Wiedza pielęgniarek pracujących na oddziałach szpitalnych na temat opieki nad pacjentem z dostępem naczyniowym do hemodializy

master
dc.abstract.enIntroduction: Chronic Kidney Disease (CKD) is currently one of the most common diseases in Poland and affects almost 4.2 million people. The initial symptoms may be nonspecific, so the clinical diagnosis is often only made in the advanced stage of the disease. This disease is also a progressive disease, and the therapeutic process requires the implementation of many advanced techniques of kidney replacement therapy. Given the increasing number of patients, the need for hospital stays and the high cost of treatment, it poses major challenges to health systems worldwide.Aim: The aim of this work is to assess the level of knowledge of nurses in the health wards about the care of patients with vascular access for haemodialysis.Materials and methods: The study was conducted using a diagnostic interview method. A survey technique was used and the author’s questionnaire was used as a research tool.Results: The greatest knowledge about the care of both the arteriovenous fistula, as well as the dialysis catheter, nurses from the surgical department and neurological. Highest percentage of respondents who have reached a high level of knowledge. Administration of the arteriovenous fistula and haemodialysis catheter has been reported in the age group 30 to 39 years.Conclusions: Nurses working in hospitals have an average general level of knowledge in the care of arteriovenous fistulas and dialysis catheters. Their level of knowledge is influenced by their job and professional background. The type of training does not affect the level of knowledge of arteriovenous fistula care, but knowledge of dialysis catheter care is highest in the Master’s degree programmes. An additional form of education does not broaden knowledge on the subject discussed.pl
dc.abstract.plWstęp: Przewlekła choroba nerek (PChN) jest obecnie jednym z najczęściej występujących schorzeń w Polsce i dotyczy niemal 4,2 mln osób. Jej początkowe objawy bywają niespecyficzne, przez co rozpoznanie kliniczne często zostaje postawione dopiero w zaawansowanym stadium choroby. Choroba ta jest również schorzeniem postępującym, a proces terapeutyczny wymaga wdrożenia wielu zaawansowanych technik leczenia nerkozastępczego. Ze względu na stale rosnącą liczbę chorych, konieczność ich hospitalizacji oraz wysokie koszty leczenia, stanowi więc duże wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie.Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest ocena poziomu wiedzy pielęgniarek pracujących na oddziałach szpitalnych na temat opieki nad pacjentem z dostępem naczyniowym do hemodializy. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu metody sondażu diagnostycznego. Wykorzystano technikę ankiety, a jako narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki: Największą wiedzę na temat pielęgnacji zarówno przetoki tętniczo – żylnej, jak i cewnika dializacyjnego posiadają pielęgniarki z oddziału chirurgicznego i neurologicznego. Największy odsetek badanych, którzy uzyskali wysoki poziom wiedzy na temat opieki nad przetoką tętniczo – żylną, a także cewnikiem do hemodializy, odnotowano w grupie wiekowej 30-39 lat. Wnioski: Pielęgniarki pracujące na oddziałach szpitalnych mają średni ogólny poziom wiedzy na temat opieki nad przetoką tętniczo – żylną oraz cewnikiem dializacyjnym. Na poziom ich wiedzy wpływa miejsce pracy oraz staż pracy w zawodzie. Rodzaj wykształcenia nie ma wpływu na poziom wiedzy na temat opieki nad przetoką tętniczo – żylną, jednakże wiedza w zakresie pielęgnacji cewnika dializacyjnego jest największa w grupie magistrów pielęgniarstwa. Posiadanie dodatkowej formy kształcenia nie poszerza wiedzy w omawianym temacie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZiarko, Ewa - 133922 pl
dc.contributor.authorBugaj, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerZiarko, Ewa - 133922 pl
dc.contributor.reviewerGniadek, Agnieszka - 129519 pl
dc.date.accessioned2022-07-12T22:23:56Z
dc.date.available2022-07-12T22:23:56Z
dc.date.submitted2022-07-12pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-160533-230486pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296544
dc.languagepolpl
dc.subject.enchronic kidney disease, haemodialysis, arteriovenous fistula, vascular catheterpl
dc.subject.plprzewlekła choroba nerek, hemodializa, przetoka tętniczo – żylna, cewnik naczyniowypl
dc.titleWiedza pielęgniarek pracujących na oddziałach szpitalnych na temat opieki nad pacjentem z dostępem naczyniowym do hemodializypl
