"Wojny w byłej Jugosławii a wizja serbskiej i chorwackiej tozsamości narodowej. Echa wydarzeń lat 1991-1995 w literaturze pięknej oraz podręcznikach szkolnych ( na wybranych przykładach )"

licenciate
dc.abstract.enThe work analizes changes among Serbs and Croats in perception of their own national identity. Its aim is to describe a role of the Yugoslav Wars from 1991-1995 in the process of building a new, devoided of communistic catchwords of "Brotherhood and unity", community feeling. The work concerns also further relations between those quarrelled nations. In order to elaborate the topic more precisely, causes, course and results of the conflict are shown. What is more, there's also an analysis concerning contents of Serbian and Croatian history textbooks, as well as examination of chosen belles-lettres: "Ubistvo s predumišljajem" ("Murder with malice") by Slobodan Seleniić and "The Ministry of Pain" ("Ministarstvo bola") by Dubravka Ugrešić.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca licencjacka traktuje o przemianach dotyczących postrzegania przez Serbów i Chorwatów ich własnej tożsamości narodowej. Celem pracy jest wskazanie, jaką rolę w procesie budowania nowego, pozbawionego komunistycznych haseł o "Braterstwie i jedności" poczucia wspólnoty, odegrały jugosłowiańskie wojny z lat 1991-1195. Ponadto praca podejmuje się przedstawienia jak owe lata wpłynęły na późniejsze stosunki między skłóconymi stronami. W celu dogłębniejszej analizy tematu, w pracy przedstawione zostały przyczyny rzeczonego konfliktu, jego przebieg oraz skutki. Ukazano w niej również w jaki sposób historia tego okresu prezentowana jest w podręcznikach, z których wiedzę czerpią serbscy i chorwaccy uczniowie oraz zbadano, jak treść tych książek może wpływać na formowanie kolektywnej świadomości wśród młodzieży. Następnie poprzez analizę pojedynczych postaci z dwóch doskonale ilustrujących społeczeństwo byłej Jugosławii powieści - "Zabójstwa z premedytacją" Slobodana Selenića oraz "Ministerstwa bólu" Dubravki Ugrešić - poszukiwana jest odpowiedź na pytanie, czy wspomniane narody rzeczywiście uczą się ślepej miłości do swych ojczyzn, opierając się wyłącznie na tekstach kulturowych zgodnych z oficjalną ideologią, nie zwracając przy tym uwagi na własne obserwacje. Praca bada pojedyncze typy bohaterów oraz ich postawy wobec ojczyzny i ustosunkowanie do aktualnych wydarzeń. Aby umożliwić umiejscowienie twórczości tych dwojga pisarzy w szerszym kontekście literackim, w pracy zarysowane zostało oblicze powojennej serbskiej oraz chorwackiej prozy. Poszukiwana jest także odpowiedź na pytanie w jaki sposób bohaterowie postrzegają naród, do którego przynależą oraz jak określają swoje miejsce w nim. Biorąc pod uwagę przeprowadzone analizy narzuca się refleksja, iż ani w obrębie zbiorowości serbskiej, ani też chorwackiej, nie można mówić o jedności w kontekście postrzegania własnej narodowości. Czym innym jest naród i ojczyzna dla poszczególnych jednostek, a ich poglądy niekoniecznie pozostają w zgodzie z pożądanymi postawami wykreowanymi przez państwowe władze. Należy zatem stwierdzić, iż podczas burzliwych lat 90. żadnej z tych społeczności nie udało się stworzyć jednolitej tożsamości zbiorowej, której wartości i normy w rzeczywistości zostałyby zinternalizowane przez szerokie kręgi społeczeństwa.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorDyras, Magdalena - 127846 pl
dc.contributor.authorPająk, Urszulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerNowak-Bajcar, Sylwia - 131042 pl
dc.contributor.reviewerDyras, Magdalena - 127846 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:17:00Z
dc.date.available2020-07-24T08:17:00Z
dc.date.submitted2012-06-28pl
dc.fieldofstudyfilologia słowiańska - serbskapl
dc.identifier.apddiploma-66902-80219pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180353
dc.languagepolpl
dc.subject.ennational identity, memory, Selenić, Ugrešićpl
dc.subject.pltożsamość narodowa, pamięć, Selenić, Ugrešićpl
dc.title"Wojny w byłej Jugosławii a wizja serbskiej i chorwackiej tozsamości narodowej. Echa wydarzeń lat 1991-1995 w literaturze pięknej oraz podręcznikach szkolnych ( na wybranych przykładach )"pl
