Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda

master
dc.abstract.enMaster’s thesis contains description of proceeding in cases of recognise standard agreement provisions in contract as abusive contract terms, what is named ‘abstract control’. The current legal status is presented, with particular review of system failures that do not allow for proper and consistent performance of the Register of Prohibited Clauses, carried by President of the Office of Competition and Consumer Protection. The author studied also if Polish legislator rightly implemented directive 93/13/EWG on unfair terms in consumer contracts and how adopted solutions in Polish legal system result from the recommendation of the directive. An extensive part of the master’s thesis concerns the proposed solutions de lege ferenda. That turned out to be the inevitable in the face of the government reform agenda concerning a procedure called ‘abstract control’.pl
dc.abstract.plPraca zawiera opis postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, czyli tzw. kontroli abstrakcyjnej. Przedstawiony został aktualny stan prawny, ze szczególnym omówieniem wad systemu, które nie pozwalają na prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie rejestru postanowień niedozwolonych, prowadzonych przez Prezesa UOKiK. Autorka bada także, czy polski ustawodawca prawidłowo implementował dyrektywę 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich i na ile rozwiązania przyjęte w krajowym systemie wynikają z zaleceń dyrektywy. Obszerna część pracy dotyczy proponowanych rozwiązań de lege ferenda, co stało się nieuniknione w obliczu rządowego planu reform dotyczącego postępowania w tzw. kontroli abstrakcyjnej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZoll, Fryderyk - 132933 pl
dc.contributor.authorChruszczewska, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerPisuliński, Jerzy - 131428 pl
dc.contributor.reviewerZoll, Fryderyk - 132933 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:49:09Z
dc.date.available2020-07-25T03:49:09Z
dc.date.submitted2014-09-16pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-90141-137662pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198421
dc.languagepolpl
dc.subject.enabusive contract terms, Register of Prohibited Clauses, standard agreementspl
dc.subject.plniedozwolone postanowienia umowne, rejestr postanowień niedozwolonych, wzorce umownepl
dc.titlePostępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferendapl
dc.title.alternativeProceeding in cases of recognise standard agreement provisions in contract as abusive contract terms. Legal regulations de lege lata and postulates de lege ferendapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Master’s thesis contains description of proceeding in cases of recognise standard agreement provisions in contract as abusive contract terms, what is named ‘abstract control’. The current legal status is presented, with particular review of system failures that do not allow for proper and consistent performance of the Register of Prohibited Clauses, carried by President of the Office of Competition and Consumer Protection. The author studied also if Polish legislator rightly implemented directive 93/13/EWG on unfair terms in consumer contracts and how adopted solutions in Polish legal system result from the recommendation of the directive. An extensive part of the master’s thesis concerns the proposed solutions de lege ferenda. That turned out to be the inevitable in the face of the government reform agenda concerning a procedure called ‘abstract control’.
dc.abstract.plpl
Praca zawiera opis postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, czyli tzw. kontroli abstrakcyjnej. Przedstawiony został aktualny stan prawny, ze szczególnym omówieniem wad systemu, które nie pozwalają na prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie rejestru postanowień niedozwolonych, prowadzonych przez Prezesa UOKiK. Autorka bada także, czy polski ustawodawca prawidłowo implementował dyrektywę 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich i na ile rozwiązania przyjęte w krajowym systemie wynikają z zaleceń dyrektywy. Obszerna część pracy dotyczy proponowanych rozwiązań de lege ferenda, co stało się nieuniknione w obliczu rządowego planu reform dotyczącego postępowania w tzw. kontroli abstrakcyjnej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zoll, Fryderyk - 132933
dc.contributor.authorpl
Chruszczewska, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Pisuliński, Jerzy - 131428
dc.contributor.reviewerpl
Zoll, Fryderyk - 132933
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:49:09Z
dc.date.available
2020-07-25T03:49:09Z
dc.date.submittedpl
2014-09-16
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-90141-137662
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198421
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
abusive contract terms, Register of Prohibited Clauses, standard agreements
dc.subject.plpl
niedozwolone postanowienia umowne, rejestr postanowień niedozwolonych, wzorce umowne
dc.titlepl
Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda
dc.title.alternativepl
Proceeding in cases of recognise standard agreement provisions in contract as abusive contract terms. Legal regulations de lege lata and postulates de lege ferenda
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Lublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available