Pozycja operatora internetowej platformy pośredniczącej

master
dc.abstract.enThis thesis includes an analysis of the situation of an online intermediary platform operator and legal relationships that may arise between them and the users who conclude contracts with one another using this platform. In this thesis varios types of legal situations in which an operator may appear have been characterised - depending on the level of control they have over the conclusion and performance of contracts between users - from an operator of a platform working as a noticeboard (like Gumtree or OLX) to an operator who supervises the entire process of concluding and performing contracts (like Uber). The thesis also includes considerations about the possibility of the online intermediary platform operator incurring the liability for the behavior of their users and the scope of this liability. This includes liability arising from a contract as well as tortius liability. The dissertation includes also the most signifficant trends in science and legislation that may shape the position of the operators of online intermediary platforms in future.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca stanowi analizę sytuacji operatora internetowej platformy pośredniczącej i stosunków prawnych, jakie mogą powstać między nim a użytkownikami zawierającymi między sobą umowy przy użyciu tej platformy. W pracy scharakteryzowane zostały różne typy sytuacji prawnych, w jakich może występować operator w zależności od poziomu kontroli, jaki sprawuje on nad procesem zawarcia i wykonania umowy między użytkownikami - od operatora platformy działającej na zasadzie tablicy ogłoszeń (jak Gumtree lub OLX) po operatora, który w pełni nadzoruje proces zawierania i wykonywania umów (jak Uber). W pracy znalazły się rozważania na temat możliwości ponoszenia przez operatora internetowej platformy pośredniczącej odpowiedzialności za zachowania użytkowników i zakresu tej odpowiedzialności. Chodzi tu zarówno o odpowiedzialność wynikającą z umowy, jak i odpowiedzialność na zasadzie deliktowej. W pracy zasygnalizowano również najważniejsze tendencje w nauce i ustawodawstwie, które w przyszłości mogą w przyszłości ukształtować sytuację operatorów internetowych platform pośredniczących.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPisuliński, Jerzy - 131428 pl
dc.contributor.authorWielgosz, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerPisuliński, Jerzy - 131428 pl
dc.contributor.reviewerZoll, Fryderyk - 132933 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T02:26:05Z
dc.date.available2020-07-28T02:26:05Z
dc.date.submitted2019-07-15pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-135224-194689pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237355
dc.languagepolpl
dc.subject.enonline intermediary platforms, e-commerce, sharing economy, Uber, Airbnb, eBay, Allegro, OLX, BlaBlaCar, civil liability of an intermediary, civil liability of a superiorpl
dc.subject.plinternetowe platformy pośredniczące, handel elektroniczny, gospodarka współdzielenia, Uber, Airbnb, eBay, Allegro, OLX, BlaBlaCar, odpowiedzialność odszkodowawcza pośrednika, odpowiedzialność odszkodowawcza zwierzchnikapl
dc.titlePozycja operatora internetowej platformy pośredniczącejpl
dc.title.alternativePosition of an online intermediary platform operatorpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis includes an analysis of the situation of an online intermediary platform operator and legal relationships that may arise between them and the users who conclude contracts with one another using this platform. In this thesis varios types of legal situations in which an operator may appear have been characterised - depending on the level of control they have over the conclusion and performance of contracts between users - from an operator of a platform working as a noticeboard (like Gumtree or OLX) to an operator who supervises the entire process of concluding and performing contracts (like Uber). The thesis also includes considerations about the possibility of the online intermediary platform operator incurring the liability for the behavior of their users and the scope of this liability. This includes liability arising from a contract as well as tortius liability. The dissertation includes also the most signifficant trends in science and legislation that may shape the position of the operators of online intermediary platforms in future.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca stanowi analizę sytuacji operatora internetowej platformy pośredniczącej i stosunków prawnych, jakie mogą powstać między nim a użytkownikami zawierającymi między sobą umowy przy użyciu tej platformy. W pracy scharakteryzowane zostały różne typy sytuacji prawnych, w jakich może występować operator w zależności od poziomu kontroli, jaki sprawuje on nad procesem zawarcia i wykonania umowy między użytkownikami - od operatora platformy działającej na zasadzie tablicy ogłoszeń (jak Gumtree lub OLX) po operatora, który w pełni nadzoruje proces zawierania i wykonywania umów (jak Uber). W pracy znalazły się rozważania na temat możliwości ponoszenia przez operatora internetowej platformy pośredniczącej odpowiedzialności za zachowania użytkowników i zakresu tej odpowiedzialności. Chodzi tu zarówno o odpowiedzialność wynikającą z umowy, jak i odpowiedzialność na zasadzie deliktowej. W pracy zasygnalizowano również najważniejsze tendencje w nauce i ustawodawstwie, które w przyszłości mogą w przyszłości ukształtować sytuację operatorów internetowych platform pośredniczących.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pisuliński, Jerzy - 131428
dc.contributor.authorpl
Wielgosz, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Pisuliński, Jerzy - 131428
dc.contributor.reviewerpl
Zoll, Fryderyk - 132933
dc.date.accessioned
2020-07-28T02:26:05Z
dc.date.available
2020-07-28T02:26:05Z
dc.date.submittedpl
2019-07-15
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-135224-194689
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237355
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
online intermediary platforms, e-commerce, sharing economy, Uber, Airbnb, eBay, Allegro, OLX, BlaBlaCar, civil liability of an intermediary, civil liability of a superior
dc.subject.plpl
internetowe platformy pośredniczące, handel elektroniczny, gospodarka współdzielenia, Uber, Airbnb, eBay, Allegro, OLX, BlaBlaCar, odpowiedzialność odszkodowawcza pośrednika, odpowiedzialność odszkodowawcza zwierzchnika
dc.titlepl
Pozycja operatora internetowej platformy pośredniczącej
dc.title.alternativepl
Position of an online intermediary platform operator
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
39
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krakow
6
Gryfino
4
Wroclaw
4
Dublin
1
Gorzów Wielkopolski
1
Kedzierzyn-Kozle
1
Krosno
1
London
1
Pezino
1

No access

No Thumbnail Available