Sytuacja psychospołeczna uczniów z niepełnosprawnością w klasie integracyjnej w liceum ogólnokształcącym

master
dc.abstract.enExperiences of disability following in the wake of life, from the very beginning of the human history. Approaching the problems of some health disorders as well as people facing them has been changed within centuries. Now, owing to the new developments in our democratic systems, the disability rights are respected. Many facilities and law regulations have been issued to make it possible for those people to participate in the social, cultural, intellectual, and political life. But, we should know that keeping the appropriate healthy state must be accompanying by the open-mind public. For that, the issue of social inclusion comprising also educational institutions is introducing. The successful school participation and integration protect from prejudices and unfair stereotypes. The goals of my work were to scrutinize the psychosocial factors, feeling of disability, and social and school inclusion. I focused on psychosocial situation of disabled pupils attending integrated classes of two secondary schools in Kraków, as follow: emotional support; self-evaluation; own efficiency feeling; assume a friendly or hostile attitude towards other pupils, teachers and school regulations; class and school socialize processes; class integration; ways of solving obstacles and conflicts; difficulties and malfunctions in the evaluation processes. In total, 80 pupils including 27 of them with certificate of disability and/or special education need, were involved in my work. The results showed the worse psychosocial situation of disabled young people than other ones.pl
dc.abstract.plDoświadczenie niepełnosprawności towarzyszy ludzkości od początków jej istnienia. Jednak podejście do faktu posiadania pewnych dysfunkcji, jak i do samych osób nimi dotkniętych, znacząco się zmieniało na przestrzeni wieków. Obecnie, na skutek rozwoju systemu demokratycznego, osobom z niepełnosprawnością przysługują takie same prawa, jak osobom nieposiadającym danych dysfunkcji. Wprowadza się wiele udogodnień i zmian prawnych, które mają na celu zapewnienie możliwości nie tylko jak najpełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym, ale także jego kreowania. Działania te nie odniosą jednak pożądanych skutków, jeżeli jednocześnie nie dojdzie do przemian w mentalności osób tworzących społeczeństwo. Aby było to możliwe, wprowadza się założenia idei integracji społecznej, które swoim zasięgiem obejmują także placówki edukacyjne. Integracja szkolna pozwala na zapobieganie powstawania uprzedzeń i krzywdzących stereotypów, poprzez wspólne uczestniczenie w procesie nauczania uczniów z niepełnosprawnościami oraz nieposiadających żadnych dysfunkcji. Moja praca dotyczy zagadnienia sytuacji psychospołecznej, pojęcia niepełnosprawności oraz integracji społecznej, w tym integracji szkolnej. Przeprowadzone przeze mnie badania dotyczyły funkcjonowania psychospołecznego uczniów z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych dwóch krakowskich liceów ogólnokształcących, głównie: poczucia wsparcia społecznego, samooceny, poczucia własnej skuteczności, postaw wobec innych uczniów, uczestniczenia w życiu towarzyskim klasy i w życiu społecznym szkoły, relacji z innymi uczniami, poczucia zintegrowania z klasą, sposobów rozwiązywania konfliktów, stosunku do nauczycieli i obowiązku szkolnego oraz trudności i zaburzeń w procesie wartościowania. Badaniami objęłam w sumie 80 uczniów, wśród których 27 posiadało orzeczenie o niepełnosprawności i/lub potrzebie kształcenia specjalnego. Badania wykazały, że sytuacja psychospołeczna uczniów z orzeczeniem jest mniej korzystna od sytuacji uczniów nieposiadających takiego dokumentu.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.authorMueller, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:44:16Z
dc.date.available2020-07-25T05:44:16Z
dc.date.submitted2014-10-28pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-92051-97766pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200224
dc.languagepolpl
dc.subject.endisabled people, integration, psychosocial situation, inclusive education, secondary schoolpl
dc.subject.plosoby niepełnosprawne, integracja, sytuacja psychospołeczna, kształcenie integracyjne, liceumpl
dc.titleSytuacja psychospołeczna uczniów z niepełnosprawnością w klasie integracyjnej w liceum ogólnokształcącympl
dc.title.alternativeThe psychosocial situation of the disabled pupils attending integrated classes of the secondary schoolpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Experiences of disability following in the wake of life, from the very beginning of the human history. Approaching the problems of some health disorders as well as people facing them has been changed within centuries. Now, owing to the new developments in our democratic systems, the disability rights are respected. Many facilities and law regulations have been issued to make it possible for those people to participate in the social, cultural, intellectual, and political life. But, we should know that keeping the appropriate healthy state must be accompanying by the open-mind public. For that, the issue of social inclusion comprising also educational institutions is introducing. The successful school participation and integration protect from prejudices and unfair stereotypes. The goals of my work were to scrutinize the psychosocial factors, feeling of disability, and social and school inclusion. I focused on psychosocial situation of disabled pupils attending integrated classes of two secondary schools in Kraków, as follow: emotional support; self-evaluation; own efficiency feeling; assume a friendly or hostile attitude towards other pupils, teachers and school regulations; class and school socialize processes; class integration; ways of solving obstacles and conflicts; difficulties and malfunctions in the evaluation processes. In total, 80 pupils including 27 of them with certificate of disability and/or special education need, were involved in my work. The results showed the worse psychosocial situation of disabled young people than other ones.
