Restauracja i konserwacja Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Katedry Krakowskiej w latach 1880-1939, w świetle ówczesnych doktryn konserwatorskich

licenciate
dc.abstract.enThe aim of work is presentation works of renovation and preservation in Wawel Castle and Cathedral in Cracow between 1880-1939 and comparision them with doctrines of conservation from that times in Europe. In XIX century historicism in conjuction with developed humanities led to interested to preservation of monuments. Results of that were new doctrines of conservation, which contrasted strongly with each other. Also activities in Wawel Hill in XIX and XX centuries were very variety. Various approaches can be seen in the activities of all conservators.pl
dc.abstract.plCelem powyższej pracy jest zaprezentowanie dokonań na polu restauracyjno- konserwatorskim w obrębie Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Katedry Krakowskiej, na przełomie lat 1880-1939, oraz porównanie realizacji wawelskich z obowiązującymi w tym okresie na terenie Europy doktrynami konserwatorskimi. W XIX w nurt historyzmu połączony z rozwijającymi się w tym samym czasie naukami humanistycznymi, doprowadziły do zwrócenia uwagi na potrzebę ochrony tego co dawne. Wynikiem tego było wykreowanie doktryn konserwatorskich, nierzadko silnie ze sobą kontrastujących. Realizacje konserwatorów działających na Wawelu na przełomie XIX i XX wieku odznaczały się dużą różnorodnością i rozbieżnością podejść, które dostrzec można analizując pracę każdego z omówionych architektów.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRodzińska-Chorąży, Teresa - 131663 pl
dc.contributor.advisorKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.contributor.authorKaczor, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerRodzińska-Chorąży, Teresa - 131663 pl
dc.contributor.reviewerKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:07:23Z
dc.date.available2020-07-25T02:07:23Z
dc.date.submitted2014-07-02pl
dc.fieldofstudyochrona dóbr kulturypl
dc.identifier.apddiploma-88409-143291pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196918
dc.languagepolpl
dc.subject.enWawel Hill, conservation, doctrines of conservationpl
dc.subject.plWawel, konserwacja, doktryny konserwatorskiepl
dc.titleRestauracja i konserwacja Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Katedry Krakowskiej w latach 1880-1939, w świetle ówczesnych doktryn konserwatorskichpl
dc.title.alternativeReconstruction and conservation of Wawel Castle and Cathedral in Cracow between 1880-1939, in view of doctrines of conservation in that timespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of work is presentation works of renovation and preservation in Wawel Castle and Cathedral in Cracow between 1880-1939 and comparision them with doctrines of conservation from that times in Europe. In XIX century historicism in conjuction with developed humanities led to interested to preservation of monuments. Results of that were new doctrines of conservation, which contrasted strongly with each other. Also activities in Wawel Hill in XIX and XX centuries were very variety. Various approaches can be seen in the activities of all conservators.
dc.abstract.plpl
Celem powyższej pracy jest zaprezentowanie dokonań na polu restauracyjno- konserwatorskim w obrębie Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Katedry Krakowskiej, na przełomie lat 1880-1939, oraz porównanie realizacji wawelskich z obowiązującymi w tym okresie na terenie Europy doktrynami konserwatorskimi. W XIX w nurt historyzmu połączony z rozwijającymi się w tym samym czasie naukami humanistycznymi, doprowadziły do zwrócenia uwagi na potrzebę ochrony tego co dawne. Wynikiem tego było wykreowanie doktryn konserwatorskich, nierzadko silnie ze sobą kontrastujących. Realizacje konserwatorów działających na Wawelu na przełomie XIX i XX wieku odznaczały się dużą różnorodnością i rozbieżnością podejść, które dostrzec można analizując pracę każdego z omówionych architektów.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Rodzińska-Chorąży, Teresa - 131663
dc.contributor.advisorpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.contributor.authorpl
Kaczor, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Rodzińska-Chorąży, Teresa - 131663
dc.contributor.reviewerpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:07:23Z
dc.date.available
2020-07-25T02:07:23Z
dc.date.submittedpl
2014-07-02
dc.fieldofstudypl
ochrona dóbr kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-88409-143291
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196918
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Wawel Hill, conservation, doctrines of conservation
dc.subject.plpl
Wawel, konserwacja, doktryny konserwatorskie
dc.titlepl
Restauracja i konserwacja Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Katedry Krakowskiej w latach 1880-1939, w świetle ówczesnych doktryn konserwatorskich
dc.title.alternativepl
Reconstruction and conservation of Wawel Castle and Cathedral in Cracow between 1880-1939, in view of doctrines of conservation in that times
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Wroclaw
9
Krakow
6
Warsaw
3
Dublin
1
Nablus
1
Poznan
1
Radgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available