Ochrona dóbr kultury w orzecznictwie międzynarodowych sądów karnych

master
dc.abstract.enThe war in Ukraine has proven that crimes against cultural property are not a relic of the past. There were and are many international criminal courts whose jurisdiction ratione materiae includes the punishment of such acts. However, due to the anthropocentric view of cultural property that prevailed until recently, such crimes were relegated to the background and were only rationales for increasing the gravity of crimes against human beings. International criminal courts that have addressed the protection of cultural property include the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, the International Criminal Court and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. In their jurisprudence, these courts present different attitudes towards the problem of the protection of cultural property and also indicate the legal grounds under which those responsible for committing such acts can be prosecuted.pl
dc.abstract.plWojna w Ukrainie udowodniła, że przestępstwa przeciwko dobrom kultury nie są reliktem przeszłości. Istniało i istnieje wiele międzynarodowych sądów karnych, których jurysdykcja ratione materiae obejmuje karanie takich czynów. Jednak ze względu na panujące jeszcze do niedawna antropocentryczne spojrzenie na dobra kultury, przestępstwa takie schodziły na plan dalszy i stanowiły tylko przesłanki zwiększające ciężar zbrodni wymierzonych w ludzi. Do międzynarodowych sądów karnych, które podejmowały tematykę ochrony dóbr kultury należą Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, Międzynarodowy Trybunał Karny i Nadzwyczajne Izby Sądowe w sądach Kambodży. W swoim orzecznictwie sądy te prezentują różne postawy wobec problemu ochrony dóbr kultury, a także wskazują podstawy prawne, w ramach których można ścigać osoby odpowiedzialne za popełnienie takich czynów.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKwiecień, Romanpl
dc.contributor.authorUrban, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKowalski, Michał - 129312 pl
dc.contributor.reviewerKwiecień, Romanpl
dc.date.accessioned2023-07-06T22:23:07Z
dc.date.available2023-07-06T22:23:07Z
dc.date.submitted2023-07-05pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-167918-258469pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314627
dc.languagepolpl
dc.subject.encultural property, international criminal courts, International Criminal Court, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodiapl
dc.subject.pldobra kultury, międzynarodowe sądy karne, Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, Międzynarodowy Trybunał Karny, Nadzwyczajne Izby Sądowe w sądach Kambodżypl
dc.titleOchrona dóbr kultury w orzecznictwie międzynarodowych sądów karnychpl
dc.title.alternativeThe protection of cultural property in the jurisprudence of international criminal courtspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The war in Ukraine has proven that crimes against cultural property are not a relic of the past. There were and are many international criminal courts whose jurisdiction ratione materiae includes the punishment of such acts. However, due to the anthropocentric view of cultural property that prevailed until recently, such crimes were relegated to the background and were only rationales for increasing the gravity of crimes against human beings. International criminal courts that have addressed the protection of cultural property include the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, the International Criminal Court and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. In their jurisprudence, these courts present different attitudes towards the problem of the protection of cultural property and also indicate the legal grounds under which those responsible for committing such acts can be prosecuted.
dc.abstract.plpl
Wojna w Ukrainie udowodniła, że przestępstwa przeciwko dobrom kultury nie są reliktem przeszłości. Istniało i istnieje wiele międzynarodowych sądów karnych, których jurysdykcja ratione materiae obejmuje karanie takich czynów. Jednak ze względu na panujące jeszcze do niedawna antropocentryczne spojrzenie na dobra kultury, przestępstwa takie schodziły na plan dalszy i stanowiły tylko przesłanki zwiększające ciężar zbrodni wymierzonych w ludzi. Do międzynarodowych sądów karnych, które podejmowały tematykę ochrony dóbr kultury należą Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, Międzynarodowy Trybunał Karny i Nadzwyczajne Izby Sądowe w sądach Kambodży. W swoim orzecznictwie sądy te prezentują różne postawy wobec problemu ochrony dóbr kultury, a także wskazują podstawy prawne, w ramach których można ścigać osoby odpowiedzialne za popełnienie takich czynów.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kwiecień, Roman
dc.contributor.authorpl
Urban, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kowalski, Michał - 129312
dc.contributor.reviewerpl
Kwiecień, Roman
dc.date.accessioned
2023-07-06T22:23:07Z
dc.date.available
2023-07-06T22:23:07Z
dc.date.submittedpl
2023-07-05
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-167918-258469
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314627
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cultural property, international criminal courts, International Criminal Court, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia
dc.subject.plpl
dobra kultury, międzynarodowe sądy karne, Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, Międzynarodowy Trybunał Karny, Nadzwyczajne Izby Sądowe w sądach Kambodży
dc.titlepl
Ochrona dóbr kultury w orzecznictwie międzynarodowych sądów karnych
dc.title.alternativepl
The protection of cultural property in the jurisprudence of international criminal courts
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Warsaw
2

No access

No Thumbnail Available
Collections