dc.abstract.plpl
Doświadczenie niepełnosprawności towarzyszy ludzkości od początków jej istnienia. Jednak podejście do faktu posiadania pewnych dysfunkcji, jak i do samych osób nimi dotkniętych, znacząco się zmieniało na przestrzeni wieków. Obecnie, na skutek rozwoju systemu demokratycznego, osobom z niepełnosprawnością przysługują takie same prawa, jak osobom nieposiadającym danych dysfunkcji. Wprowadza się wiele udogodnień i zmian prawnych, które mają na celu zapewnienie możliwości nie tylko jak najpełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym, ale także jego kreowania. Działania te nie odniosą jednak pożądanych skutków, jeżeli jednocześnie nie dojdzie do przemian w mentalności osób tworzących społeczeństwo. Aby było to możliwe, wprowadza się założenia idei integracji społecznej, które swoim zasięgiem obejmują także placówki edukacyjne. Integracja szkolna pozwala na zapobieganie powstawania uprzedzeń i krzywdzących stereotypów, poprzez wspólne uczestniczenie w procesie nauczania uczniów z niepełnosprawnościami oraz nieposiadających żadnych dysfunkcji. Moja praca dotyczy zagadnienia sytuacji psychospołecznej, pojęcia niepełnosprawności oraz integracji społecznej, w tym integracji szkolnej. Przeprowadzone przeze mnie badania dotyczyły funkcjonowania psychospołecznego uczniów z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych dwóch krakowskich liceów ogólnokształcących, głównie: poczucia wsparcia społecznego, samooceny, poczucia własnej skuteczności, postaw wobec innych uczniów, uczestniczenia w życiu towarzyskim klasy i w życiu społecznym szkoły, relacji z innymi uczniami, poczucia zintegrowania z klasą, sposobów rozwiązywania konfliktów, stosunku do nauczycieli i obowiązku szkolnego oraz trudności i zaburzeń w procesie wartościowania. Badaniami objęłam w sumie 80 uczniów, wśród których 27 posiadało orzeczenie o niepełnosprawności i/lub potrzebie kształcenia specjalnego. Badania wykazały, że sytuacja psychospołeczna uczniów z orzeczeniem jest mniej korzystna od sytuacji uczniów nieposiadających takiego dokumentu.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.authorpl
Mueller, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:44:16Z
dc.date.available
2020-07-25T05:44:16Z
dc.date.submittedpl
2014-10-28
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-92051-97766
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200224
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
disabled people, integration, psychosocial situation, inclusive education, secondary school
dc.subject.plpl
osoby niepełnosprawne, integracja, sytuacja psychospołeczna, kształcenie integracyjne, liceum
dc.titlepl
Sytuacja psychospołeczna uczniów z niepełnosprawnością w klasie integracyjnej w liceum ogólnokształcącym
dc.title.alternativepl
The psychosocial situation of the disabled pupils attending integrated classes of the secondary school
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1
Mielec
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available