Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankowości na przykładach Bank Ochrony Środowiska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz mBank S.A.

licenciate
dc.abstract.enThe role of corporate social responsibility in the banking sector is increasingly growing, impacting the functioning and reputation of financial institutions. The aim of this study is to compare the actions related to corporate social responsibility of three selected banks: BNP Paribas Bank Polska S.A., mBank S.A., and Bank Ochrony Środowiska S.A., and to answer whether their activities vary depending on their proclaimed values and market characteristics. The paper presents information on the significance, history, and various methods of implementing corporate social responsibility, as well as the role and tasks of banks in the economy, and the relevance of integrating corporate social responsibility activities into their strategies. The research method involved comparing reports of the mentioned banks for the year 2021, focusing on their engagement in initiatives related to corporate social responsibility. The results of the analysis indicate that all three examined banks fulfill corporate social responsibility. Furthermore, the involvement of these financial institutions in social, economic, and environmental projects is largely aligned. The banks' activity in this area clearly underscores the significant importance of corporate social responsibility in the banking sector.pl
dc.abstract.plSpołeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa coraz większą rolę w sektorze bankowym, wpływając na funkcjonowanie i reputację instytucji finansowych. Celem niniejszej pracy jest porównanie działań dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu trzech wybranych banków: BNP Paribas Bank Polska S.A., mBanku S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A., a także odpowiedź na pytanie czy ich aktywność jest zróżnicowana w zależności od głoszonych przez nie wartości i ich charakterystyki rynkowej. W pracy przedstawiono informacje dotyczące znaczenia, historii i różnych metod realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz roli i zadań banków w gospodarce, a także celowości wprowadzania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu do ich strategii. Metodą badawczą było porównanie raportów omawianych banków dotyczących roku 2021, skupiających się na ich zaangażowaniu w inicjatywy dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyniki analizy wskazują na jej realizację przez wszystkie trzy badane banki, a także, że zaangażowanie tych instytucji finansowych w projekty o charakterze społecznym, gospodarczym i środowiskowym jest w dużym stopniu zbieżne. Aktywność banków w przedmiotowym zakresie wyraźnie podkreśla istotne znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze bankowym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.authorBereszyński, Rafałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.reviewerSzyszko, Alicjapl
dc.date.accessioned2023-07-17T21:51:57Z
dc.date.available2023-07-17T21:51:57Z
dc.date.submitted2023-07-14pl
dc.fieldofstudyekonomiapl
dc.identifier.apddiploma-164971-274011pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316717
dc.languagepolpl
dc.subject.enbanking – Corporate Social Responsibility – economic responsibility – environmental responsibility – social responsibilitypl
dc.subject.plbankowość – odpowiedzialność gospodarcza – odpowiedzialność społeczna – odpowiedzialność środowiskowa – społeczna odpowiedzialność biznesupl
dc.titleSpołeczna odpowiedzialność biznesu w bankowości na przykładach Bank Ochrony Środowiska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz mBank S.A.pl
dc.title.alternativeCorporate social responsibility in banking on the examples of Bank Ochrony Środowiska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. and mBank S.A.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The role of corporate social responsibility in the banking sector is increasingly growing, impacting the functioning and reputation of financial institutions. The aim of this study is to compare the actions related to corporate social responsibility of three selected banks: BNP Paribas Bank Polska S.A., mBank S.A., and Bank Ochrony Środowiska S.A., and to answer whether their activities vary depending on their proclaimed values and market characteristics. The paper presents information on the significance, history, and various methods of implementing corporate social responsibility, as well as the role and tasks of banks in the economy, and the relevance of integrating corporate social responsibility activities into their strategies. The research method involved comparing reports of the mentioned banks for the year 2021, focusing on their engagement in initiatives related to corporate social responsibility. The results of the analysis indicate that all three examined banks fulfill corporate social responsibility. Furthermore, the involvement of these financial institutions in social, economic, and environmental projects is largely aligned. The banks' activity in this area clearly underscores the significant importance of corporate social responsibility in the banking sector.
dc.abstract.plpl
Społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa coraz większą rolę w sektorze bankowym, wpływając na funkcjonowanie i reputację instytucji finansowych. Celem niniejszej pracy jest porównanie działań dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu trzech wybranych banków: BNP Paribas Bank Polska S.A., mBanku S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A., a także odpowiedź na pytanie czy ich aktywność jest zróżnicowana w zależności od głoszonych przez nie wartości i ich charakterystyki rynkowej. W pracy przedstawiono informacje dotyczące znaczenia, historii i różnych metod realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz roli i zadań banków w gospodarce, a także celowości wprowadzania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu do ich strategii. Metodą badawczą było porównanie raportów omawianych banków dotyczących roku 2021, skupiających się na ich zaangażowaniu w inicjatywy dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyniki analizy wskazują na jej realizację przez wszystkie trzy badane banki, a także, że zaangażowanie tych instytucji finansowych w projekty o charakterze społecznym, gospodarczym i środowiskowym jest w dużym stopniu zbieżne. Aktywność banków w przedmiotowym zakresie wyraźnie podkreśla istotne znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze bankowym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.authorpl
Bereszyński, Rafał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.reviewerpl
Szyszko, Alicja
dc.date.accessioned
2023-07-17T21:51:57Z
dc.date.available
2023-07-17T21:51:57Z
dc.date.submittedpl
2023-07-14
dc.fieldofstudypl
ekonomia
dc.identifier.apdpl
diploma-164971-274011
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316717
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
banking – Corporate Social Responsibility – economic responsibility – environmental responsibility – social responsibility
dc.subject.plpl
bankowość – odpowiedzialność gospodarcza – odpowiedzialność społeczna – odpowiedzialność środowiskowa – społeczna odpowiedzialność biznesu
dc.titlepl
Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankowości na przykładach Bank Ochrony Środowiska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz mBank S.A.
dc.title.alternativepl
Corporate social responsibility in banking on the examples of Bank Ochrony Środowiska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. and mBank S.A.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Krakow
5
Poznan
3
Gliwice
1
Katowice
1
Legnica
1
Nowy Targ
1
Pila
1
Trzemeszno
1

No access

No Thumbnail Available