Zarzadzanie zmianą jako wyzwanie współczesnych organizacji

master
dc.abstract.enThis master’s thesis consists of four chapters. In the first chapter are the definition of change and its types; there is also described methods of implementing changes, as well as the issue of resistance to change and ways to deal with it. In the second chapter we discussed the nature of communication in the process of change and the role of managers when making changes. The third and fourth chapter is devoted to the research carried out at Lufthansa Global Business Services and their analysis. The master’s thesis closes conclusions. This master’s thesis argues that in contemporary organizations is key to the success of effective management, and one of the main factors is the effective management of communication between management staff and subordinates. The master’s thesis has been used books in Polish, articles and materials derived from web pages, while the practical part is based on a survey of employees at Lufthansa Global Business Services. The number of respondents was 60.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym znajdują się definicja zmiany i jej rodzaje; została też opisana metodyka wdrażania zmian, jak również zagadnienie oporu przed zmianami i sposoby radzenia sobie z nim. W rozdziale drugim omówiona została istota komunikacji w procesie zmian i rola kadry zarządzającej podczas wprowadzania zmiany. Rozdział trzeci i czwarty jest poświęcony badaniom przeprowadzonym w firmie Lufthansa Global Business Services i ich analizie. Pracę zamykają wnioski końcowe. Niniejsza praca dowodzi, że we współczesnych organizacjach kluczem do sukcesu jest skuteczne zarządzanie, a jednym z podstawowych czynników skutecznego zarządzania jest komunikacja między kadrą zarządzająca a podwładnymi. W pracy zostały wykorzystane pozycje książkowe w języku polskim, artykuły oraz materiały pozyskane ze stron internetowych, natomiast część praktyczna została opracowana na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród pracowników firmy Lufthansa Global Business Services. Liczba respondentów wyniosła 60.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.authorFaron, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:40:36Z
dc.date.available2020-07-26T14:40:36Z
dc.date.submitted2015-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-97675-184371pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205059
dc.languagepolpl
dc.subject.enChange - change management –– Communication – Implementing changes - managerspl
dc.subject.plkadra zarządzająca - komunikacja –– proces wdrażania zmian – zarządzanie zmianą – zmianapl
dc.titleZarzadzanie zmianą jako wyzwanie współczesnych organizacjipl
dc.title.alternativeChange management as a challenge for contemporary organizationspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s thesis consists of four chapters. In the first chapter are the definition of change and its types; there is also described methods of implementing changes, as well as the issue of resistance to change and ways to deal with it. In the second chapter we discussed the nature of communication in the process of change and the role of managers when making changes. The third and fourth chapter is devoted to the research carried out at Lufthansa Global Business Services and their analysis. The master’s thesis closes conclusions. This master’s thesis argues that in contemporary organizations is key to the success of effective management, and one of the main factors is the effective management of communication between management staff and subordinates. The master’s thesis has been used books in Polish, articles and materials derived from web pages, while the practical part is based on a survey of employees at Lufthansa Global Business Services. The number of respondents was 60.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym znajdują się definicja zmiany i jej rodzaje; została też opisana metodyka wdrażania zmian, jak również zagadnienie oporu przed zmianami i sposoby radzenia sobie z nim. W rozdziale drugim omówiona została istota komunikacji w procesie zmian i rola kadry zarządzającej podczas wprowadzania zmiany. Rozdział trzeci i czwarty jest poświęcony badaniom przeprowadzonym w firmie Lufthansa Global Business Services i ich analizie. Pracę zamykają wnioski końcowe. Niniejsza praca dowodzi, że we współczesnych organizacjach kluczem do sukcesu jest skuteczne zarządzanie, a jednym z podstawowych czynników skutecznego zarządzania jest komunikacja między kadrą zarządzająca a podwładnymi. W pracy zostały wykorzystane pozycje książkowe w języku polskim, artykuły oraz materiały pozyskane ze stron internetowych, natomiast część praktyczna została opracowana na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród pracowników firmy Lufthansa Global Business Services. Liczba respondentów wyniosła 60.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.authorpl
Faron, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:40:36Z
dc.date.available
2020-07-26T14:40:36Z
dc.date.submittedpl
2015-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-97675-184371
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205059
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Change - change management –– Communication – Implementing changes - managers
dc.subject.plpl
kadra zarządzająca - komunikacja –– proces wdrażania zmian – zarządzanie zmianą – zmiana
dc.titlepl
Zarzadzanie zmianą jako wyzwanie współczesnych organizacji
dc.title.alternativepl
Change management as a challenge for contemporary organizations
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Poznan
5
Wroclaw
3
Chandler
2
Gdynia
2
Boardman
1
Bühl
1
Dublin
1
Krakow
1
Leoben
1

No access

No Thumbnail Available