Postawy maturzystów wobec alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego w perspektywie ich orientacji aksjologicznych

master
dc.abstract.enThe main aim of the master thesis was to get to know the attitude of high school graduates towards alternative forms of marriage and family in perspective of their axiological orientations. The first chapter concerns the category of family and marriage. This chapter is devoted to defining changes in the modern family, as well as the origin and the typology of alternative forms of marriage and family. The second chapter brings up the problem of values and attitudes through clarification the fundamental terms. Furthermore, a question of values from the point of view of today’s youth were took into consideration. The third chapter covers methodological assumptions of own research. The last chapter concerns analysis of mentioned before research carried out by the author of this master thesis using the survey among youth in today’s schools.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było poznanie postaw maturzystów wobec alternatywnych modeli małżeństwa i rodziny w perspektywie ich orientacji aksjologicznych. Pierwszy rozdział pracy dotyczy kategorii rodziny i małżeństwa. Opisuje on najważniejsze ujęcia definicyjne, zwraca uwagę na przemiany rodziny współczesnej, a także genezę i typologię alternatywnych form małżeństwa i rodziny. W rozdziale drugim poruszona została problematyka wartości oraz postaw, poprzez wyjaśnienie podstawowych pojęć, a także podjęte zostały rozważania na temat wartości z perspektywy współczesnej młodzieży. Trzeci rozdział zawiera założenia metodologiczne badań własnych. Ostatni rozdział dotyczy analizy wspomnianych wcześniej badań przeprowadzonych przez autora tej pracy magisterskiej na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży w szkołach.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.authorBartosik, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.reviewerDąbrowska, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:53:31Z
dc.date.available2020-07-28T00:53:31Z
dc.date.submitted2019-06-27pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-133673-196985pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235956
dc.languagepolpl
dc.subject.enattitudes, graduates, marriage, family, alternative forms of marital-family life, axiological orientationspl
dc.subject.plpostawy, maturzyści, małżeństwo, rodzina, alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, orientacje aksjologicznepl
dc.titlePostawy maturzystów wobec alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego w perspektywie ich orientacji aksjologicznychpl
dc.title.alternativeAttitudes of high school graduates towards alternative forms of marriage and family life in perspective of their axiological orientationspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of the master thesis was to get to know the attitude of high school graduates towards alternative forms of marriage and family in perspective of their axiological orientations. The first chapter concerns the category of family and marriage. This chapter is devoted to defining changes in the modern family, as well as the origin and the typology of alternative forms of marriage and family. The second chapter brings up the problem of values and attitudes through clarification the fundamental terms. Furthermore, a question of values from the point of view of today’s youth were took into consideration. The third chapter covers methodological assumptions of own research. The last chapter concerns analysis of mentioned before research carried out by the author of this master thesis using the survey among youth in today’s schools.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było poznanie postaw maturzystów wobec alternatywnych modeli małżeństwa i rodziny w perspektywie ich orientacji aksjologicznych. Pierwszy rozdział pracy dotyczy kategorii rodziny i małżeństwa. Opisuje on najważniejsze ujęcia definicyjne, zwraca uwagę na przemiany rodziny współczesnej, a także genezę i typologię alternatywnych form małżeństwa i rodziny. W rozdziale drugim poruszona została problematyka wartości oraz postaw, poprzez wyjaśnienie podstawowych pojęć, a także podjęte zostały rozważania na temat wartości z perspektywy współczesnej młodzieży. Trzeci rozdział zawiera założenia metodologiczne badań własnych. Ostatni rozdział dotyczy analizy wspomnianych wcześniej badań przeprowadzonych przez autora tej pracy magisterskiej na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży w szkołach.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.authorpl
Bartosik, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.reviewerpl
Dąbrowska, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:53:31Z
dc.date.available
2020-07-28T00:53:31Z
dc.date.submittedpl
2019-06-27
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-133673-196985
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235956
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
attitudes, graduates, marriage, family, alternative forms of marital-family life, axiological orientations
dc.subject.plpl
postawy, maturzyści, małżeństwo, rodzina, alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, orientacje aksjologiczne
dc.titlepl
Postawy maturzystów wobec alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego w perspektywie ich orientacji aksjologicznych
dc.title.alternativepl
Attitudes of high school graduates towards alternative forms of marriage and family life in perspective of their axiological orientations
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Katowice
3
Warsaw
3
Wroclaw
3
Dublin
1
Istebna
1
Krakow
1
Olsztyn
1
Szczecin
1
Zegrze
1

No access

No Thumbnail Available