracając uwagę na propagandę w różnych źródłach, takich jak telewizja, gazety i media społecznościowe.Badanie opiera się na przeprowadzonej ankiecie badawczej, która została rozpowszechniona głównie wśród obywateli Ukrainy, Polski, Rosji i innych państw za pomocą mediów społecznościowych. To pozwala na uzyskanie szerokiego spojrzenia na postrzeganie konfliktu informacyjnego przez różne grupy społeczeństw.Dodatkowo, skupia się na działaniach podejmowanych przez Ukrainę w celu przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji oraz na reakcjach innych państw i społeczności międzynarodowych w walce z rosyjską propagandą.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bajor, Piotr
dc.contributor.authorpl
Sosulskyy, Karol
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bajor, Piotr
dc.contributor.reviewerpl
Tyszkiewicz, Adrian - 132469
dc.date.accessioned
2023-11-03T22:43:40Z
dc.date.available
2023-11-03T22:43:40Z
dc.date.submittedpl
2023-09-27
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-170582-256194
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322912
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Information warfare, propaganda, invasion, social media, Ukraine, Russia.
dc.subject.plpl
Wojna informacyjna, propaganda, inwazja, media społecznościowe, Ukraina, Rosja.
dc.titlepl
Wojna informacyjna Rosji przeciwko Ukrainie w kontekście inwazji 2022 r.
dc.title.alternativepl
The Russian information war against Ukraine in the context of the 2022 invasion
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Kuriany
4
Warsaw
3
Działdowo
1
Katowice
1
Trzemeszno
1
Wilczowola
1

No access

No Thumbnail Available
Collections