dc.title.alternativeThe Yugoslav Wars and the vision of Serbian and Croatian national identity. Echoes of events from 1991-1995 in belles-lettres and textbooks (on chosen examples)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work analizes changes among Serbs and Croats in perception of their own national identity. Its aim is to describe a role of the Yugoslav Wars from 1991-1995 in the process of building a new, devoided of communistic catchwords of "Brotherhood and unity", community feeling. The work concerns also further relations between those quarrelled nations. In order to elaborate the topic more precisely, causes, course and results of the conflict are shown. What is more, there's also an analysis concerning contents of Serbian and Croatian history textbooks, as well as examination of chosen belles-lettres: "Ubistvo s predumišljajem" ("Murder with malice") by Slobodan Seleniić and "The Ministry of Pain" ("Ministarstvo bola") by Dubravka Ugrešić.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca licencjacka traktuje o przemianach dotyczących postrzegania przez Serbów i Chorwatów ich własnej tożsamości narodowej. Celem pracy jest wskazanie, jaką rolę w procesie budowania nowego, pozbawionego komunistycznych haseł o "Braterstwie i jedności" poczucia wspólnoty, odegrały jugosłowiańskie wojny z lat 1991-1195. Ponadto praca podejmuje się przedstawienia jak owe lata wpłynęły na późniejsze stosunki między skłóconymi stronami. W celu dogłębniejszej analizy tematu, w pracy przedstawione zostały przyczyny rzeczonego konfliktu, jego przebieg oraz skutki. Ukazano w niej również w jaki sposób historia tego okresu prezentowana jest w podręcznikach, z których wiedzę czerpią serbscy i chorwaccy uczniowie oraz zbadano, jak treść tych książek może wpływać na formowanie kolektywnej świadomości wśród młodzieży. Następnie poprzez analizę pojedynczych postaci z dwóch doskonale ilustrujących społeczeństwo byłej Jugosławii powieści - "Zabójstwa z premedytacją" Slobodana Selenića oraz "Ministerstwa bólu" Dubravki Ugrešić - poszukiwana jest odpowiedź na pytanie, czy wspomniane narody rzeczywiście uczą się ślepej miłości do swych ojczyzn, opierając się wyłącznie na tekstach kulturowych zgodnych z oficjalną ideologią, nie zwracając przy tym uwagi na własne obserwacje. Praca bada pojedyncze typy bohaterów oraz ich postawy wobec ojczyzny i ustosunkowanie do aktualnych wydarzeń. Aby umożliwić umiejscowienie twórczości tych dwojga pisarzy w szerszym kontekście literackim, w pracy zarysowane zostało oblicze powojennej serbskiej oraz chorwackiej prozy. Poszukiwana jest także odpowiedź na pytanie w jaki sposób bohaterowie postrzegają naród, do którego przynależą oraz jak określają swoje miejsce w nim. Biorąc pod uwagę przeprowadzone analizy narzuca się refleksja, iż ani w obrębie zbiorowości serbskiej, ani też chorwackiej, nie można mówić o jedności w kontekście postrzegania własnej narodowości. Czym innym jest naród i ojczyzna dla poszczególnych jednostek, a ich poglądy niekoniecznie pozostają w zgodzie z pożądanymi postawami wykreowanymi przez państwowe władze. Należy zatem stwierdzić, iż podczas burzliwych lat 90. żadnej z tych społeczności nie udało się stworzyć jednolitej tożsamości zbiorowej, której wartości i normy w rzeczywistości zostałyby zinternalizowane przez szerokie kręgi społeczeństwa.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Dyras, Magdalena - 127846
dc.contributor.authorpl
Pająk, Urszula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Nowak-Bajcar, Sylwia - 131042
dc.contributor.reviewerpl
Dyras, Magdalena - 127846
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:17:00Z
dc.date.available
2020-07-24T08:17:00Z
dc.date.submittedpl
2012-06-28
dc.fieldofstudypl
filologia słowiańska - serbska
dc.identifier.apdpl
diploma-66902-80219
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180353
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
national identity, memory, Selenić, Ugrešić
dc.subject.plpl
tożsamość narodowa, pamięć, Selenić, Ugrešić
dc.titlepl
"Wojny w byłej Jugosławii a wizja serbskiej i chorwackiej tozsamości narodowej. Echa wydarzeń lat 1991-1995 w literaturze pięknej oraz podręcznikach szkolnych ( na wybranych przykładach )"
dc.title.alternativepl
The Yugoslav Wars and the vision of Serbian and Croatian national identity. Echoes of events from 1991-1995 in belles-lettres and textbooks (on chosen examples)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Gdynia
3
Wroclaw
2
Chrosna
1
Dublin
1
Szczecin
1
Wyszków
1
Włocławek
1

No access

No Thumbnail Available