Instytucja mediacji w postępowaniu administracyjnym – w ujęciu systemowym i prawnoporównawczym

licenciate
dc.abstract.enThe work deals with mediation in administrative proceedings, but with a prior discussion of this issue in a general way. Mediation as one of the alternative means of resolving the dispute, apart from arbitration and conciliation, was discussed in the context of its features, goals and essence. The institution of mediation has been presented in a systemic manner in relation to selected countries and legal departments, to then go to legal and comparative analysis and evaluation of provisions introduced to the Code of Administrative Procedure, which is the main subject of the work. The most important concepts concerning this issue were discussed, such as the mediator, the concept of mediation costs as well as the rules and types of mediation. The aim of the work was to present the mediation as broadly as possible and to show its significant role in law as well as to analyse and evaluate the regulations adopted in the Code of Administrative Procedure.pl
dc.abstract.plPraca poruszać będzie tematykę mediacji w postępowaniu administracyjnym, jednak z wcześniejszym omówieniem tego zagadnienia w sposób ogólny. Mediacja jako jeden z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporu, obok arbitrażu i koncyliacji, została omówiona w kontekście jej cech, celów oraz przedstawiona została jej istota. Instytucja mediacji została przedstawiona w sposób systemowy w nawiązaniu do wybranych krajów oraz działów prawa, aby następnie przejść do analizy prawnoporównawczej i oceny przepisów wprowadzonych do Kodeksu Postępowania Administracyjnego, co jest głównym tematem pracy. Omówione zostały najważniejsze pojęcia dotyczące tego zagadnienia, jak osoba mediatora, pojęcie kosztów mediacji oraz zasady i rodzaje mediacji. Celem pracy było jak najszersze przedstawienie zagadnienia mediacji oraz ukazanie jej istotnej roli w prawie oraz analiza i poddanie ocenie regulacji przyjętych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSkorczyńska, Ewa - 132223 pl
dc.contributor.authorKozak, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSkorczyńska, Ewa - 132223 pl
dc.contributor.reviewerCzłowiekowska, Joanna - 127667 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:08:19Z
dc.date.available2020-07-27T17:08:19Z
dc.date.submitted2018-07-04pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-124523-215036pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228805
dc.languagepolpl
dc.subject.enMediation, Alternative dispute resolution, Mediator, Mediation proceedings, Administrative procedurepl
dc.subject.plMediacja, Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, Mediator, Postępowanie Mediacyjne, Postępowanie Administracyjnepl
dc.titleInstytucja mediacji w postępowaniu administracyjnym – w ujęciu systemowym i prawnoporównawczympl
dc.title.alternativeInstitution of mediation in administrative proceedings - in terms of system and comparative lawpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work deals with mediation in administrative proceedings, but with a prior discussion of this issue in a general way. Mediation as one of the alternative means of resolving the dispute, apart from arbitration and conciliation, was discussed in the context of its features, goals and essence. The institution of mediation has been presented in a systemic manner in relation to selected countries and legal departments, to then go to legal and comparative analysis and evaluation of provisions introduced to the Code of Administrative Procedure, which is the main subject of the work. The most important concepts concerning this issue were discussed, such as the mediator, the concept of mediation costs as well as the rules and types of mediation. The aim of the work was to present the mediation as broadly as possible and to show its significant role in law as well as to analyse and evaluate the regulations adopted in the Code of Administrative Procedure.
dc.abstract.plpl
Praca poruszać będzie tematykę mediacji w postępowaniu administracyjnym, jednak z wcześniejszym omówieniem tego zagadnienia w sposób ogólny. Mediacja jako jeden z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporu, obok arbitrażu i koncyliacji, została omówiona w kontekście jej cech, celów oraz przedstawiona została jej istota. Instytucja mediacji została przedstawiona w sposób systemowy w nawiązaniu do wybranych krajów oraz działów prawa, aby następnie przejść do analizy prawnoporównawczej i oceny przepisów wprowadzonych do Kodeksu Postępowania Administracyjnego, co jest głównym tematem pracy. Omówione zostały najważniejsze pojęcia dotyczące tego zagadnienia, jak osoba mediatora, pojęcie kosztów mediacji oraz zasady i rodzaje mediacji. Celem pracy było jak najszersze przedstawienie zagadnienia mediacji oraz ukazanie jej istotnej roli w prawie oraz analiza i poddanie ocenie regulacji przyjętych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Skorczyńska, Ewa - 132223
dc.contributor.authorpl
Kozak, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Skorczyńska, Ewa - 132223
dc.contributor.reviewerpl
Człowiekowska, Joanna - 127667
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:08:19Z
dc.date.available
2020-07-27T17:08:19Z
dc.date.submittedpl
2018-07-04
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-124523-215036
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228805
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Mediation, Alternative dispute resolution, Mediator, Mediation proceedings, Administrative procedure
dc.subject.plpl
Mediacja, Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, Mediator, Postępowanie Mediacyjne, Postępowanie Administracyjne
dc.titlepl
Instytucja mediacji w postępowaniu administracyjnym – w ujęciu systemowym i prawnoporównawczym
dc.title.alternativepl
Institution of mediation in administrative proceedings - in terms of system and comparative law
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Szydlowiec
4
Bialystok
2
Dublin
2
Poznan
2
Radom
2
Sochaczew
2
Wroclaw
2
Bodzentyn
1
Debica
1

No access

No Thumbnail Available