dc.title.alternativeKnowledge of hospital nurses about the care of patients with access to vascular haemodialysispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Chronic Kidney Disease (CKD) is currently one of the most common diseases in Poland and affects almost 4.2 million people. The initial symptoms may be nonspecific, so the clinical diagnosis is often only made in the advanced stage of the disease. This disease is also a progressive disease, and the therapeutic process requires the implementation of many advanced techniques of kidney replacement therapy. Given the increasing number of patients, the need for hospital stays and the high cost of treatment, it poses major challenges to health systems worldwide.Aim: The aim of this work is to assess the level of knowledge of nurses in the health wards about the care of patients with vascular access for haemodialysis.Materials and methods: The study was conducted using a diagnostic interview method. A survey technique was used and the author’s questionnaire was used as a research tool.Results: The greatest knowledge about the care of both the arteriovenous fistula, as well as the dialysis catheter, nurses from the surgical department and neurological. Highest percentage of respondents who have reached a high level of knowledge. Administration of the arteriovenous fistula and haemodialysis catheter has been reported in the age group 30 to 39 years.Conclusions: Nurses working in hospitals have an average general level of knowledge in the care of arteriovenous fistulas and dialysis catheters. Their level of knowledge is influenced by their job and professional background. The type of training does not affect the level of knowledge of arteriovenous fistula care, but knowledge of dialysis catheter care is highest in the Master’s degree programmes. An additional form of education does not broaden knowledge on the subject discussed.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Przewlekła choroba nerek (PChN) jest obecnie jednym z najczęściej występujących schorzeń w Polsce i dotyczy niemal 4,2 mln osób. Jej początkowe objawy bywają niespecyficzne, przez co rozpoznanie kliniczne często zostaje postawione dopiero w zaawansowanym stadium choroby. Choroba ta jest również schorzeniem postępującym, a proces terapeutyczny wymaga wdrożenia wielu zaawansowanych technik leczenia nerkozastępczego. Ze względu na stale rosnącą liczbę chorych, konieczność ich hospitalizacji oraz wysokie koszty leczenia, stanowi więc duże wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie.Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest ocena poziomu wiedzy pielęgniarek pracujących na oddziałach szpitalnych na temat opieki nad pacjentem z dostępem naczyniowym do hemodializy. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu metody sondażu diagnostycznego. Wykorzystano technikę ankiety, a jako narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki: Największą wiedzę na temat pielęgnacji zarówno przetoki tętniczo – żylnej, jak i cewnika dializacyjnego posiadają pielęgniarki z oddziału chirurgicznego i neurologicznego. Największy odsetek badanych, którzy uzyskali wysoki poziom wiedzy na temat opieki nad przetoką tętniczo – żylną, a także cewnikiem do hemodializy, odnotowano w grupie wiekowej 30-39 lat. Wnioski: Pielęgniarki pracujące na oddziałach szpitalnych mają średni ogólny poziom wiedzy na temat opieki nad przetoką tętniczo – żylną oraz cewnikiem dializacyjnym. Na poziom ich wiedzy wpływa miejsce pracy oraz staż pracy w zawodzie. Rodzaj wykształcenia nie ma wpływu na poziom wiedzy na temat opieki nad przetoką tętniczo – żylną, jednakże wiedza w zakresie pielęgnacji cewnika dializacyjnego jest największa w grupie magistrów pielęgniarstwa. Posiadanie dodatkowej formy kształcenia nie poszerza wiedzy w omawianym temacie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ziarko, Ewa - 133922
dc.contributor.authorpl
Bugaj, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ziarko, Ewa - 133922
dc.contributor.reviewerpl
Gniadek, Agnieszka - 129519
dc.date.accessioned
2022-07-12T22:23:56Z
dc.date.available
2022-07-12T22:23:56Z
dc.date.submittedpl
2022-07-12
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-160533-230486
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296544
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
chronic kidney disease, haemodialysis, arteriovenous fistula, vascular catheter
dc.subject.plpl
przewlekła choroba nerek, hemodializa, przetoka tętniczo – żylna, cewnik naczyniowy
dc.titlepl
Wiedza pielęgniarek pracujących na oddziałach szpitalnych na temat opieki nad pacjentem z dostępem naczyniowym do hemodializy
dc.title.alternativepl
Knowledge of hospital nurses about the care of patients with access to vascular haemodialysis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
65
Views per month
Views per city
Katowice
12
Warsaw
11
Prudnik
6
Krakow
3
Poznan
3
Pszczyna
3
Torun
3
Wroclaw
3
Wyszków
3
Ashburn
2

No access

No Thumbnail Available
Collections