Gli anglicismi nelle riviste italiane di moda

licenciate
dc.abstract.enThis thesis focuses on the analysis of the phenomenon of linguistic borrowings in the field of fashion, and more precisely of the presence of English words in the articles of three Italian fashion magazines available online. The analysis is preceded by a theoretical part dedicated to definitions concerning loanwords, anglicisms and the language of fashion. Anglicisms are analyzed according to their degree of specialization, the semantic field they belong to, the frequency with which they occur and based on the concept of necessity.pl
dc.abstract.otherQuesta tesi ha come obiettivo l'analisi del fenomeno del prestito linguistico nel campo della moda, e più precisamente dei vocaboli di origine inglese presenti negli articoli di tre riviste di moda in lingua italiana disponibili online. L'analisi è preceduta da una parte teorica dedicata alle definizioni riguardanti i prestiti, gli anglicismi e il linguaggio della moda. Gli anglicismi vengono analizzati in base al grado di specializzazione, al campo semantico d'appartenza, secondo la frequenza con cui compaiono e sulla base del concetto di necessità.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma jako cel analizę zjawiska zapożyczeń językowych w dziedzinie mody, a dokładniej słów pochodzenia angielskiego znajdujących się w artykułach trzech włoskich magazynów modowych dostępnych online. Analiza jest poprzedzona teoretyczną częścią poświęconą definicjom zapożyczeń, anglicyzmów i języka mody. Anglicyzmy są analizowane według stopnia specjalizacji, semantycznego pola przynależności, częstotliwości, z jaką się pojawiają oraz w odniesieniu do kryterium konieczności.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBartkowiak-Lerch, Magdalenapl
dc.contributor.authorChrobak, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerBartkowiak-Lerch, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerPalmarini, Lucapl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:51:46Z
dc.date.available2020-07-27T17:51:46Z
dc.date.submitted2018-07-13pl
dc.fieldofstudyfilologia włoskapl
dc.identifier.apddiploma-125230-214877pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229470
dc.languageitapl
dc.subject.enanglicisms, fashion, language, italian, magazines, borrowings, loanwordspl
dc.subject.otheranglicismi, moda, lingua, italiano, riviste, prestitipl
dc.subject.planglicyzmy, moda, język, włoski, magazyny, zapożyczeniapl
dc.titleGli anglicismi nelle riviste italiane di modapl
dc.title.alternativeAnglicyzmy we włoskich magazynach modowychpl
dc.title.alternativeAnglicisms in Italian fashion magazinespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis focuses on the analysis of the phenomenon of linguistic borrowings in the field of fashion, and more precisely of the presence of English words in the articles of three Italian fashion magazines available online. The analysis is preceded by a theoretical part dedicated to definitions concerning loanwords, anglicisms and the language of fashion. Anglicisms are analyzed according to their degree of specialization, the semantic field they belong to, the frequency with which they occur and based on the concept of necessity.
dc.abstract.otherpl
Questa tesi ha come obiettivo l'analisi del fenomeno del prestito linguistico nel campo della moda, e più precisamente dei vocaboli di origine inglese presenti negli articoli di tre riviste di moda in lingua italiana disponibili online. L'analisi è preceduta da una parte teorica dedicata alle definizioni riguardanti i prestiti, gli anglicismi e il linguaggio della moda. Gli anglicismi vengono analizzati in base al grado di specializzazione, al campo semantico d'appartenza, secondo la frequenza con cui compaiono e sulla base del concetto di necessità.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma jako cel analizę zjawiska zapożyczeń językowych w dziedzinie mody, a dokładniej słów pochodzenia angielskiego znajdujących się w artykułach trzech włoskich magazynów modowych dostępnych online. Analiza jest poprzedzona teoretyczną częścią poświęconą definicjom zapożyczeń, anglicyzmów i języka mody. Anglicyzmy są analizowane według stopnia specjalizacji, semantycznego pola przynależności, częstotliwości, z jaką się pojawiają oraz w odniesieniu do kryterium konieczności.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bartkowiak-Lerch, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Chrobak, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Bartkowiak-Lerch, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Palmarini, Luca
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:51:46Z
dc.date.available
2020-07-27T17:51:46Z
dc.date.submittedpl
2018-07-13
dc.fieldofstudypl
filologia włoska
dc.identifier.apdpl
diploma-125230-214877
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229470
dc.languagepl
ita
dc.subject.enpl
anglicisms, fashion, language, italian, magazines, borrowings, loanwords
dc.subject.otherpl
anglicismi, moda, lingua, italiano, riviste, prestiti
dc.subject.plpl
anglicyzmy, moda, język, włoski, magazyny, zapożyczenia
dc.titlepl
Gli anglicismi nelle riviste italiane di moda
dc.title.alternativepl
Anglicyzmy we włoskich magazynach modowych
dc.title.alternativepl
Anglicisms in Italian fashion magazines
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Amsterdam
3
Krakow
3
Cerignola
2
San Giuseppe Vesuviano
2
Verona
2
Wroclaw
2
Calimera
1
Dublin
1
Molfetta
1

No access

No Thumbnail Available