Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako element budowania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this paper is to present the concept of Corporate Social Responsibility as one of the crucial ways used today by companies to build competitive advantage in the market.In the first chapter there will be presented the genesis and the beginnings of Corporate Social Responsibility. Then I will examine and take a critical look at various definitions of CSR which will help me in creating a general definition that I will be using in this work. Next, I will present several samples of CRM programs and strategies. I will describe the strengths and weaknesses of the CSR and show it’s impact on people’s life and corporate development. The next chapter will focus on the analysis of the concept of 7P. It will indicate important factors that may have a decisive impact on the company's competitiveness in the market.In the final section I will describe several companies which are practicing the principles of responsible business for many years, what allowed them to achieve competitive advantage and maintain it during a long period of time.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa jako jednego z ważnych działań wykorzystywanych w dzisiejszych czasach przez przedsiębiorstwa, aby budować przewagę nad konkurentami na działającym rynku. W pierwszym rozdziale zostaną zaprezentowane geneza oraz początki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Następnie rozmaite definicje SOP poddam krytycznej analizie, co ma na celu sformułowanie definicji, której będę używał na potrzeby niniejszej pracy.Przedstawionych zostanie także kilka przykładowych programów strategii CRM oraz opisane zostaną mocne i słabe strony SOP, a także wpływ tej strategii na życie i rozwój przedsiębiorstw.Kolejny rozdział będzie się koncentrował na analizie koncepcji 7P. Wskazane zostaną istotne czynniki mogące mieć decydujący wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku.W ostatniej części pracy szczegółowo przyjrzę się kilku przykładowym firmom praktykującym od wielu lat zasady koncepcji odpowiedzialnego biznesu, którym stosowanie SOP umożliwiło uzyskanie przewagi konkurencyjnej i jej utrzymanie w długim okresie czasu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorIranowski, Wojciechpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:22:48Z
dc.date.available2020-07-15T17:22:48Z
dc.date.submitted2011-09-20pl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-57908-102531pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172060
dc.subject.enCorporate Social Responsibility, CSR, business ethics, competitive advanatgepl
dc.subject.otherSpołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, SOP, etyka biznesu, przewaga konkurencyjnapl
dc.titleSpołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako element budowania przewagi konkurencyjnej firmy na rynkupl
dc.title.alternativeCorporate Social Responsibility as an Element of Building Competitive Advantage in the Marketpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is to present the concept of Corporate Social Responsibility as one of the crucial ways used today by companies to build competitive advantage in the market.In the first chapter there will be presented the genesis and the beginnings of Corporate Social Responsibility. Then I will examine and take a critical look at various definitions of CSR which will help me in creating a general definition that I will be using in this work. Next, I will present several samples of CRM programs and strategies. I will describe the strengths and weaknesses of the CSR and show it’s impact on people’s life and corporate development. The next chapter will focus on the analysis of the concept of 7P. It will indicate important factors that may have a decisive impact on the company's competitiveness in the market.In the final section I will describe several companies which are practicing the principles of responsible business for many years, what allowed them to achieve competitive advantage and maintain it during a long period of time.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa jako jednego z ważnych działań wykorzystywanych w dzisiejszych czasach przez przedsiębiorstwa, aby budować przewagę nad konkurentami na działającym rynku. W pierwszym rozdziale zostaną zaprezentowane geneza oraz początki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Następnie rozmaite definicje SOP poddam krytycznej analizie, co ma na celu sformułowanie definicji, której będę używał na potrzeby niniejszej pracy.Przedstawionych zostanie także kilka przykładowych programów strategii CRM oraz opisane zostaną mocne i słabe strony SOP, a także wpływ tej strategii na życie i rozwój przedsiębiorstw.Kolejny rozdział będzie się koncentrował na analizie koncepcji 7P. Wskazane zostaną istotne czynniki mogące mieć decydujący wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku.W ostatniej części pracy szczegółowo przyjrzę się kilku przykładowym firmom praktykującym od wielu lat zasady koncepcji odpowiedzialnego biznesu, którym stosowanie SOP umożliwiło uzyskanie przewagi konkurencyjnej i jej utrzymanie w długim okresie czasu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Iranowski, Wojciech
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:22:48Z
dc.date.available
2020-07-15T17:22:48Z
dc.date.submittedpl
2011-09-20
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-57908-102531
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172060
dc.subject.enpl
Corporate Social Responsibility, CSR, business ethics, competitive advanatge
dc.subject.otherpl
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, SOP, etyka biznesu, przewaga konkurencyjna
dc.titlepl
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako element budowania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku
dc.title.alternativepl
Corporate Social Responsibility as an Element of Building Competitive Advantage in the Market
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Malbork
1
Shanghai
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available